Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
Siemianowice Śląskie
41-100 Siemianowice Śląskie
ul. Śmiłowskiego 15

Usługi

Szybki
kontakt

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Sp. z.o.o.
41-100 Siemianowice Śląskie
ul. Śmiłowskiego 15

Reprezentacja Spółki

Karol Termin     -    Prezes Zarządu


Rada Nadzorcza:
Arkadiusz Sowiński
Witold Arciszewski
Ewa Konsek
 

Kierownictwo:

Zakład Oczyszczania Miasta
Sławomir Śledź - tel. 32 766 00 52; 32 766 77 37

Prace Drogowe/Konserwacja Terenów Zielonych 
Krystian Troć - tel. 32 765 99 08

Dział Usług Remontowych i Konserwacji
Grzegorz Natkaniec - tel. 32 766 77 40

Dział Dokumentacji i Nadzoru Budowlanego
Paweł Kądziołka  - tel. 32 766 00 00 wew. 26
32 765 94 49; 32 766 77 23 (57)

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Wanda Krajewska - tel. 32 766 00 00 wew. 32; 32 766 77 32

Dział Wspólnot Mieszkaniowych
Sonia Starzykowska - tel. 32 766 00 00 wew. 49, 12, 86, 89

Biuro Obsługi Mieszkańców 
Anita Wieczorek- tel. 32 766 00 00 wew. 87, 11

Dział Administracyjny
Karina Walas- tel. 32 766 00 00 wew. 47, 50