Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
Siemianowice Śląskie
41-100 Siemianowice Śląskie
ul. Śmiłowskiego 15

Usługi

Szybki
kontakt

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Sp. z.o.o.
41-100 Siemianowice Śląskie
ul. Śmiłowskiego 15

Zmiany terminów wywozu odpadów (dni świąteczne)

Zmiany terminu wywozu odpadów zmieszanych z uwagi na przypadające dni ustawowo wolne od pracy w okresie od KWIETNIA 2024 do STYCZNIA 2025