Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
Siemianowice Śląskie
41-100 Siemianowice Śląskie
ul. Śmiłowskiego 15

Usługi

Szybki
kontakt

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Sp. z.o.o.
41-100 Siemianowice Śląskie
ul. Śmiłowskiego 15

Usługi oczyszczania

W ramach prowadzonej działalności oferujemy Państwu usługi w zakresie:
 • odbioru odpadów wielkogabarytowych (poprzez podstawienie kontenera),
 • odbioru odpadów po budowlanych (poprzez podstawienie kontenera)
 • sprzedaż worków typu Big-Bag,
 • odbiór odpadów typu ziemia, glina, gruz, (poprzez podstawienie kontenera),
 • odbioru odpadów biodegradowalnych (przy użyciu kontenerów),
 • przyjmowanie zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego (dot. firm),
 • możliwość dzierżawy pojemników na odpady selektywnie zbierane (papier, szkło, plastik),
 • sprzedaż worków na odpady zielone (dla ROD-ów - dotyczy tylko miasta Siemianowice Śl.)
   

Nasza oferta skierowana jest do:
 • klientów indywidualnych,
 • przedsiębiorstw