41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Śmiłowskiego 15

tel.: (032) 766 00 00, (032) 766 00 03, fax: (032) 766 01 04, E-mail: mpgkim@mpgkim.com.pl

Wiadomości

Utworzono: 24-06-2015 11:03
MPGKiM Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że od 1 lipca 2015 roku administracje będą pełniły popołudniowy dyżur dla mieszkańców w każdy poniedziałek do godziny 17:00 - nie będzie dyżuru w czwartek. Pozostałe godziny urzędowania pozostają bez zmian tzn. od wtorku do piątku w godz. 7:00 - 15:00.
Utworzono: 19-06-2015 09:10

MPGKiM Sp. z o.o. w Siemianowicach Śląskich uprzejmie informuje, że poszerzamy naszą ofertę o usługi w zakresie robót ziemnych koparko - ładowarką typu FERMEC i TEREX.

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 32 766 77 43.

Serdecznie zapraszamy do korzystania z naszych usług.

Utworzono: 28-05-2015 11:08

Szanowni mieszkańcy Siemianowic Śląskich!

 

Uprzejmie informujemy, iż odbiór zmieszanych odpadów komunalnych z terenu miasta Siemianowice Śląskie przypadający na czwartek 04 czerwca 2015 roku nastąpi w środę 03 czerwca 2015 roku.

Pozostałe terminy wywozu zmieszanych odpadów komunalnych: środa i piątek pozostają bez zmian.

Za wszelkie niedogodności i utrudnienia przepraszamy, jednocześnie prosimy o umożliwienie dostępu (dojazdu) do pojemników na terenach osiedlowych oraz wystawienie przed posesję pojemników w zabudowie jednorodzinnej.

Utworzono: 31-12-2014 13:10

Szanowni Mieszkańcy Siemianowic Śląskich!

Na stronie umieszczono nowe harmonogramy dotyczące: wywozu surowców wtórnych, odpadów wielkogabarytowych, odpadów ulegających biodegradacji oraz informacje na temat mobilnych punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Copyright © 2012 Webpro Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone