Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
Siemianowice Śląskie
41-100 Siemianowice Śląskie
ul. Śmiłowskiego 15

Usługi

Szybki
kontakt

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Sp. z.o.o.
41-100 Siemianowice Śląskie
ul. Śmiłowskiego 15

Zamówienia publiczne MPGKiM w roku 2022

Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/78/XI/2022

Data utworzenia:  2022-11-30
Termin składania ofert: 2022-12-30

Adres wykonywanych usług: Siemianowice Śląskie
Rodzaj wykonywanych usług: Wykonanie robót kominiarskich nieprzewidzianych i niemozliwych do zaplanowania w zasobie Gminy Siemianowice Śląskie
Dokumenty:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SWZ
 3. Dodatek nr 3 do SWZ - Przedmiar robót, STWiORB
 4. Dodatek nr 4 do SWz - Projektowane postanowienia umowy
 5. Dodatki do SWZ w wersji edytowalnej
 6. Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
 7. Informacja o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/77/XI/2022

Data utworzenia:  2022-11-10
Termin składania ofert: 2022-11-21

Adres wykonywanych usług: Siemianowice Śląskie
Rodzaj wykonywanych usług: Posyłki kominiarskie, sprawdzenie stanu technicznego pieców oraz sprawdzenie instalacji grzewczej w zasobie Gminy Siemianowice Śląskie
Dokumenty:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SWZ
 3. Dodatki do SWZ w wersji edytowalnej
 4. Dodatek nr 4 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy
 5. Zmiana SWZ
 6. Zmieniony Dodatek nr 4 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy
 7. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 8. Odpowiedzi na pytania do SWZ
 9. Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
 10. Informacja z otwarcia ofert
 11. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/76/X/2022

Data utworzenia:  2022-11-02
Termin składania ofert: 2022-11-07

Adres wykonywanych robót: Siemianowice Śląskie
Rodzaj wykonywanych robót: Modernizacja lokali mieszkalnych polegajaca na wykonaniu zabudowy łazienek - Etap IV
Dokumenty:

 1. Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante
 2. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
 3. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia korekta

Ogłoszenie numer: ZO-MPGKiM/33/X/2022

Data utworzenia:  2022-10-28
Termin składania ofert: 2022-11-10 8:30
Termin otwarcia ofert:  2022-11-10 9:00
Adres wykonywanych usług: Piaskowa 6, Barbary 20 Siemianowice Śląskie
Rodzaj wykonywanych usług: Zabudowa bram wraz z robotami towarzyszącymi Etap I
Dokumenty:

 1. Zapytanie Ofertowe
 2. Dodatek nr. 3a do ZO - Przedmiar
 3. Dodatek nr 3b do ZO Przedmiar
 4. Dodatek nr 2 do ZO - wzór umowy
 5. Dodatki w wersji edytowalne
 6. UNIEWAŻNIENIE

Ogłoszenie numer: ZO-MPGKiM/32/X/2022

Data utworzenia:  2022-10-26
Termin składania ofert: 2022-11-02   8:30
Termin otwarcia ofert:  2022-11-02   10:00
Adres wykonywanych usług: Siemianowice Śląskie
Rodzaj wykonywanych usług: Sukcesywna dostawa materiałów elektrycznych
Dokumenty:

 1. Zapytanie Ofertowe
 2. Dodatek nr. 2 do ZO - Formularz asortymentowy
 3. Dodatek nr 2 do ZO Formularz asortymentowy w wersji edytowalnej
 4. Dodatek nr 3 do ZO - wzór umowy
 5. Dodatki w wersji edytowalnej
 6. Informacja z otwarcia ofert
 7. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/75/X/2022

 

Data utworzenia:  2022-10-11
Termin składania ofert: 2022-10-18  13:00

Adres wykonywanych robót: Siemianowice Śląskie
Rodzaj wykonywanych robót: Remont ściany szczytowej budynku przy Śląskiej 44 w Siemianowicach Śląskich 
Dokumenty:

 1. Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante
 2. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
 3. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia korekta

 

Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/74/IX/2022

Data utworzenia:  2022-09-23
Termin składania ofert: 2022-10-03  13:00

Adres wykonywanych robót: Siemianowice Śląskie
Rodzaj wykonywanych robót: Zabudowa placyków gospodarczych na posesjach budynków - Etap I
Dokumenty:

 1. Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante
 2. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
 3. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia korekta

Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/73/IX/2022

Data utworzenia:  2022-09-23
Termin składania ofert: 2022-10-03  12:00

Adres wykonywanych robót: Siemianowice Śląskie
Rodzaj wykonywanych robót: Utwardzenie nawierzchni podwórek - Etap I
Dokumenty:

 1. Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante
 2. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
 3. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia korekta

Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/72/IX/2022

Data utworzenia:  2022-09-21
Termin składania ofert: 2022-09-28  12:00

Adres wykonywanych robót: Siemianowice Śląskie
Rodzaj wykonywanych robót: Modernizacja lokali mieszkalnych polegająca na wykonaniu zabudowy łazienek - Etap II
Dokumenty:

 1. Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante
 2. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
 3. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia korekta

Ogłoszenie numer: ZO-MPGKiM/29/IX/2022

Data utworzenia:  2022-09-20
Termin składania ofert: 2022-10-04 8:30
Termin otwarcia ofert:  2022-10-04 09:00
Adres wykonywanych usług: Piaskowa 6, Św. Barbary 20 Siemianowice Śląskie
Rodzaj wykonywanych usług: Zabudowa bram wraz z robotami towarzyszącymi Etap I
Dokumenty:

 1. Zapytanie Ofertowe
 2. Dodatek nr. 3a do ZO - Przedmiar
 3. Dodatek nr 3b do ZO Przedmiar
 4. Dodatek nr 2 do ZO - wzór umowy
 5. Dodatki w wersji edytowalnej
 6. Unieważnienie

Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/71/IX/2022

Data utworzenia:  2022-09-20
Termin składania ofert: 2022-09-26  12:00

Adres wykonywanych robót: Siemianowice Śląskie
Rodzaj wykonywanych robót: Modernizacja lokali mieszkalnych polegająca na wykonaniu zabudowy łazienek - Etap I
Dokumenty:

 1. Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante
 2. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
 3. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia korekta

 

Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/70/IX/2022

Data utworzenia:  2022-09-19
Termin składania ofert: 2022-09-22  12:00

Adres wykonywanych robót: Siemianowice Śląskie
Rodzaj wykonywanych robót: Modernizacja lokali mieszkalnych polegająca na wykonaniu zabudowy łazienek - Etap IV
Dokumenty:

 1. Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante
 2. Informacja o uniewaznieniu postępowania

Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/69/IX/2022

Data utworzenia:  2022-09-12
Termin składania ofert: 2022-09-27  09:00
Termin otwarcia ofert:  2022-09-27   09:30
Adres wykonywanych robót: Siemianowice Śląskie
Rodzaj wykonywanych robót: Montaż domofonów
Dokumenty:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SWZ
 3. Dodatek nr 4 do SWZ - Formularz wyceny
 4. Dodatek nr 5 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy
 5. Dodatki do SWZ w wersi edytowalnej
 6. Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
 7. Informacja z otwarcia ofert
 8. Informacja z otwarcia ofert korekta
 9. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/68/VIII/2022

Data utworzenia:  2022-08-30
Termin składania ofert: 2022-09-09  09:00
Termin otwarcia ofert:  2022-09-09   09:30
Adres wykonywanych dostaw: Siemianowice Śląskie
Rodzaj wykonywanych dostaw: Sukcesywna dostawa materiałów budowlanych
Dokumenty:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SWZ
 3. Dodatek nr 3 do SWZ - Formularz asortymentowy
 4. Dodatek nr 4 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy
 5. Dodatki do SWz w wersji edytowalnej
 6. Zmiana SWZ
 7. Zmieniony Dodatek nr 3 do SWZ - Formularz asortymentowy
 8. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 9. Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
 10. Informacja z otwarcia ofert
 11. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie numer: ZO-MPGKiM/27/VIII/2022

Data utworzenia:  2022-08-23
Termin składania ofert: 2022-09-06   8:30
Termin otwarcia ofert:  2022-09-06   11:00
Po zmianie

Termin składania ofert: 2022-09-08   8:30
Termin otwarcia ofert:  2022-09-08   11:00
Adres wykonywanych usług: Siemianowice Śląskie
Rodzaj wykonywanych usług: Sukcesywna dostawa materiałów wyposażenia wnętrz
Dokumenty:

 1. Zapytanie Ofertowe
 2. Dodatek nr. 2 do ZO - Formularz asortymentowy
 3. Dodatek nr 2 do ZO Formularz asortymentowy w wersji edytowalnej
 4. Dodatek nr 3 do ZO - wzór umowy
 5. Dodatki w wersji edytowalnej
 6. Zmiana terminu składania i otwarcia ofert
 7. Informacja z otwarcia ofert
 8. Informacja o wyborze oferty

Ogłoszenie numer: ZO-MPGKiM/26/VIII/2022

Data utworzenia:  2022-08-23
Termin składania ofert: 2022-09-06   8:30
Termin otwarcia ofert:  2022-09-06   10:00
Po zmianie

Termin składania ofert: 2022-09-08   8:30
Termin otwarcia ofert:  2022-09-08   10:00
Adres wykonywanych usług: Siemianowice Śląskie
Rodzaj wykonywanych usług: Sukcesywna dostawa materiałów drogowych
Dokumenty:

 1. Zapytanie Ofertowe
 2. Dodatek nr. 2 do ZO - Formularz asortymentowy
 3. Dodatek nr 2 do ZO Formularz asortymentowy w wersji edytowalnej
 4. Dodatek nr 3 do ZO - wzór umowy
 5. Dodatki w wersji edytowalnej
 6. Zmiana terminu składania i otwarcia ofert
 7. Informacja z otwarcia ofert
 8. Informacja o wyborze oferty

Ogłoszenie numer: ZO-MPGKiM/25/VIII/2022

Data utworzenia:  2022-08-23
Termin składania ofert: 2022-09-06   8:30
Termin otwarcia ofert:  2022-09-06   9:00
Po zmianie

Termin składania ofert: 2022-09-08   8:30
Termin otwarcia ofert:  2022-09-08   9:00
Adres wykonywanych usług: Siemianowice Śląskie
Rodzaj wykonywanych usług: Sukcesywna dostawa materiałów elektrycznych
Dokumenty:

 1. Zapytanie Ofertowe
 2. Dodatek nr. 2 do ZO - Formularz asortymentowy
 3. Dodatek nr 2 do ZO Formularz asortymentowy w wersji edytowalnej
 4. Dodatek nr 3 do ZO - wzór umowy
 5. Dodatki w wersji edytowalnej
 6. Zmiana terminu składania i otwarcia ofert
 7. Unieważnienie

Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/67/VIII/2022

Data utworzenia:  2022-08-22
Termin składania ofert: 2022-08-30  09:00
Termin otwarcia ofert:  2022-08-30   09:30
Adres wykonywanych dostaw: Siemianowice Śląskie
Rodzaj wykonywanych dostaw: Sukcesywna dostawa materiałów budowlanych
Dokumenty:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SWZ
 3. Dodatek nr 3 do SWZ - Formularz asortymentowy
 4. Dodatek nr 4 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy
 5. Dodatki do SWZ w wersji edytowalnej
 6. Zmiana SWZ
 7. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 8. Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
 9. Informacja o unieważnieniu postepowania

Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/66/VIII/2022

Data utworzenia:  2022-08-17
Termin składania ofert: 2022-09-16  10:00
Termin otwarcia ofert:  2022-09-16   10:30
Adres wykonywanych robót: Siemianowice Śląskie Śląska 44
Rodzaj wykonywanych robót: Remont ściany szczytowej budynku przy ul. Śląskiej 44 w Siemianowicach Śląskich
Dokumenty:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SWZ
 3. Dodatek nr 3 do SWZ - Przedmiar robót, STWiORB
 4. Dodatek nr 4 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy
 5. Dodatki do SWZ w wersji edytowalnej
 6. Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
 7. Informacja o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/64/VIII/2022

Data utworzenia:  2022-08-16
Termin składania ofert: 2022-09-16  09:00
Termin otwarcia ofert:  2022-09-16   09:30
Adres wykonywanych robót: Siemianowice Śląskie Matejki, Piastowska
Rodzaj wykonywanych robót: Naprawa stropów w budynkach stanowiących zasób Gminy Siemianowice Śląskie - Etap I
Dokumenty:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SWZ
 3. Dodatek nr 3a do SWZ - PFU, szkic
 4. Dodatek nr 3b do SWZ - PFU, szkic
 5. Dodatek nr 4 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy
 6. Dodatki do SWZ w wersji edytowalnej
 7. Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
 8. Informacja z otwarcia ofert
 9. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
 10. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
 11. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia korekta

 

Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/65/VIII/2022

Data utworzenia:  2022-08-11
Termin składania ofert: 2022-08-26  09:00
Termin otwarcia ofert:  2022-08-26   09:30
Adres wykonywanych robót: Siemianowice Śląskie
Rodzaj wykonywanych robót: Montaż domofonów
Dokumenty:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SWZ
 3. Dodatek nr 4 do SWz - Formularz wyceny
 4. Dodatek nr 5 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy
 5. Dodatki do SWZ w wersji edytowalnej
 6. Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
 7. Informacja z otwarcia ofert
 8. Informacja o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/63/VIII/2022

Data utworzenia:  2022-08-10
Termin składania ofert: 2022-09-12  09:00
Termin otwarcia ofert:  2022-09-12   09:30
Adres wykonywanych robót: Siemianowice Śląskie K. Miarki, Bytkowska
Rodzaj wykonywanych robót: Remont pustostanów - Etap VIII
Dokumenty:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SWZ
 3. Dodatek nr 3a do SWZ - Przedmiar robót, STWiORB
 4. Dodatek nr 3b do SWZ - Przedmiar robót, STWiORB
 5. Dodatek nr 4 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy
 6. Dodatki do SWZ w wersji edytowalnej
 7. Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
 8. Informacja z otwarcia ofert
 9. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
 10. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
 11. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia korekta

Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/62/VIII/2022

Data utworzenia:  2022-08-08
Termin składania ofert: 2022-09-08  09:00
Termin otwarcia ofert:  2022-09-08   09:30
Adres wykonywanych robót: Siemianowice Śląskie Damrota, Matejki, Powstańców, Śmiłowskiego, Śląska, Mickiewicza
Rodzaj wykonywanych robót: Remont pustostanów - Etap VII
Dokumenty:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SWZ
 3. Dodatek nr 3a do SWZ - Przedmiar robót, STWiORB
 4. Dodatek nr 3b do SWZ - Przedmiar robót, STWiORB
 5. Dodatek nr 4 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy
 6. Dodatki do SWZ w wersji edytowalnej
 7. Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
 8. Informacja z otwarcia ofert
 9. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
 10. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
 11. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia korekta

Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/60/VII/2022

Data utworzenia:  2022-08-03
Termin składania ofert: 2022-09-06  09:00
Termin otwarcia ofert:  2022-09-06   09:30
Adres wykonywanych robót: Siemianowice Śląskie Damrota
Rodzaj wykonywanych robót: Modernizacja lokali mieszkalnych - Etap IV
Dokumenty:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SWZ
 3. Dodatek nr 3 do SWZ - PFU, szkic
 4. Dodatek nr 4 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy
 5. Dodatki do SWZ w wersji edytowalnej
 6. Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
 7. Informacja z otwarcia ofert
 8. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
 9. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
 10. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia korekta

Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/59/VII/2022

Data utworzenia:  2022-08-02
Termin składania ofert: 2022-09-02  11:00
Termin otwarcia ofert:  2022-09-02   11:30
Adres wykonywanych robót: Siemianowice Śląskie
Rodzaj wykonywanych robót: Zabudowa placyków gospodarczych na posesjach budynków - Etap I
Dokumenty:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SWZ
 3. Dodatek nr 3 do SWZ - Przedmiar robót
 4. Dodatek nr 4 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy
 5. Dodatki do SWz w wersji edytowalnej
 6. Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
 7. Informacja o uniewaznieniu postępowania

Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/58/VII/2022

Data utworzenia:  2022-08-02
Termin składania ofert: 2022-09-02  10:00
Termin otwarcia ofert:  2022-09-02   10:30
Adres wykonywanych robót: Siemianowice Śląskie
Rodzaj wykonywanych robót: Utwardzenie nawierzchni podwórek - Etap I
Dokumenty:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SWZ
 3. Dodatek nr 3 do SWZ - Przedmiar robót, STWiORB
 4. Dodatek nr 4 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy
 5. Dodatki do SWZ w wersji edytowalnej
 6. Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
 7. Informacja o uniewaznieniu postępowania

Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/57/VII/2022

Data utworzenia:  2022-08-02
Termin składania ofert: 2022-09-02  09:00
Termin otwarcia ofert:  2022-09-02   09:30
Adres wykonywanych robót: Siemianowice Śląskie
Rodzaj wykonywanych robót: Modernizacja lokali mieszkalnych polegająca na wykonaniu zabudowy łazienek - Etap II
Dokumenty:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SWZ
 3. Dodatek nr 3a do SWZ - PFU, szkic
 4. Dodatek nr 3b do SWZ - PFU, szkic
 5. Dodatek nr 4 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy
 6. Dodatki do SWZ w wersji edytowalnej
 7. Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
 8. Informacja o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/56/VII/2022

Data utworzenia:  2022-08-01
Termin składania ofert: 2022-09-01  10:00
Termin otwarcia ofert:  2022-09-01   10:30
Adres wykonywanych robót: Siemianowice Śląskie
Rodzaj wykonywanych robót: Wykonanie robót kominiarskich nieprzewidzianych i niemożliwych do zaplanowania w zasobie Gminy Siemianowice Śląskie
Dokumenty:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SWZ
 3. Dodatek nr 3 do SWZ - Przedmiar robót, STWiORB
 4. Dodatek nr 4 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy
 5. Dodatki do SWZ w wersji edytowalnej
 6. Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
 7. Informacja z otwarcia ofert
 8. Informacja o uniewaznieniu postępowania

 

Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/55/VII/2022

Data utworzenia:  2022-08-01
Termin składania ofert: 2022-09-01  09:00
Termin otwarcia ofert:  2022-09-01   09:30
Adres wykonywanych robót: Siemianowice Śląskie
Rodzaj wykonywanych robót: Wykonanie robót ogólnobudowlanych nieprzewidzianych i niemożliwych do zaplanowania w zasobie Gminy Siemianowice Śląskie na które będą pozyskiwane  odszkodowania 
Dokumenty:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SWZ
 3. Dodatek nr 4 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy
 4. Dodatki do SWZ w wersji edytowalnej
 5. Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
 6. Informacja z otwarcia ofert
 7. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
 8. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
 9. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia korekta

Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/61/VIII/2022

Data utworzenia:  2022-08-01
Termin składania ofert: 2022-08-08  12:00

Adres wykonywanych dostaw: Siemianowice Śląskie
Rodzaj wykonywanych dostaw: Sukcesywna dostawa materiałów budowlanych
Dokumenty:

 1. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy
 2. Informacja o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/54/VII/2022

Data utworzenia:  2022-07-29
Termin składania ofert: 2022-08-31  09:00
Termin otwarcia ofert:  2022-08-31   09:30
Adres wykonywanych robót: Siemianowice Śląskie Fabryczna, Niepodległości, Śmiłowskiego
Rodzaj wykonywanych robót: Modernizacja lokali mieszkalnych polegająca na wykonaniu zabudowy łazienek - Etap I
Dokumenty:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SWZ
 3. Dodatek nr 3 do SWZ - PFU, szkic
 4. Dodatek nr 4 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy
 5. Dodatki do SWZ w wersji edytowalnej
 6. Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
 7. Informacja o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie numer: ZO-MPGKiM/21/VII/2022

Data utworzenia:  2022-07-27
Termin składania ofert: 2022-08-10 8:30
Termin otwarcia ofert:  2022-08-10 09:00
Adres wykonywanych usług: Piaskowa 6, Św. Barbary 14, Św. Barbary 20 Siemianowice Śląskie
Rodzaj wykonywanych usług: Zabudowa bram wraz z robotami towarzyszącymi Etap I
Dokumenty:

 1. Zapytanie Ofertowe
 2. Dodatek nr. 3a do ZO - Przedmiar
 3. Dodatek nr 3b do ZO Przedmiar
 4. Dodatek nr 2 do ZO - wzór umowy
 5. Dodatki w wersji edytowalnej
 6. Informacja o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/53/VII/2022

Data utworzenia:  2022-07-25
Termin składania ofert: 2022-08-25  09:00
Termin otwarcia ofert:  2022-08-25   09:30
Adres wykonywanych robót: Siemianowice Śląskie Kasztanowa, Fabryczna, K. Miarki, Śląska, Mickiewicza
Rodzaj wykonywanych robót: Modernizacja lokali mieszkalnych polegająca na modernizacji ogrzewania - Etap III
Dokumenty:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SWZ
 3. Dodatek nr 4a do SWZ - PFU, szkic
 4. Dodatek nr 4b do SWZ - PFU, szkic
 5. Dodatek nr 5 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy
 6. Dodatki do SWZ w wersji edytowalnej
 7. Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
 8. Informacja z otwarcia ofert
 9. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
 10. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
 11. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia korekta

Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/50/VII/2022

Data utworzenia:  2022-07-25
Termin składania ofert: 2022-08-24   11:00
Termin otwarcia ofert:  2022-08-24   11:30
Adres wykonywanych robót: Siemianowice Śląskie Powstańców, Piastowska
Rodzaj wykonywanych robót: Remont pustostanów - Etap VI
Dokumenty:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SWZ
 3. Dodatek nr 4 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy
 4. Dodatek nr 5a do SWZ - Przedmiar robót, STWiORB
 5. Dodatek nr 5b do SWZ - Przedmiar robót, STWiORB
 6. Dodatki do SWZ w wersji edytowalnej
 7. Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
 8. Informacja z otwarcia ofert
 9. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
 10. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
 11. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia korekta

 

Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/49/VII/2022

Data utworzenia:  2022-07-22
Termin składania ofert: 2022-08-24   10:00
Termin otwarcia ofert:  2022-08-24   10:30
Adres wykonywanych robót: Siemianowice Śląskie Oświęcimska, Sobieskiego Śląska
Rodzaj wykonywanych robót: Modernizacja lokali mieszkalnych polegająca na wykonaniu zabudowy łazienek - Etap IV
Dokumenty:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SWZ
 3. Dodatek nr 3 do SWZ - PFU, szkic
 4. Dodatek nr 4 do SWZ - Projektowane postanoowienia umowy
 5. Dodatki do SWZ w wersji edytowalnej
 6. Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
 7. Informacja o uniewazieniu postępowania

Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/48/VII/2022

Data utworzenia:  2022-07-22
Termin składania ofert: 2022-08-24   09:00
Termin otwarcia ofert:  2022-08-24   09:30
Adres wykonywanych robót: Siemianowice Śląskie Matejki 3a
Rodzaj wykonywanych robót: Wymiana kotłów w lokalach zamieszkałych stanowiących zasób Gminy Siemianowice Śląskie - Etap II
Dokumenty:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SWZ
 3. Dodatek nr 4 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy
 4. Dodatek nr 5 do SWZ - Przedmiar robót, STWiORB
 5. Dodatki do SWZ w wersji edytowalnej
 6. Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyc na sfinansowanie zamówienia
 7. Informacja o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/52/VII/2022

Data utworzenia:  2022-07-19
Termin składania ofert: 2022-08-03   09:00
Termin otwarcia ofert:  2022-08-03   09:30
Adres wykonywanych robót: Siemianowice Śląskie
Rodzaj wykonywanych robót: Montaż domofonów
Dokumenty:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SWZ
 3. Dodatek nr 4 do SWZ - Formularz wyceny
 4. Dodatek nr 5 do SWZ - PPU
 5. Dodatki do SWZ w wersji edytowalnej
 6. Zmiana SWZ
 7. Zmieniony Dodatek nr 4 do SWZ - Formularz wyceny
 8. Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
 9. Informacja z otwarcia ofert
 10. Informacja o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/51/VII/2022

Data utworzenia:  2022-07-19
Termin składania ofert: 2022-07-27   09:00
Termin otwarcia ofert:  2022-07-27   09:30
Adres wykonywanych dostaw: Siemianowice Śląskie
Rodzaj wykonywanych dostaw: Sukcesywna dostawa materiałów budowlanych
Dokumenty:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SWZ
 3. Dodatek nr 3 do SWZ - Formularz asortymentowy
 4. Dodatek nr 4 do SWZ - PPU
 5. Dodatki do SWZ w wersji edytowalnej
 6. Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
 7. Informacja o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie numer: ZO-MPGKiM/20/VII/2022

Data utworzenia:  2022-07-15
Termin składania ofert: 2022-07-29 8:30
Termin otwarcia ofert:  2022-07-29 12:00
Adres wykonywanych usług: Siemianowice Śląskie
Rodzaj wykonywanych usług: Sukcesywna dostawa materiałów wyposażenia wnętrz
Dokumenty:

 1. Zapytanie Ofertowe
 2. Dodatek nr. 2 do ZO - opis przedmiotu zamówienia
 3. Dodatek nr 2 do ZO w wersji edytowalnej
 4. Dodatek nr 3 do ZO - wzór umowy
 5. Dodatki w wersji edytowalnej
 6. Informacja o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie numer: ZO-MPGKiM/19/VII/2022

Data utworzenia:  2022-07-15
Termin składania ofert: 2022-07-29   8:30
Termin otwarcia ofert:  2022-07-29   11:00
Adres wykonywanych usług: Siemianowice Śląskie
Rodzaj wykonywanych usług: Sukcesywna dostawa materiałów drogowych
Dokumenty:

 1. Zapytanie Ofertowe
 2. Dodatek nr. 2 do ZO - opis przedmiotu zamówienia
 3. Dodatek nr 2 do ZO w wersji edytowalnej
 4. Dodatek ne 3 do ZO - wzór umowy
 5. Dodatek nr 1 w wersji edytowalnej - Formularz ofertowy
 6. Informacja o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie numer: ZO-MPGKiM/18/VII/2022

Data utworzenia:  2022-07-15
Termin składania ofert: 2022-07-29   8:30
Termin otwarcia ofert:  2022-07-29   10:00
Adres wykonywanych usług: Siemianowice Śląskie
Rodzaj wykonywanych usług: Sukcesywna dostawa materiałów sanitarnych
Dokumenty:

 1. Zapytanie Ofertowe
 2. Dodatek nr. 2 do ZO - opis przedmiotu zamówienia
 3. Dodatek nr 2 do ZO w wersji edytowalnej
 4. Dodatek ne 3 do ZO - wzór umowy
 5. Dodatek nr 1 w wersji edytowalnej - Formularz ofertowy
 6. Informacja z otwarcia ofert
 7. Informacja o wyborze ofert

Ogłoszenie numer: ZO-MPGKiM/17/VII/2022

Data utworzenia:  2022-07-15
Termin składania ofert: 2022-07-29   8:30
Termin otwarcia ofert:  2022-07-29   9:00
Adres wykonywanych usług: Siemianowice Śląskie
Rodzaj wykonywanych usług: Sukcesywna dostawa materiałów elektrycznych
Dokumenty:

 1. Zapytanie Ofertowe
 2. Dodatek nr. 2 do ZO - opis przedmiotu zamówienia
 3. Dodatek nr 2 do ZO w wersji edytowalnej
 4. Dodatek nr 3 do ZO - wzór umowy
 5. Dodatki w wersji edytowalnej
 6. Informacja o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/47/VI/2022

Data utworzenia:  2022-07-04
Termin składania ofert: 2022-08-04   09:00
Termin otwarcia ofert:  2022-08-04   09:30
Adres wykonywanych dostaw: Siemianowice Śląskie
Rodzaj wykonywanych dostaw: Instalowanie paneli grzewczych na podczerwień wraz z montażem sterowników  w lokalach mieszkalnych stanowiących zasób Gminy Siemianowice Śląskie.
Dokumenty:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SWZ
 3. Dodatek nr 4 do SWZ - Przedmiar robót
 4. Dodatek nr 4 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy
 5. STWiORB
 6. Dodatki do SWZ w wersji edytowalnej
 7. Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierz przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
 8. Informacja z otwarcia ofert
 9. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
 10. Ogłoszenie o udzielniu zamówienia

Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/46/VI/2022

Data utworzenia:  2022-06-29
Termin składania ofert: 2022-07-08   09:00
Termin otwarcia ofert:  2022-07-08   09:30
Adres wykonywanych dostaw: Siemianowice Śląskie
Rodzaj wykonywanych dostaw: Sukcesywna dostawa materiałów budowlanych
Dokumenty:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SWZ
 3. Dodatek nr 3 do SWZ - Formularz asortymentowy
 4. Dodatek nr 4 do SWZ - PPU
 5. Dodatki do SWZ w wersji edytowalnej
 6. Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
 7. Informacja z otwarcia ofert
 8. Informacja o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/45/VI/2022

Data utworzenia:  2022-06-22
Termin składania ofert: 2022-07-18   10:00
Termin otwarcia ofert:  2022-07-18   10:30
Adres wykonywanych usług: Siemianowice Śląskie
Rodzaj wykonywanych usług: Montaż domofonów
Dokumenty:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SWZ
 3. Dodatek nr 4 do SWZ - Formularz wyceny
 4. Dodatek nr 5 do SWZ - PPU
 5. Dodatki do SWZ w wersji edytowalnej
 6. Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
 7. Informacja z otwarcia ofert
 8. Informacja o unieważnieniu postępowania

numer: ZO-MPGKiM/16/VI/2022

Data utworzenia:  2022-06-21
Termin składania ofert: 2022-06-28 8:30
Termin otwarcia ofert:  2022-06-28 13:30
Adres wykonywanych usług: Siemianowice Śląskie
Rodzaj wykonywanych usług: Sukcesywna dostawa materiałów wyposażenia wnętrz
Dokumenty:

 1. Zapytanie Ofertowe
 2. Dodatek nr. 2 do ZO - opis przedmiotu zamówienia
 3. Dodatek nr 2 do ZO w wersji edytowalnej
 4. Dodatek ne 3 do ZO - wzór umowy
 5. Dodatek nr 1 w wersji edytowalnej - Formularz ofertowy
 6. UNIEWAŻNIENIE

Ogłoszenie numer: ZO-MPGKiM/15/VI/2022

Data utworzenia:  2022-06-21
Termin składania ofert: 2022-06-28   8:30
Termin otwarcia ofert:  2022-06-28   12:00
Adres wykonywanych usług: Siemianowice Śląskie
Rodzaj wykonywanych usług: Sukcesywna dostawa materiałów drogowych
Dokumenty:

 1. Zapytanie Ofertowe
 2. Dodatek nr. 2 do ZO - opis przedmiotu zamówienia
 3. Dodatek nr 2 do ZO w wersji edytowalnej
 4. Dodatek ne 3 do ZO - wzór umowy
 5. Dodatek nr 1 w wersji edytowalnej - Formularz ofertowy
 6. UNIEWAŻNIENIE

Ogłoszenie numer: ZO-MPGKiM/14/VI/2022

Data utworzenia:  2022-06-21
Termin składania ofert: 2022-06-28   8:30
Termin otwarcia ofert:  2022-06-28   10:30
Adres wykonywanych usług: Siemianowice Śląskie
Rodzaj wykonywanych usług: Sukcesywna dostawa materiałów sanitarnych
Dokumenty:

 1. Zapytanie Ofertowe
 2. Dodatek nr. 2 do ZO - opis przedmiotu zamówienia
 3. Dodatek nr 2 do ZO w wersji edytowalnej
 4. Dodatek ne 3 do ZO - wzór umowy
 5. Dodatek nr 1 w wersji edytowalnej - Formularz ofertowy
 6. UNIEWAŻNIENIE

Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/44/VI/2022

Data utworzenia:  2022-06-21
Termin składania ofert: 2022-07-18   09:00
Termin otwarcia ofert:  2022-07-18   09:30
Adres wykonywanych robót: Siemianowice Śląskie ul. Deji, Żwirki i Wigury, Michałkowicka
Rodzaj wykonywanych dostaw: Modernizacja lokali mieszkalnych polegajaca na wykonaniu zabudowy łazienek - Etap II
Dokumenty:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SWZ
 3. Dodatek nr 4a do SWZ - PFU, szkic
 4. Dodatek nr 4b do SWZ - PFU, szkic
 5. Dodatek nr 5 do SWZ - PPU
 6. Dodatki do SWZ w wersji edytowalnej
 7. Informacja o kwocie jaka Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
 8. Informacja o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/43/VI/2022

Data utworzenia:  2022-06-15
Termin składania ofert: 2022-06-23   09:00
Termin otwarcia ofert:  2022-06-23   09:30
Adres wykonywanych dostaw: Siemianowice Śląskie
Rodzaj wykonywanych dostaw: Sukcesywna dostawa materiałów budowlanych
Dokumenty:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SWZ
 3. Dodatek nr 3 do SWZ - Formularz asortymentowy
 4. Dodatek nr 4 do SWZ - PPU
 5. Dodatki do SWZ w wersji edytowalnej
 6. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
 7. Informacja o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/42/VI/2022

Data utworzenia:  2022-06-15
Termin składania ofert: 2022-07-12   09:00
Termin otwarcia ofert:  2022-07-12   09:30
Adres wykonywanych robót: Siemianowice Śląskie
Rodzaj wykonywanych robót: Wykonanie robót kominiarskich nieprzewidzianych i niemożliwych do zaplanowania w zasobie Gminy Siemianowice Śląskie
Dokumenty:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SWZ
 3. Dodatek nr 4 do SWZ - Przedmiar robót, STWiORB
 4. Dodatek nr 5 do SWZ - PPU
 5. Dodatki do SWZ w wersji edytowalnej
 6. Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
 7. Informacja o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/41/VI/2022

Data utworzenia:  2022-06-14
Termin składania ofert: 2022-07-11   09:00
Termin otwarcia ofert:  2022-07-11   09:30
Adres wykonywanych robót: Siemianowice Śląskie Śmiłowskiego Fabryczna Niepodległości
Rodzaj wykonywanych robót: Modernizacja lokali mieszkalnych polegająca na wykonaniu zabudowy łazienek - Etap I
Dokumenty:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SWZ
 3. Dodatek nr 4 do SWZ - PFU, szkic
 4. Dodatek nr 5 do SWZ - PPU
 5. Dodatki do SWZ w wersji edytowalnej
 6. Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
 7. Informacja o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/40/VI/2022

Data utworzenia:  2022-06-09
Termin składania ofert: 2022-06-24   09:00
Termin otwarcia ofert:  2022-06-24   09:30
Adres wykonywanych robót: Siemianowice Śląskie
Rodzaj wykonywanych robót: Wykonanie robót dekarskich nieprzewidzianych i niemożliwych do zaplanowania w zasobie Gminy Siemianowice Śląskie
Dokumenty:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SWZ
 3. Dodatek nr 4 do SWZ Przedmiar robót, STWiORB
 4. Dodatek nr 5 do SWZ - PPU
 5. Dodatki do SWZ w wersji edytowalnej
 6. Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
 7. Informacja z otwarcia ofert
 8. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/39/VI/2022

Data utworzenia:  2022-06-08
Termin składania ofert: 2022-06-14   12:00
Termin otwarcia ofert:  2022-06-14   12:30
Adres wykonywanych robót: Siemianowice Śląskie
Rodzaj wykonywanych robót: Wykonanie robót ogólnobudowlanych nieprzewidzianych i niemożliwych do zaplanowania w zasobie Gminy Siemianowice Śląskie na które będą pozyskiwane odszkodowania z tytułu ubezpieczenia
Dokumenty:

 1. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy
 2. Unieważnienie postępowania

Ogłoszenie numer: ZO-MPGKiM/08/VI/2022

Data utworzenia:  2022-06-07
Termin składania ofert: 2022-06-21 8:30
Termin otwarcia ofert:  2022-06-21 09:00
Adres wykonywanych usług: Głowackiego 5, Matejki 24, Karola Miarki 2,3, Ślaska 18, K.Paryskiej 9, Śmiłowskiego 12, Parkowa 6, 16 w Siemianowicach Śląskich
Rodzaj wykonywanych usług: Rozbiórka komórek gospodarczych Etap I
Dokumenty:

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Dodatek nr 2 do ZO - wzór umowy
 3. Dodatek nr 3a do ZO - Przedmiar
 4. Dodatek nr 3b do ZO - Przedmiar
 5. Dodatek nr 4 do ZO - STWiORB
 6. Dodatki w wersji edytowalnej
 7. Pytania i odpowiedzi do ZO
 8. Informacja z otwarcia ofert
 9. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie numer: ZO-MPGKiM/13/VI/2022

Data utworzenia:  2022-06-06
Termin składania ofert: 2022-06-20 8:30
Termin otwarcia ofert:  2022-06-20 13:30
Adres wykonywanych usług: Siemianowice Śląskie
Rodzaj wykonywanych usług: Sukcesywna dostawa materiałów wyposażenia wnętrz
Dokumenty:

 1. Zapytanie Ofertowe
 2. Dodatek nr. 2 do ZO - opis przedmiotu zamówienia
 3. Dodatek nr 2 do ZO w wersji edytowalnej
 4. Dodatek ne 3 do ZO - wzór umowy
 5. Dodatek nr 1 w wersji edytowalnej - Formularz ofertowy
 6. ZMIANA ZO
 7. UNIEWAŻNIENIE

Ogłoszenie numer: ZO-MPGKiM/12/VI/2022

Data utworzenia:  2022-06-06
Termin składania ofert: 2022-06-20   8:30
Termin otwarcia ofert:  2022-06-20   12:00
Adres wykonywanych usług: Siemianowice Śląskie
Rodzaj wykonywanych usług: Sukcesywna dostawa materiałów drogowych
Dokumenty:

 1. Zapytanie Ofertowe
 2. Dodatek nr. 2 do ZO - opis przedmiotu zamówienia
 3. Dodatek nr 2 do ZO w wersji edytowalnej
 4. Dodatek ne 3 do ZO - wzór umowy
 5. Dodatek nr 1 w wersji edytowalnej - Formularz ofertowy
 6. ZMIANA ZO
 7. UNIEWAŻNIENIE

Ogłoszenie numer: ZO-MPGKiM/11/VI/2022

Data utworzenia:  2022-06-06
Termin składania ofert: 2022-06-20   8:30
Termin otwarcia ofert:  2022-06-20   10:30
Adres wykonywanych usług: Siemianowice Śląskie
Rodzaj wykonywanych usług: Sukcesywna dostawa materiałów sanitarnych
Dokumenty:

 1. Zapytanie Ofertowe
 2. Dodatek nr. 2 do ZO - opis przedmiotu zamówienia
 3. Dodatek nr 2 do ZO w wersji edytowalnej
 4. Dodatek ne 3 do ZO - wzór umowy
 5. Dodatek nr 1 w wersji edytowalnej - Formularz ofertowy
 6. ZMIANA ZO
 7. UNIEWAŻNIENIE

Ogłoszenie numer: ZO-MPGKiM/10/VI/2022

Data utworzenia:  2022-06-06
Termin składania ofert: 2022-06-24   8:30
Termin otwarcia ofert:  2022-06-24   9:00
Adres wykonywanych usług: Siemianowice Śląskie
Rodzaj wykonywanych usług: Sukcesywna dostawa materiałów elektrycznych
Dokumenty:

 1. Zapytanie Ofertowe
 2. Dodatek nr. 2 do ZO - opis przedmiotu zamówienia
 3. Dodatek nr 2 do ZO w wersji edytowalnej
 4. Dodatek nr 3 do ZO - wzór umowy
 5. Dodatek nr 1 w wersji edytowalnej - Formularz ofertowy
 6. Zmiana ZO
 7. ZMIANA ZO
 8. ZMIANA
 9. Odpowiedzi na pytania oraz zmiany w ZO
 10. Zmieniony dodatek nr 2 do ZO -opis przedmiotu zamówienia
 11. Zmieniony dodatek nr 2 do ZO -opis przedmiotu zamówienia - wersja edytowalna
 12. Informacja z otwarcia ofert
 13. UNIEWAŻNIENIE

Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/38/VI/2022

Data utworzenia:  2022-06-03
Termin składania ofert: 2022-06-21   10:00
Termin otwarcia ofert:  2022-06-21   10:30
Adres wykonywanych robót: Siemianowice Śląskie ul. K. Miarki
Rodzaj wykonywanych robót: Modernizacja lokali mieszkalnych - Etap II
Dokumenty:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SWZ
 3. Dodatek nr 4 do SWZ - PFU, szkic
 4. Dodatek nr 5 do SWZ - PPU
 5. Dodatki do SWz w wersji edytowalnej
 6. Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
 7. Informacja z otwarcia ofert
 8. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/37/VI/2022

Data utworzenia:  2022-06-03
Termin składania ofert: 2022-06-21   09:00
Termin otwarcia ofert:  2022-06-21   09:30
Adres wykonywanych usług: Siemianowice Śląskie ul. Matejki
Rodzaj wykonywanych usług: Modernizacja lokali mieszkalnych - Etap III
Dokumenty:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SWZ
 3. Dodatek nr 4 do SWZ - PFU, szkic
 4. Dodatek nr 5 do SWZ - PPU
 5. Dodatki do SWZ w wersji edytowalnej
 6. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 7. Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
 8. Informacja z otwarcia ofert
 9. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/36/VI/2022

Data utworzenia:  2022-06-02
Termin składania ofert: 2022-06-20   09:00
Termin otwarcia ofert:  2022-06-20   09:30
Adres wykonywanych usług: Siemianowice Śląskie
Rodzaj wykonywanych usług: Montaż domofonów
Dokumenty:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SWZ
 3. Dodatek nr 4 do SWZ - Formularz wyceny
 4. Dodatek nr 5 do SWZ - PPU
 5. Dodatki do SWZ w wersji edytowalnej
 6. Zmiana SWZ
 7. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 8. Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
 9. Informacja z otwarcia ofert
 10. Informacja o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/35/V/2022

Data utworzenia:  2022-05-31
Termin składania ofert: 2022-06-09   09:00
Termin otwarcia ofert:  2022-06-09   09:30
Adres wykonywanych usług: Siemianowice Śląskie
Rodzaj wykonywanych usług: Wykonanie okresowego czyszczenia przewodów kominowych w zasobie Gminy Siemianowice Śląskie
Dokumenty:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SWZ
 3. Dodatek nr 4 do SWZ - PPU
 4. Wykaz budynków
 5. Dodatki do SWZ w wersji edytowalnej
 6. Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
 7. Informacja z otwarcia ofert
 8. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/34/V/2022

Data utworzenia:  2022-05-31
Termin składania ofert: 2022-06-08   09:00
Termin otwarcia ofert:  2022-06-08   09:30
Adres wykonywanych usług: Siemianowice Śląskie
Rodzaj wykonywanych usług: Wykonanie kontroli obejmującej sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych w budynkach stanowiących zasób Gminy Siemianowice Śląskie
Dokumenty:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SWZ
 3. Dodatek nr 4 do SWZ - PPU
 4. Dodatek nr 6 do SWZ - Wykaz budynków
 5. Dodatki do SWZ w wersji edytowalnej
 6. Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
 7. Informacja z otwarcia ofert
 8. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/33/V/2022

Data utworzenia:  2022-05-30
Termin składania ofert: 2022-06-14   09:00
Termin otwarcia ofert:  2022-06-14   09:30
Adres wykonywanych robót: Siemianowice Śląskie Al. Młodych 17/47
Rodzaj wykonywanych robót: Remont pustostanów - Etap V
Dokumenty:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SWZ
 3. Dodatek nr 4 do SWZ - Przedmiar robót, STWiORB
 4. Dodatek nr 5 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy
 5. Dodatki do SWZ w wersji edytowalnej
 6. Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
 7. Informacja z otwarcia ofert
 8. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/32/V/2022

Data utworzenia:  2022-05-27
Termin składania ofert: 2022-06-13   09:00
Termin otwarcia ofert:  2022-06-13   09:30
Adres wykonywanych robót: Siemianowice Śląskie Damrota 6
Rodzaj wykonywanych robót: Remont kapitalny dachów - Etap II
Dokumenty:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SWZ
 3. Dodatek nr 4 do SWZ - Przedmiar robót, STWiORB
 4. Dodatek nr 5 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy
 5. Dodatki do SWZ w wersji edytowalnej
 6. Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
 7. Informacja z otwarcia ofert
 8. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/31/V/2022

Data utworzenia:  2022-05-26
Termin składania ofert: 2022-06-10   09:00
Termin otwarcia ofert:  2022-06-10   09:30
Adres wykonywanych robót: Siemianowice Śląskie Śmiłowskiego Piaskowa
Rodzaj wykonywanych robót: Remont pustostanów - Etap IV
Dokumenty:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SWZ
 3. Dodatek nr 4a do SWZ - Przedmiar robót, STWiORB
 4. Dodatek nr 4b do SWZ - Przedmiar robót, STWiORB
 5. Dodatek nr 5 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy
 6. Dodatki do SWZ w wersji edytowalnej
 7. Zmiana SWZ
 8. Zmieniony Dodatek nr 4a do SWZ - Przedmiar robót elektrycznych
 9. Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
 10. Informacja z otwarcia ofert
 11. Informacja  o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/30/V/2022

Data utworzenia:  2022-05-23
Termin składania ofert: 2022-06-03   12:00
Termin otwarcia ofert:  2022-06-03   12:30
Adres wykonywanych robót: Siemianowice Śląskie Fabryczna 14
Rodzaj wykonywanych robót: Wymiana kotłów w lokalach zamieszkałych stanowiących zasób Gminy Siemianowice Śląskie - Etap I
Dokumenty:

 1. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy

Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/29/V/2022

Data utworzenia:  2022-05-23
Termin składania ofert: 2022-05-30   12:00
Termin otwarcia ofert:  2022-05-30   12:30
Adres wykonywanych robót: Siemianowice Śląskie Bytkowska Krupanka Śmiłowskiego
Rodzaj wykonywanych robót: Modernizacja lokali mieszkalnych polegająca na wykonaniu zabudowy łazienek - Etap III
Dokumenty:

 1. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy

Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/28/V/2022

Data utworzenia:  2022-05-19
Termin składania ofert: 2022-06-06   9:00
Termin otwarcia ofert:  2022-06-06   9:30
Adres wykonywanych robót: Siemianowice Śląskie Brzozowa 6 Sobieskiego 1
Rodzaj wykonywanych robót: Remont kapitalny dachów - Etap III
Dokumenty:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SWZ
 3. Dodatek nr 4a do SWZ - Przedmiar robót, STWiORB
 4. Dodatek nr 4b do SWZ - Przedmiar robót, STWiORB
 5. Dodatek nr 5 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy
 6. Dodatki do SWZ w wersji edytowalnej
 7. Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
 8. Informacja z otwarcia ofert
 9. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej


Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/27/V/2022

Data utworzenia:  2022-05-16
Termin składania ofert: 2022-06-02   9:00
Termin otwarcia ofert:  2022-06-02   9:30
Adres wykonywanych robót: Siemianowice Śląskie
Rodzaj wykonywanych robót: Wykonanie robót ogólnobudowlanych nieprzewidzianych i niemożliwych do zaplanowania w zasobie Gminy Siemianowice Śląskie na które będą pozyskiwane odszkodowania z tytułu ubezpieczenia
Dokumenty:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SWZ
 3. Dodatek nr 4 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy
 4. Dodatki do SWZ w wersji edytowalnej
 5. Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
 6. Informacja o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/26/V/2022

Data utworzenia:  2022-05-12
Termin składania ofert: 2022-05-30   9:00
Termin otwarcia ofert:  2022-05-30   9:30
Adres wykonywanych robót: Siemianowice Śląskie
Rodzaj wykonywanych robót: Wykonanie robót kominiarskich nieprzewidzianych i niemożliwych do zaplanowania w zasobie Gminy Siemianowice Śląskie
Dokumenty:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SWZ
 3. Dodatek nr 4 do SWZ - Przedmiar robót, STWiORB
 4. Dodatek nr 5 do SWZ - Istotne postanowienia umowy
 5. Dodatki do SWZ w wersji edytowalnej
 6. Przedmiar robót ath
 7. Przedmiar projekt ath
 8. Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
 9. Informacja z otwarcia ofert
 10. Informacja o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/25/V/2022

Data utworzenia:  2022-05-12
Termin składania ofert: 2022-05-27   9:00
Termin otwarcia ofert:  2022-05-27   9:30
Adres wykonywanych robót: Siemianowice Śląskie ul. Kasztanowa, Fabryczna, K. Miarki, Śląska, Mickiewicza
Rodzaj wykonywanych robót: Modernizacja lokali mieszkalnych polegająca na modernizacji ogrzewania _ etap III
Dokumenty:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SWZ
 3. Dodatek nr 4a do SWZ PFU, szkic
 4. Dodatek nr 4b do SWZ  PFU, szkic
 5. Dodatek nr 5 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy
 6. Dodatki do SWZ w wersji edytowalnej
 7. Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
 8. Informacja z czynności otwarcia ofert
 9. Informacja z otwarcia ofert
 10. Informacja z otwarcia ofert korekta
 11. Informacja o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie numer: ZO-MPGKiM/07/V/2022

Data utworzenia:  2022-05-09
Termin składania ofert: 2022-05-20   8:30
Termin otwarcia ofert:  2022-05-20   9:00
Adres wykonywanych robót: Siemianowice Śląskie
Rodzaj wykonywanych robót:Usługi hotelarskie
Dokumenty:

 1. ZO
 2. Dodatek nr 3 - wzór umowy
 3. Dodatki w wersji edytowalnej
 4. Informacja o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/24/V/2022

Data utworzenia:  2022-05-05
Termin składania ofert: 2022-05-20   9:00
Termin otwarcia ofert:  2022-05-20   9:30
Adres wykonywanych robót: Siemianowice Śląskie ul. Damrota 6
Rodzaj wykonywanych robót: Remont kapitalny dachów - Etap II
Dokumenty:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SWZ
 3. Dodatek nr 4 do SWZ - Przedmiar robót, STWiORB
 4. Dodatek nr 5 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy
 5. Dodatki do SWZ w wersji edytowalnej
 6. Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
 7. Informacja o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/23/V/2022

Data utworzenia:  2022-05-04
Termin składania ofert: 2022-05-19   9:00
Termin otwarcia ofert:  2022-05-19   9:30
Adres wykonywanych robót: Siemianowice Śląskie ul. Powstańców 8
Rodzaj wykonywanych robót: Remont kapitalny dachów - Etap I
Dokumenty:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SWZ
 3. Dodatek nr 4 do SWZ - Przedmiar robót, STWiORB
 4. Dodatek nr 5 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy
 5. Dodatki do SWZ w wersji edytowalnej
 6. Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
 7. Informacja z otwarcia ofert
 8. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/22/IV/2022

Data utworzenia:  2022-05-02
Termin składania ofert: 2022-05-17   9:00
Termin otwarcia ofert:  2022-05-17   9:30
Adres wykonywanych robót: Siemianowice Śląskie ul. Kołłątaja Fabryczna
Rodzaj wykonywanych robót: Remont pustostanów - Etap III
Dokumenty:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SWZ
 3. Dodatek nr 4a do SWZ - Przedmiar robót STWiORB
 4. Dodatek nr 4b do SWZ - Przedmiar robót STWiORB
 5. Dodatek nr 5 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy
 6. Dodatki do SWZ w wersji edytowalnej
 7. Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
 8. Informacja z otwarcia ofert
 9. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/21/IV/2022

Data utworzenia:  2022-04-27
Termin składania ofert: 2022-05-12   9:00
Termin otwarcia ofert:  2022-05-12   9:30
Adres wykonywanych robót: Siemianowice Śląskie ul. Fabryczna 14
Rodzaj wykonywanych robót: Wymiana kotłów w lokalach zamieszkałych stanowiących zasób Gminy Siemianowice Śląskie - Etap I
Dokumenty:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SWZ
 3. Dodatek nr 4 do SWZ - PFU, Rysunki
 4. Dodatek nr 5 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy
 5. Dodatki do SWZ w wersji edytowalnej
 6. Zmiana SWZ
 7. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 8. Informacja o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/20/IV/2022

Data utworzenia:  2022-04-26
Termin składania ofert: 2022-05-11   9:00
Termin otwarcia ofert:  2022-05-11   9:30
Adres wykonywanych robót: Siemianowice Śląskie ul. Powstańców 42
Rodzaj wykonywanych robót: Wykonanie izolacji pionowych w budynkach - Etap I
Dokumenty:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SWZ
 3. Dodatek nr 4 do SWZ - Przedmiar robót, STWiORB
 4. Dodatek nr 5 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy
 5. Dodatki do SWZ w wersji edytowalnej
 6. Zmiana SWZ
 7. Zmieniony STWiORB
 8. Informacja o kwocie jaka Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
 9. Informacja z otwarcia ofert
 10. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/19/IV/2022

Data utworzenia:  2022-04-21
Termin składania ofert: 2022-05-09   9:00
Termin otwarcia ofert:  2022-05-09   9:30
Adres wykonywanych robót: Siemianowice Śląskie ul. Śmiłowskiego, Krupanka. Bytkowska
Rodzaj wykonywanych robót: Modernizacja lokali mieszkalnych polegająca na wykonaniu zabudowy łazienek - Etap III
Dokumenty:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SWZ
 3. Dodatek nr 4 do SWZ - PFU, szkic
 4. Dodatek nr 5 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy
 5. Dodatki do SWZ w wersji edytowalnej
 6. Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
 7. Informacja o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie numer: ZO-MPGKiM/06/IV/2022

Data utworzenia:  2022-04-19
Termin składania ofert: 2022-05-04   8:30
Termin otwarcia ofert:  2022-05-04   9:00
Adres wykonywanych robót: ul. Powstańców 8 Siemianowice Śląskie
Rodzaj wykonywanych robót: Remont kapitalny dachów - Etap I
Dokumenty:

 1. ZO
 2. dodatek nr.4 - Przedmiar robót
 3. dodatek nr 5 - STWiOBR
 4. dodatek nr 6 - wzór umowy
 5. załączniki w wersji edytowalnej
 6. UNIEWAŻNIENIE

Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/18/IV/2022

Data utworzenia:  2022-04-19
Termin składania ofert: 2022-04-27   9:00
Termin otwarcia ofert:  2022-04-27   9:30
Adres wykonywanych usług: Siemianowice Śląskie
Rodzaj wykonywanych usług: Wykonanie dokumentacji projektowych
Dokumenty:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SWZ
 3. Dodatek nr 4 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy
 4. Dodatki do SWz w wersji edytowalnej
 5. Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
 6. Informacja z otwarcia ofert
 7. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie numer: ZO-MPGKiM/05/IV/2022

Data utworzenia:  2022-04-14
Termin składania ofert: 2022-04-28   8:30
Termin otwarcia ofert:  2022-04- 28   9:00
Adres wykonywanych robót: Siemianowice Śląskie ul. K.Miarki 9,  K Miarki 11, Parkowa 16
Rodzaj wykonywanych robót: Modernizacja instalacji elektrycznych na klatkach schodowych  - Etap I
Dokumenty:

 1. Zapytanie Ofertowe
 2. Dodatek nr 4 do ZO- Przedmiar robót
 3. Dodatek nr 5 do ZO - STWiORB
 4. Dodatek nr 6 do ZO - wzór umowy
 5. Dodatki do ZO w wersji edytowalnej
 6. Informacja z otwarcia ofert
 7. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/17/IV/2022

Data utworzenia:  2022-04-14
Termin składania ofert: 2022-05-05   9:00
Termin otwarcia ofert:  2022-05-05   9:30
Adres wykonywanych robót: Siemianowice Śląskie ul. Św. Barbary, Powstańców, Matejki, Szeflera, Brzozowa, Pszczelnicza
Rodzaj wykonywanych robót: Modernizacja lokali mieszkalnych polegająca na modernizacji ogrzewania - Etap II
Dokumenty:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SWZ
 3. Dodatek nr 4a do SWZ - PFU szkic
 4. Dodatek nr 4b do SWZ - PFU szkic
 5. Dodatek nr 5 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy
 6. Dodatki do SWZ w wersji edytowalnej
 7. Informacja o kwocie jaka Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
 8. Informacja z otwarcia ofert
 9. Informacja z otwarcia ofert korekta
 10. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - w odniesieniu do części 2-ej
 11. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - w odniesieniu do części 1-ej

Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/16/IV/2022

Data utworzenia:  2022-04-12
Termin składania ofert: 2022-04-29   9:00
Termin otwarcia ofert:  2022-04-29   9:30
Adres wykonywanych robót: Siemianowice Śląskie ul. Deji, Żwirki i Wigury, Michałkowicka
Rodzaj wykonywanych robót: Modernizacja lokali mieszkalnych polegająca na wykonaniu zabudowy łazienek - Etap II
Dokumenty:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SWZ
 3. Dodatek nr 4a do SWZ - PFU szkic
 4. Dodatek nr 4b do SWZ - PFU szkic
 5. Dodatek nr 5 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy
 6. Dodatki do SWZ w wersji edytowalnej
 7. Informacja o kwocie jaka Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
 8. Informacja z otwarcia ofert
 9. Informacja o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/15/IV/2022

Data utworzenia:  2022-04-11
Termin składania ofert: 2022-04-28   9:00
Termin otwarcia ofert:  2022-04-28   9:30
Adres wykonywanych robót: Siemianowice Śląskie ul. Śmiłowskiego, Fabryczna, Niepodległości
Rodzaj wykonywanych robót: Modernizacja lokali mieszkalnych polegająca na wykonaniu zabudowy łazienek - Etap I
Dokumenty:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SWZ
 3. Dodatek nr 4 do SWZ - PFU, szkic
 4. Dodatek nr 5 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy
 5. Dodatki do SWZ w wersji edytowalnej
 6. Informacja o kwocie jaka Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
 7. Informacja z otwarcia ofert
 8. Informacja o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/14/IV/2022

Data utworzenia:  2022-04-11
Termin składania ofert: 2022-04-25   9:00
Termin otwarcia ofert:  2022-04-25   9:30
Adres wykonywanych robót: Siemianowice Śląskie ul. Kołłątaja, Pszczelnicza, K. Miarki
Rodzaj wykonywanych robót: Remont pustostanów - Etap II
Dokumenty:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SWZ
 3. Dodatek nr 4a do SWZ - Przedmiar robót, STWiORB
 4. Dodatek nr 4b do SWZ - Przedmiar robót, STWiORB
 5. Dodatek nr 5 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy
 6. Dodatki do SWZ w wersji edytowalnej
 7. Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
 8. Informacja z otwarcia ofert
 9. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/13/IV/2022

Data utworzenia:  2022-04-05
Termin składania ofert: 2022-04-22   9:00
Termin otwarcia ofert:  2022-04-22   9:30
Adres wykonywanych robót: Siemianowice Śląskie ul. Powstańców, Krótka, Św. Barbary
Rodzaj wykonywanych robót: Modernizacja lokali mieszkalnych - Etap I
Dokumenty:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SWZ
 3. Dodatek nr 4a do SWZ - PFU, szkic
 4. Dodatek nr 4b do SWZ - PFU, szkic
 5. Dodatek nr 5 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy
 6. Dodatki do SWZ w wersji edytowalnej
 7. Zmiana SWZ
 8. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 9. Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
 10. Informacja z otwarcia ofert
 11. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie numer: ZO-MPGKiM/04/IV/2022

Data utworzenia:  2022-04-04
Termin składania ofert: 2022-04-19   8:30
Termin otwarcia ofert:  2022-04-19   9:00
Adres wykonywanych robót: Siemianowice Śląskie
Rodzaj wykonywanych robót: Przeglądy gazowe w budynkach stanowiących zasób Gminy Siemianowice Śląskie
Dokumenty:

 1. ZO
 2. dodatek nr.9 - wzór umowy
 3. załączniki w wersji edytowalnej
 4. Informacja z otwarcia ofert
 5. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/12/IV/2022

Data utworzenia:  2022-04-04
Termin składania ofert: 2022-04-21   9:00
Termin otwarcia ofert:  2022-04-21   9:30
Adres wykonywanych robót: Siemianowice Śląskie ul. al. Młodych, Fojkisa, Krótka, Andersa
Rodzaj wykonywanych robót: Remont pustostanów - Etap I
Dokumenty:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SWZ
 3. Dodatek nr 4a do SWZ - Przedmiar robót, STWiORB
 4. Dodatek nr 4b do SWZ - Przedmiar robót, STWiORB
 5. Dodatek nr 5 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy
 6. Dodatki do SWZ w wersji edytowalnej
 7. Zmiana SWZ
 8. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 9. Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
 10. Informacja z otwarcia ofert
 11. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/11/III/2022

Data utworzenia:  2022-04-04
Termin składania ofert: 2022-04-20   9:00
Termin otwarcia ofert:  2022-04-20   9:30
Adres wykonywanych robót: Siemianowice Śląskie ul. Powstańców, Matejki, Śniadeckiego
Rodzaj wykonywanych robót: Modernizacja lokali mieszkalnych polegająca na modernizacji ogrzewania - Etap I
Dokumenty:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SWZ
 3. Dodatek nr 4a do SWZ - PFU, szkic
 4. Dodatek nr 4b do SWZ - PFU, szkic
 5. Dodatek nr 5 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy
 6. Dodatki do SWZ w wersji edytowalnej
 7. Zmiana SWZ
 8. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 9. Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
 10. Informacja z otwarcia ofert
 11. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/10/III/2022

Data utworzenia:  2022-03-29
Termin składania ofert: 2022-04-14   9:00
Termin otwarcia ofert:  2022-04-14   9:30
Adres wykonywanych robót: Siemianowice Śląskie ul. Al. Młodych, Krótka, Fojkisa, Andersa
Rodzaj wykonywanych robót: Remont pustostanów - Etap I
Dokumenty:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SWZ
 3. Dodatek nr 4a do SWZ - Przedmiar robót, STWiORB
 4. Dodatek nr 4b do SWZ - Przedmiar robót, STWiORB
 5. Dodatek nr 5 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy
 6. Dodatki do SWZ w wersji edytowalnej
 7. Informacja o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/9/III/2022

Data utworzenia:  2022-03-24
Termin składania ofert: 2022-04-08   9:00
Termin otwarcia ofert:  2022-04-08   9:30
Adres wykonywanych robót: Siemianowice Śląskie ul. K. Miarki, Parkowa
Rodzaj wykonywanych robót: Modernizacja instalacji elektrycznych na klatkach schodowych - Etap I
Dokumenty:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SWZ
 3. Dodatek nr 4 do SWZ - Przedmiar robót
 4. STWiORB
 5. Dodatek nr 5 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy
 6. Dodatki do SWZ w wersji edytowalnej
 7. Informacja o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/8/III/2022

Data utworzenia:  2022-03-18
Termin składania ofert: 2022-04-05   9:00
Termin otwarcia ofert:  2022-04-05   9:30
Adres wykonywanych robót: Siemianowice Śląskie ul. Głowackiego 1
Rodzaj wykonywanych robót: Termomodernizacja pionu sanitarnego budynku przy ul. Głowackiego 1
Dokumenty:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SWZ
 3. Dodatek nr 4 do SWZ Przedmiar robót
 4. STWiORB
 5. Dodatek nr 5 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy
 6. Dodatki do SWZ w wersji edytowalnej
 7. Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
 8. Informacja z otwarcia ofert
 9. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie numer: ZO-MPGKiM/02/III/2022

Data utworzenia:  2022-03-16
Termin składania ofert: 2022-04-04   8:00
Termin otwarcia ofert:  2022-04-04   9:00
Adres wykonywanych robót: Siemianowice Śląskie
Rodzaj wykonywanych robót: Wykonanie rocznej kontroli stanu technicznego budynków w zasobie Gminy Siemianowice Śląskie
Dokumenty:

 1. ZO
 2. dodatek nr.9 - wzór umowy
 3. załączniki w wersji edytowalnej
 4. Informacja z otwarcia ofert
 5. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/7/III/2022

Data utworzenia:  2022-03-09
Termin składania ofert: 2022-03-24   9:00
Termin otwarcia ofert:  2022-03-24   9:30
Adres wykonywanych robót: Siemianowice Śląskie ul. Mickiewicza 6
Rodzaj wykonywanych robót: Realizacja Decyzji PINB oraz PSP - Etap II
Dokumenty:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SWZ
 3. Dodatek nr 4 do SWZ - Przedmiar robót STWiORB
 4. Dodatek nr 5 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy
 5. Dodatki do SWZ w wersji edytowalnej
 6. Zmiana SWZ
 7. Zmienione Dodatki w wersji edytowalnej
 8. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 9. Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
 10. Informacja z otwarcia ofert
 11. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/6/II/2022

Data utworzenia:  2022-03-09
Termin składania ofert: 2022-03-23   12:00
Adres wykonywanych robót: Siemianowice Śląskie
Rodzaj wykonywanych robót: Wykonanie robót kominiarskich nieprzewidzianych i niemożliwych do zaplanowania w zasobie Gminy Siemianowice Śląskie
Dokumenty:

 1. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy
 2. Informacja o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/5/II/2022

Data utworzenia:  2022-02-21
Termin składania ofert: 2022-03-09   9:00
Termin otwarcia ofert:  2022-03-09   9:30
Adres wykonywanych robót: Siemianowice Śląskie ul. Matejki 14/9
Rodzaj wykonywanych robót: Realizacja Decyzji PINB oraz PSP - Etap I
Dokumenty:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SWZ
 3. Dodatek nr 4 do SWZ - Przedmiar robót
 4. STWiORB
 5. Decyzja PINB
 6. Dodatek nr 5 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy
 7. Dodatki do SWZ w wersji edytowalnej
 8. Zmiana treści SWZ
 9. Zmieniony Dodatek nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy
 10. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 11. Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
 12. Informacja z otwarcia ofert
 13. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/1/I/2022

Data utworzenia:  2022-01-19

Adres wykonywanych usług: Siemianowice Śląskie
Rodzaj wykonywanych usług: Wykonanie robót wod. - kan., gaz i c. o. nieprzewidzianych i niemożliwych do zaplanowania w zasobie Gminy Siemianowice Śląskie
Dokumenty

 1. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy
 2. Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie numer: ZO-MPGKiM/01/I/2022

Data utworzenia:  2022-01-14
Termin składania ofert: 2022-01-21   8:30
Termin otwarcia ofert:  2022-01-21   09:00
Adres wykonywanych usług: Św. Barbary 18a Siemianowice Śląskie
Rodzaj wykonywanych usług: Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego budynku mieszkalnego przy ul. Św. Barbary 18a w Siemianowicach Śląskich
Dokumenty:

 1. Zapytanie Ofertowe
 2. dodatek nr 3 do ZO Decyzje
 3. dodatek nr 4 do ZO wzór umowy
 4. dodatki do ZO w wersji edytowalnej
 5. Informacja z otwarcia ofert
 6. Zawiadomienie o wyborze oferty