Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
Siemianowice Śląskie
41-100 Siemianowice Śląskie
ul. Śmiłowskiego 15

Usługi

Szybki
kontakt

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Sp. z.o.o.
41-100 Siemianowice Śląskie
ul. Śmiłowskiego 15

Nowe harmonogramy wywozu odpadów

Szanowni Mieszkańcy Siemianowic Śląskich!

Na stronie internetowej w zakładce USŁUGI OCZYSZCZANIA umieszczono nowe harmonogramy wywozu odpadów 


  • Harmonogram odbioru surowców - zabudowa jednorodzinna
http://www.mpgkim.com.pl/harmonogram-odbioru-surowcow-zab-jednorodzinna.html

  • Odpady wielkogabarytowe
http://www.mpgkim.com.pl/harmonogram-odpadow-wielkogabarytowych.html

  • Odpady ulegające biodegradacji
http://www.mpgkim.com.pl/harmonogram-wywozu-bioodpadow.html

  • Odbiór selektywnie zbieranych odpadów komunalnych zabudowa zamieszkała wielorodzinna oraz firmy
http://www.mpgkim.com.pl/odbior-surowcow-zab-wielorodzinna-oraz-firmy.html

  • Mobilne punkty selektywnej zbiórki odpadów
http://www.mpgkim.com.pl/mobilne-punkty-selektywnej-zbiorki-odpadow.html

  • Ulotka harmonogramy odbioru odpadów
http://www.mpgkim.com.pl/ulotka-harmonogramy-odbioru-odpadow.html