Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
Siemianowice Śląskie
41-100 Siemianowice Śląskie
ul. Śmiłowskiego 15

Usługi

Szybki
kontakt

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Sp. z.o.o.
41-100 Siemianowice Śląskie
ul. Śmiłowskiego 15

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

DOTYCZY MIESZKAŃCÓW

MPGKiM Sp. z o.o. zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. Z 2005 r. Nr 180, poz. 1495) stała się "zbierającym" zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Jesteśmy podmiotem wpisanym do rejestru Głównego Inspektora Ochrony środowiska pod numerem E 0000518Z.

Odbieramy następujące grupy
sprzętu elektrycznego i elektronicznego:

1. Wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego:


1. wielkogabarytowe urządzenia chłodzące, 2. chłodziarki, 3. zamrażarki, 4. pozostałe wielkogabarytowe urządzenia używane do chłodzenia, konserwowania i przechowywania żywności, 5. pralki, 7. zmywarki, 8. urządzenia kuchenne, w tym kuchenki, 10. elektryczne płyty grzejne 11. mikrofalówki, 12. pozostałe wielkogabarytowe urządzenia używane do gotowania i innego typu przetwarzania żywności, 13. elektryczne urządzenia grzejne, 14. grzejniki elektryczne, 15. pozostałe wielkogabarytowe urządzenia używane do ogrzewania pomieszczeń, łóżek, mebli wypoczynkowych, 16. wentylatory elektryczne, 17. urządzenia klimatyzacyjne, 18. pozostały sprzęt wentylujący, wyciągi wentylacyjne i sprzęt konfekcjonujący

2. Małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego:
1. odkurzacze, 2. zamiatacze do dywanów, 3. pozostałe urządzenia czyszczące, 4. urządzenia używane do szycia, dziania, tkania i innego typu przetwarzania wyrobów włókienniczych, 5. żelazka i pozostałe urządzenia do prasowania, maglowania i pozostałe urządzenia służące do pielęgnacji ubrań, 6. tostery, 7. frytownice, 8. rozdrabniacze, młynki do kawy oraz urządzenia do otwierania i zamykania pojemników i opakowań, 9. noże elektryczne, 10. urządzenia do strzyżenia włosów, suszenia włosów, szczotkowania zębów, golenia, masażu oraz pozostałe urządzenia do pielęgnacji ciała, 11. zegary, zegarki oraz urządzenia do celów odmierzania, wskazywania lub rejestrowania czasu, 12. wagi, 13. pozostałe małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego

3. Sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny
B: 1. Komputery osobiste stacjonarne, w tym procesor, mysz, monitor i klawiatura, 2. laptopy, w tym procesor mysz, monitor i klawiatura, 3. notebooki, 4. notepady, 5. drukarki, 6. sprzęt kopiujący, 7. elektryczne i elektroniczne maszyny do pisania 8. kalkulatory kieszonkowe i biurowe, 9. pozostały sprzęt do zbierania, przechowywania, przetwarzania, prezentowania lub przekazywania informacji drogą elektroniczną, 10. terminale i systemy użytkownika, 11. faksy, 12. teleksy, 13. telefony, 15. telefony bezprzewodowe, 16. telefony komórkowe, 17. systemy zgłoszeniowe/sekretarki automatyczne, 18. pozostałe produkty lub sprzęt do transmisji głosu, obrazu lub innych informacji za pomocą technologii telekomunikacyjnej

4. Sprzęt audiowizualny
1. odbiorniki radiowe, 2. odbiorniki telewizyjne, 3. kamery video, 4. sprzęt video, 5. sprzęt hi-fi, 6. wzmacniacze dźwięku, 7. instrumenty muzyczne, 8. pozostałe produkty lub sprzęt do celów nagrywania lub odtwarzania dźwięku lub obrazów, w tym sygnałów lub innych technologii, dystrybucji dźwięku i obrazu za pomocą technologii telekomunikacyjnych

5. Sprzęt oświetleniowy
1. oprawy oświetleniowe do lamp fluorescencyjnych, z wyjątkiem opraw oświetleniowych stosowanych w gospodarstwach domowych, 2. liniowe lampy fluorescencyjne, 3. kompaktowe lampy fluorescencyjne, 4. wysokoprężne lampy wyładowcze, w tym ciśnieniowe lampy sodowe oraz lampy metalohalogenkowe, 5. niskoprężne lampy sodowe, 6. pozostałe urządzenia oświetleniowe służące do celów rozpraszania i kontroli światła, z wyjątkiem żarówek

6. Narzędzia elektryczne i elektroniczne, z wyjątkiem wielkogabarytowych, stacjonarnych narzędzi przemysłowych
1. wiertarki, 2. piły, 3. maszyny do szycia, 4. urządzenia do skręcania, mielenia, piaskowania, przemiału, piłowania, cięcia, nawiercania, robienia otworów, nabijania, składania, gięcia lub podobnych metod przetwarzania drewna, metalu i innych materiałów, 5. narzędzia do nitowania, przybijania lub przyśrubowania lub usuwania nitów, gwoździ, śrub lub podobnych zastosowań, 6. narzędzia do spawania, lutowania lub podobnych zastosowań, 8. narzędzia do koszenia trawy lub innych prac ogrodniczych, 9. pozostałe narzędzia elektryczne i elektroniczne

7. Zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy
1. kolejki elektryczne lub tory wyścigowe, 2. kieszonkowe konsole do gier video, 3. gry video, 4. komputerowo sterowane urządzenia do uprawiania sportów rowerowych, nurkowania, biegania, wiosłowania, 5. sprzęt sportowy z elektrycznymi lub elektronicznymi częściami składowymi, 6. automaty uruchamiane monetą, banknotem (pieniądzem papierowym), żetonem lub innym podobnym artykułem, 7. pozostałe zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy

9. Przyrządy do nadzoru i kontroli
1. czujniki dymu, 2. regulatory ciepła, 3. termostaty, 4. urządzenia pomiarowe ważące lub do nastawu używane w gospodarstwie domowym lub jako sprzęt laboratoryjny

ZSEiE mogą Państwo nieodpłatnie przekazać do Zakładu Oczyszczania na terenie bazy MPGKiM Sp. z o. o. przy ul. Śmiłowskiego 15 (punkt odbioru ul. Obwodowa 19 – 21) lub do Mobilnego Punktu Zbiórki Odpadów Komunalnych.


UWAGA: Stare, uszkodzone lub zużyte urządzenia elektryczne lub elektroniczne muszą być kompletne ! (nie należy ich dewastować).

Z naszej strony, jako "zbierającego" ZSEiE zapewniamy jego dalsze przekazanie odpowiednim firmom prowadzącym działalność w zakresie odzysku, recyklingu lub unieszkodliwiania zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Odpadami ul. Michałkowicka 105, Siemianowice Śl. pokój nr 17 , e-mail:ir-go@um.siemianowice.pl lub w MPGKiM Sp. z o. o. Zakład Oczyszczania Miasta w Siemianowicach Śląskich ul. Śmiłowskiego 15, tel. 032 766 00 52, e-mail: zom@mpgkim.com.pl