Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
Siemianowice Śląskie
41-100 Siemianowice Śląskie
ul. Śmiłowskiego 15

Usługi

Szybki
kontakt

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Sp. z.o.o.
41-100 Siemianowice Śląskie
ul. Śmiłowskiego 15

Struktura

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. świadczy usługi w szeroko rozumianym zakresie prac komunalno-mieszkaniowych. Jesteśmy jednym z największych przedsiębiorstw w Siemianowicach Śląskich, i jednym z największych spośród firm komunalnych z terenu Górnego Śląska.

Obecnie spółka MPGKiM zatrudnia około 270 osób w następujących wydziałach:
  • Zakład Oczyszczania Miasta
  • Zakład Infrastruktury Komunalnej
  • Zakład Remontowy
  • Zakład Gospodarki Mieszkaniowej