Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
Siemianowice Śląskie
41-100 Siemianowice Śląskie
ul. Śmiłowskiego 15

Usługi

Szybki
kontakt

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Sp. z.o.o.
41-100 Siemianowice Śląskie
ul. Śmiłowskiego 15

Worki na BIOODPADY

Szanowni Mieszkańcy!


Od 1 marca 2023 roku dostępna będzie możliwość zakupu worków na "odpady zielone"(w skrócie BIO) przeznaczonych dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

Przez określenie "odpady zielone" należy rozumieć odpady komunalne stanowiące części roślin pochodzące z pielęgnacji terenów zielonych (liście, trawa, pocięte gałęzie drzew i krzewów). 
 
AKTUALNA CENA WORKA - 10,00 ZŁ BRUTTO
 (zawiera odbiór oraz utylizację odpadów)

 
Jednocześnie przypominamy Państwu, że nie należy przechowywać odpadów zielonych w workach przez zbyt długi czas, a także nie należy wystawiać ich na działanie promieni słonecznych. Gromadzenie odpadów zielonych powinno być dostosowane do harmonogramu odbioru odpadów BIO.
 
Worki można zakupić i odebrać osobiście w KASIE przy ul. Komuny Paryskiej 4b, obsługujemy płatność kartą.