Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
Siemianowice Śląskie
41-100 Siemianowice Śląskie
ul. Śmiłowskiego 15

Usługi

Szybki
kontakt

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Sp. z.o.o.
41-100 Siemianowice Śląskie
ul. Śmiłowskiego 15

PRACE DROGOWE

Pracujemy całodobowo!

  • Oznakowanie poziome dróg (malowanie pasów segregacyjnych i przejść dla pieszych, wysepek, montaż tzw. "kocich oczek")
  • Oznakowanie pionowe dróg (montaż znaków i tablic drogowych, montaż barier ochronnych i bezpieczeństwa, progów zwalniających, luster drogowych, zmiany organizacji ruch i objazdów, mycie znaków i wiat autobusowych, wynajem oznakowania)
  • Prace brukarskie (wykonanie, naprawa nawierzchni jezdni i chodników z kształtek betonowych, kamiennych, płyt chodnikowych, wymiana oraz ułożenie krawężników drogowych, obrzeży, palisad itp.)
  • Nawierzchnie jezdni (wykonanie nawierzchni asfaltobetonowej, remonty cząstkowe nawierzchni asfaltobetonem, maszyną do przerobu materiałów odzyskowych lub asfaltem lanym z kotłów produkcyjnych, frezowanie nawierzchni jezdni, podnoszenie do niwelety jezdni włazów i wpustów deszczowych, wykonanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej)

 


Adres: Siemianowice Śląskie, ul. Obwodowa 25
Nasz adres e-mail: zik@mpgkim.com.pl
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod poniższym numerem telefonu:
tel. 32 765 99 08