Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
Siemianowice Śląskie
41-100 Siemianowice Śląskie
ul. Śmiłowskiego 15

Usługi

Szybki
kontakt

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Sp. z.o.o.
41-100 Siemianowice Śląskie
ul. Śmiłowskiego 15

Usługi oczyszczania

W ramach prowadzonej działalności oferujemy Państwu usługi w zakresie:
 • odbioru odpadów stałych (naszych klientów bezpłatnie wyposażamy w ekologiczne i estetyczne, plastikowe pojemniki oraz kontenery do gromadzenia odpadów o szerokiej gamie pojemności, zapewniając regularny wywóz odpadów)
 • odbioru odpadów wielkogabarytowych (poprzez podstawienie kontenera lub pojazdem Multicar),
 • odbioru odpadów budowlanych (poprzez podstawienie kontenera, pojazdem Multicar, w workach typu big - bag),
 • przyjmowania odpadów budowlanych (ziemia, glina, gruz budowlany itp.),
 • Selektywna zbiórka odpadów,

- Zasady segregacji odpadów,
- Wykaz pojemników do segregacji wtórnej
- Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
- Zbiórka przeterminowanych lekarstw
- Zbiórka zużytych baterii i akumulatorów małogabarytowych
 • odbioru bioodpadów (przy użyciu kontenerów lub worków na odpady roślinne),
 • zimowego i letniego utrzymania ulic, chodników, placów itp.,
 • porządkowania mieszkań, strychów, piwnic,
 • likwidacji dzikich wysypisk,
 • niestandardowym (do uzgodnienia).

Nasza oferta skierowana jest do:
 • klientów indywidualnych,
 • przedsiębiorstw,
 • właścicieli i zarządców nieruchomości.