Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
Siemianowice Śląskie
41-100 Siemianowice Śląskie
ul. Śmiłowskiego 15

Usługi

Szybki
kontakt

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Sp. z.o.o.
41-100 Siemianowice Śląskie
ul. Śmiłowskiego 15

Odbiór surowców

Harmonogram odbioru selektywnie zbieranych odpadów komunalnych w postaci tworzyw sztucznych, papieru i tektury oraz szkła opakowaniowego z zabudowy zamieszkałej wielorodzinnej w 2024/2025 roku.

Harmonogram odbioru selektywnie zbieranych odpadów komunalnych w postaci tworzyw sztucznych, papieru i tektury oraz szkła opakowaniowego     z zabudowy niezamieszkałej (firmy)     w 2024/2025 roku