Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
Siemianowice Śląskie
41-100 Siemianowice Śląskie
ul. Śmiłowskiego 15

Usługi

Szybki
kontakt

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Sp. z.o.o.
41-100 Siemianowice Śląskie
ul. Śmiłowskiego 15

Dane rejestrowe

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o.
ul. Śmiłowskiego 15
41-100 Siemianowice Śląskie

numer NIP: 643-000-02-99
numer REGON: 270120746

Oznaczenie sądu rejestrowego oraz nr KRS:
Sąd Rejonowy Katowice Wydział VIII Gospodarczy
KRS: 0000096696
Kapitał Zakładowy: 1 264 900,00 zł

Konto rozliczeniowe:
ING Bank Śląski O/Siemianowice Śl.
15 1050 1214 1000 0010 0156 3541