Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
Siemianowice Śląskie
41-100 Siemianowice Śląskie
ul. Śmiłowskiego 15

Usługi

Szybki
kontakt

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Sp. z.o.o.
41-100 Siemianowice Śląskie
ul. Śmiłowskiego 15

Konkursy ofert Wspólnot Mieszkaniowych 2022

Ogłoszenie numer: ZO-WM-MPGKiM/1/I/2023

Data utworzenia:  2023-01-03
Termin składania ofert: 2023-01-10   8:30
Termin otwarcia ofert:  2023-01-10    9:00
Adres wykonywanych usług:Waryńskiego 9 Siemianowice Śląskie
Rodzaj wykonywanych usług: Wykonanie projektu przeciwpożarowego wyłącznika prądu w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Waryńskiego 9 w Siemianowicach Śląskich./p>

Dokumenty:

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Dodatek nr 4 do ZO - Decyzja nr 30/2022/MZ
 3. Dodatek nr 5 do ZO- wzór umowy
 4. dodatki w wersji edytowalnej
 5. Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie numer: ZO-WM-MPGKiM/11/XI/2022

Data utworzenia:  2022-11-21
Termin składania ofert: 2022-12-05   8:30
Termin otwarcia ofert:  2022-12-05    9:00
Adres wykonywanych usług: Szkolna 5-12  Siemianowice Śląskie
Rodzaj wykonywanych usług: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej związanej z termomodernizacją budynku wraz z audytem energetycznym oraz uzyskaniem decyzji o pozwolenie na budowę  budynku mieszkalnego przy ul. Szkolna 5-12 w Siemianowicach Śląskich.

Dokumenty:

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Dodatek nr 5 do ZO - Wzór umowy
 3. Dodatki w wersji edytowalne
 4. Dodatkowy zapis do Zapytania ofertowego oraz wzoru umowy
 5. Pismo dot. ZAKRESU PRAC
 6. Informacje z otwarcia ofert

Ogłoszenie numer: ZO-WM-MPGKiM/10/XI/2022

Data utworzenia:  2022-11-09
Termin składania ofert: 2022-11-23   8:30
Termin otwarcia ofert:  2022-11-23    11:00
Adres wykonywanych usług: Zielona 4  Siemianowice Śląskie
Rodzaj wykonywanych usług: Wymiana ław kominowych na budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Zielonej 4 w Siemianowicach Śląskich.

Dokumenty:

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Dodatek nr 4 do ZO - szacunek, opinia techniczna
 3. Dodatek nr 5 do ZO - Wzór umowy
 4. Dodatki w wersji edytowalnej
 5. Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie numer: ZO-WM-MPGKiM/09/X/2022

Data utworzenia:  2022-10-19
Termin składania ofert: 2022-11-02   8:30
Termin otwarcia ofert:  2022-11-02    09:00
Adres wykonywanych usług: Mysłowicka 15a  Siemianowice Śląskie
Rodzaj wykonywanych usług: Wymiana pokrycia dachowego  budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Mysłowickiej 15a w Siemianowicach Śląskich.

Dokumenty:

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Dodatek nr 4 do ZO - Przedmiar, STWiOR
 3. Dodatek nr 5 do ZO - Wzór umowy
 4. Dodatki w wersji edytowalnej
 5. Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie numer: ZO-WM-MPGKiM/08/IX/2022

Data utworzenia:  2022-09-22
Termin składania ofert: 2022-10-06   8:30
Termin otwarcia ofert:  2022-10-06    09:00
Adres wykonywanych usług: Mysłowicka 15a  Siemianowice Śląskie
Rodzaj wykonywanych usług: Wymiana pokrycia dachowego  budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Mysłowickiej 15a w Siemianowicach Śląskich.

Dokumenty:

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Dodatek nr 4 do ZO - Przedmiar
 3. Dodatek nr 5 do ZO - Wzór umowy
 4. Dodatki w wersji edytowalnej
 5. Informacja z otwarcia ofert
 6. UNIEWAŻNIENIE

Ogłoszenie numer: ZO-WM-MPGKiM/07/IX/2022

Data utworzenia:  2022-09-09
Termin składania ofert: 2022-09-23   8:30
Termin otwarcia ofert:  2022-09-23    09:00
Adres wykonywanych usług: Zielona 4  Siemianowice Śląskie
Rodzaj wykonywanych usług: Wymiana ław kominowych na budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Zielonej 4 w Siemianowicach Śląskich.

Dokumenty:

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Dodatek nr 4 do ZO - szacunek, opinia techniczna
 3. Dodatek nr 5 do ZO - Wzór umowy
 4. Dodatki w wersji edytowalnej
 5. Unieważnienie

Ogłoszenie numer: ZO-WM-MPGKiM/06/VIII/2022

Data utworzenia:  2022-08-30
Termin składania ofert: 2022-09-13   8:30
Termin otwarcia ofert:  2022-09-13    09:00
Adres wykonywanych usług: PCK 2-24, Siemianowice Śląskie
Rodzaj wykonywanych usług: Wykonanie modernizacji instalacji elektrycznej w klatkach schodowych Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. PCK 10,12,14,16 w Siemianowicach Śląskich.

Dokumenty:

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Dodatek nr 4 do ZO - Przedmiar
 3. Dodatek nr 5 do ZO - Wzór umowy
 4. Dodatki w wersji edytowalnej
 5. Informacja z otwarcia ofert
 6. Wybór oferty

Ogłoszenie numer: ZO-WM-MPGKiM/05/VI/2022

Data utworzenia:  2022-06-30
Termin składania ofert: 2022-07-13   8:30
Termin otwarcia ofert:  2022-07-13    09:00
Adres wykonywanych usług: Św. Barbary 2,2a, Siemianowice Śląskie
Rodzaj wykonywanych usług: Wykonanie modernizacji instalacji elektrycznej w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Św. Barbary 2 i 2a w Siemianowicach Śląskich.

Dokumenty:

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Dodatek nr 4 do ZO - Przedmiar
 3. Dodatek nr 5 do ZO - Wzór umowy
 4. Dodatki w wersji edytowalnej
 5. Informacja z otwarcia ofert
 6. Wybór oferty

Ogłoszenie numer: ZO-WM-MPGKiM/04/VI/2022

Data utworzenia:  2022-06-08
Termin składania ofert: 2022-06-23   8:30
Termin otwarcia ofert:  2022-06-23    09:00
Adres wykonywanych usług: Zielona 1, Siemianowice Śląskie
Rodzaj wykonywanych usług: Wykonanie remontu trzech klatek schodowych w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Zielonej 1 w Siemianowicach Śląskich.

Dokumenty:

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Dodatek nr 4 do ZO - Przedmiar
 3. Dodatek nr 5 do ZO - Wzór umowy
 4. Dodatki w wersji edytowalnej
 5. ZMIANY
 6. Informacja z otwarcia ofert
 7. Wybór oferty

Ogłoszenie numer: ZO-WM-MPGKiM/03/VI/2022

Data utworzenia:  2022-06-07
Termin składania ofert: 2022-06-22   8:30
Termin otwarcia ofert:  2022-06-22    09:00
Adres wykonywanych usług: Św. Barbary 2,2a, Siemianowice Śląskie
Rodzaj wykonywanych usług: Wykonanie modernizacji instalacji elektrycznej w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Św. Barbary 2 i 2a w Siemianowicach Śląskich.

Dokumenty:

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Dodatek nr 4 do ZO - Przedmiar
 3. Dodatek nr 5 do ZO - Wzór umowy
 4. Dodatki w wersji edytowalnej
 5. UNIEWAŻNIENIE

Ogłoszenie numer: ZO-WM-MPGKiM/02/III/2022

Data utworzenia:  2022-03-09
Termin składania ofert: 2022-03-23   8:30
Termin otwarcia ofert:  2022-03-23    09:00
Adres wykonywanych usług: Komuny Paryskiej 21,23, Siemianowice Śląskie
Rodzaj wykonywanych usług: Montaż zasuwy burzowej kanalizacji zewnętrznej dla budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości w Siemianowicach Śl. przy ul. K. Paryskiej 21,23

Dokumenty:

 1. Zapytanie Ofertowe
 2. dodatek nr 3- Przedmiar robót
 3. dodatek nr 4 do ZO wzór umowy
 4. dodatki do ZO w wersji edytowalnej
 5. Informacja z otwarcia ofert
 6. Unieważnienie

Ogłoszenie numer: ZO-WM-MPGKiM/01/I/2022

Data utworzenia:  2022-01-26
Termin składania ofert: 2022-02-09   8:30
Termin otwarcia ofert:  2022-02-09    09:00
Adres wykonywanych usług: Komuny Paryskiej 21,23, Siemianowice Śląskie
Rodzaj wykonywanych usług: Montaż zasuwy burzowej kanalizacji zewnętrznej dla budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości w Siemianowicach Śl. przy ul. K. Paryskiej 21,23

Dokumenty:

 1. Zapytanie Ofertowe
 2. dodatek nr 3- Przedmiar robót
 3. dodatek nr 4 do ZO wzór umowy
 4. dodatki do ZO w wersji edytowalnej
 5. Informacja z otwarcia ofert
 6. Unieważnienie