Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
Siemianowice Śląskie
41-100 Siemianowice Śląskie
ul. Śmiłowskiego 15

Usługi

Szybki
kontakt

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Sp. z.o.o.
41-100 Siemianowice Śląskie
ul. Śmiłowskiego 15

Usługi oczyszczania

W ramach prowadzonej działalności oferujemy Państwu usługi w zakresie:
  • odbioru odpadów stałych (naszych klientów bezpłatnie wyposażamy w ekologiczne i estetyczne plastikowe pojemniki oraz kontenery do gromadzenia odpadów o szerokiej gamie pojemności. Zapewniamy regularny wywóz odpadów.)
  • odbioru odpadów wielkogabarytowych (poprzez podstawienie kontenera lub odbiór pojazdem Multicar),
  • odbioru odpadów budowlanych (poprzez podstawienie kontenera, odbiór pojazdem Multicar lub odbiór worków typu Big-Bag),
  • przyjmowania odpadów budowlanych (ziemia, glina, gruz budowlany itp.),
  • selektywnej zbiórki odpadów.
  • odbioru bioodpadów (przy użyciu kontenerów lub worków na odpady roślinne),
  • niestandardowych (do uzgodnienia).
Nasza oferta skierowana jest do:
  • klientów indywidualnych,
  • przedsiębiorstw,
  • właścicieli i zarządców nieruchomości.