Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
Siemianowice Śląskie
41-100 Siemianowice Śląskie
ul. Śmiłowskiego 15

Usługi

Szybki
kontakt

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Sp. z.o.o.
41-100 Siemianowice Śląskie
ul. Śmiłowskiego 15

Historia

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. powstało w 1993 roku w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego w spółkę pracowniczą, w której udziałowcem jest Urząd Miejski w Siemianowicach.

Natomiast początków działalności przedsiębiorstwa można dopatrywać się już w okresie międzywojennym. W tym to właśnie okresie czasu (w miejscu dzisiejszej siedziby spółki) powstał pierwszy w Siemianowicach Śląskich zakład zajmujący się działalnością komunalną.

W 1974 roku miejskie przedsiębiorstwa (Zakład Ulic i Mostów, Zakład Zieleni Miejskiej, Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej) połączyły się, tworząc Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Siemianowicach Śląskich.