Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
Siemianowice Śląskie
41-100 Siemianowice Śląskie
ul. Śmiłowskiego 15

Kontakt

Adres:
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z.o.o.
41-100 Siemianowice Śląskie
ul. Śmiłowskiego 15

NIP: 643-000-02-99
REGON 270120746
BDO 000023405


KASA ZAKŁADU CZYNNA W GODZINACH:
7.00- 14.30 (przerwa od 10.00 do 10.30)

Zakład Oczyszczania Miasta:

zom@mpgkim.com.pl


Zakład Remontów Kapitalnych:

trk@mpgkim.com.pl


Zakład Infrastruktury Komunalnej

zik@mpgkim.com.pl

Zakład Remontowy:

zr@mpgkim.com.pl


Dział Marketingu:

marketing@mpgkim.com.pl