Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
Siemianowice Śląskie
41-100 Siemianowice Śląskie
ul. Śmiłowskiego 15

Usługi

Szybki
kontakt

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Sp. z.o.o.
41-100 Siemianowice Śląskie
ul. Śmiłowskiego 15

Konkursy ofert Wspólnot Mieszkaniowych 2023

Ogłoszenie numer: ZO-WM-MPGKiM/5/X/2023

Data utworzenia:  2023-10-04
Termin składania ofert: 2023-10-18 8:30
Termin otwarcia ofert:  2023-10-18 9:00
Adres wykonywanych usług: Komuny Paryskiej 21,21a,23,23a w Siemianowicach Śląskich

Rodzaj wykonywanych usług: Remont kanalizacji deszczowej znajdującej się na terenie Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości w Siemianowicach Śląskich przy ulicy Komuny Paryskiej 21,21a,23,23.

Dokumenty:

 1. Zapytanie Ofertowe
 2. Dodatek nr 4 do ZO - PRZEDMIAR
 3. Dodatek nr 5 do ZO - wzór umowy
 4. dodatki do ZO w wersji edytowalnej
 5. Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie numer: ZO-WM-MPGKiM/4/IX/2023

Data utworzenia:  2023-09-25
Termin składania ofert: 2023-10-06 8:30
Termin otwarcia ofert:  2023-10-06 9:00
Adres wykonywanych usług: Kołodzieja 4, 4a, 4b w Siemianowicach Śląskich

Rodzaj wykonywanych usług: Remont stropodachu wraz z pracami towarzyszącymi budynku mieszkalnego wielorodzinnego Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Kołodzieja 4, 4a, 4b w Siemianowicach Śląskich.

Dokumenty:

 1. Zapytanie Ofertowe
 2. Dodatek nr 4 do ZO - PRZEDMIAR
 3. Dodatek nr 5 do ZO -  RYSUNKI
 4. Dodatek nr 6 do ZO -  STWiORB
 5. Dodatek nr 7 do ZO - wzór umowy
 6. dodatki do ZO w wersji edytowalnej
 7. Informacja z otwarcia ofert
 8. Wybór oferty

Ogłoszenie numer: ZO-WM-MPGKiM/3/VIII/2023

Data utworzenia:  2023-08-21
Termin składania ofert: 2023-09-04 8:30
Termin otwarcia ofert:  2023-09-04 9:00
Adres wykonywanych usług: Dębowa 34, 36, 38, 40, Sportowa 30 , 32 w Katowicach.

Rodzaj wykonywanych usług: Wymiana wodomierzy w lokalach mieszkalnych Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Dębowa 34, 36, 38, 40, Sportowa 30 , 32 w Katowicach.

Dokumenty:

 1. Zapytanie ofertowe
 2.  dodatek nr 4 do ZO - wzór umowy
 3. dodatki w wersji edytowalnej
 4. Pytania i odpowiedzi
 5. ZMIANA do ZO
 6. UNIEWAŻNIENIE

Ogłoszenie numer: ZO-WM-MPGKiM/2/III/2023

Data utworzenia:  2023-03-03
Termin składania ofert: 2023-03-17 8:30
Termin otwarcia ofert:  2023-03-17 9:00
Adres wykonywanych usług: Okrężna 9 Siemianowice Śląskie
Rodzaj wykonywanych usług: Wykonanie projektu zawierającego realizację postanowień Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach z dnia 26.01.2023r.

Dokumenty:

 1.  Zapytanie Ofertowe
 2. Dodatek nr 4 do ZO - Postanowienie
 3.  Dodatek nr 5 i 6 do ZO - Inwentaryzacja oraz Ekspertyza
 4. Dodatek nr 7 - Wzór umowy
 5. Dodatki w wersji edytowalnej
 6. Informacja z otwarcia ofert
 7. Informacja o wyborze oferty

Ogłoszenie numer: ZO-WM-MPGKiM/1/I/2023

Data utworzenia:  2023-01-03
Termin składania ofert: 2023-01-10 8:30
Termin otwarcia ofert:  2023-01-10 9:00
Adres wykonywanych usług:Waryńskiego 9 Siemianowice Śląskie
Rodzaj wykonywanych usług: Wykonanie projektu przeciwpożarowego wyłącznika prądu w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Waryńskiego 9 w Siemianowicach Śląskich.

Dokumenty:

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Dodatek nr 4 do ZO - Decyzja nr 30/2022/MZ
 3. Dodatek nr 5 do ZO- wzór umowy
 4. dodatki w wersji edytowalnej
 5. Informacja z otwarcia ofert
 6. Unieważnienie