Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
Siemianowice Śląskie
41-100 Siemianowice Śląskie
ul. Śmiłowskiego 15

Usługi

Szybki
kontakt

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Sp. z.o.o.
41-100 Siemianowice Śląskie
ul. Śmiłowskiego 15

Zamówienia publiczne MPGKiM w roku 2021

Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/33/VI/2021

Data utworzenia: 2021-06-18
Termin składania ofert: 2021-07-02
Adres wykonywanych usług:  Akacjowa 1 w Siemianowicach Śląskich
Rodzaj wykonywanych robót: Modernizacja lokali mieszkalnych niezamieszkałych polegająca na modernizacji ogrzewania oraz wykonania zabudowy łazienek- ETAP III

Dokumenty:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SWZ
 3. Dodatek nr 5 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy
 4. Dodatki do SWZ w wersji edytowalnej
 5. Dodatek nr. 4 do SWZ-Przedmiar, STWOiRB
 6. Dodatek nr. 4 do SWZ- Dokumentacja projektowa

Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/32/VI/2021

Data utworzenia: 2021-06-18
Termin składania ofert: 2021-07-02
Adres wykonywanych usług: Siemianowice Śląskie ul. Pszczelnicza 8
Rodzaj wykonywanych robót: Remont kapitalny dachów - ETAP IV

Dokumenty:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SWZ
 3. Dodatek nr 4 do SWZ - Przedmiar robót
 4. Dodatek nr 5 do SWZ - STWiORB
 5. Dodatek nr 6 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy
 6. Dodatki do SWZ w wersji edytowalnej

Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/31/VI/2021

Data utworzenia:  2021-06-17
Termin składania ofert:  2021-07-01
Adres wykonywanych usług:  Sienna 1 w Siemianowice Śląskie.
Rodzaj wykonywanych robót: Wymiana instalacji elektrycznych na klatkach schodowych w budynkach stanowiących własność Gminy Siemianowice Śląskie.

Dokumenty:

1. Ogłoszenie o zamówieniu 
2. SWZ
3. Dodatek nr 4 do SWZ - Przedmiar robót
4. Dodatek nr 5 do SWZ - STWOiRB
5. Dodatek nr 5 do SWZ Projektowane postanowienia umowy
6. Dodatki do SWZ w wersji edytowalnej
7. Odpowiedź na pytania do SWZ
 

Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/30/VI/2021

Data utworzenia:  2021-06-17
Termin składania ofert:  2021-07-01
Adres wykonywanych usług:  Siemianowice Śląskie
Rodzaj wykonywanych robót: Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach użytkowych

Dokumenty:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SWZ
 3. Dodatek nr 4 do SWZ- STWOiRB
 4. Dodatek nr 5 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy
 5. Dodatki do SWZ w wersji edytowalnej

Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/29/VI/2021

Data utworzenia:  2021-06-16
Termin składania ofert:  2021-06-23
Adres wykonywanych usług: Szkolna 10 w Siemianowicach Śląskich
Rodzaj wykonywanych robót: Wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z wykonaną ekspertyzą dla budynku przy ul. Szkolnej 10 w Siemianowicach Śląskich- Etap I

Dokumenty:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SWZ
 3. Dodatek nr 4 do SWZ - Ekspertyza techniczna
 4. Dodatek nr 5 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy
 5. Dodatki do SWZ w wersji edytowalnej
 6. Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
 7. Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - korekta kwoty
 8. Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie numer: ZDZO-MPGKiM/05/VI/2021

Data utworzenia:  2021-06-15
Termin składania ofert:  2021-06-21
Adres wykonywanych usług: Fitznerów 3 w Siemianowicach Śląskich
Rodzaj wykonywanych robót: Wykonanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla budynku Willi Fitznera przy ul. Fitznerów 3 w Siemianowicach Śląskich.

Dokumenty:

 1. ZDZO
 2. Dodatki do ZDZO w wersji edytowalnej
 3. Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/28/V/2021

Data utworzenia:  2021-05-31
Termin składania ofert:  2021-06-15
Adres wykonywanych usług: Śląska 22 w Siemianowicach Śląskich
Rodzaj wykonywanych robót: Realizacja Decyzji PINB- ETAP II

Dokumenty:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SWZ
 3. Dodatek nr 5 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy
 4. Dodatki do SWZ w wersji edytowalnej
 5. Dodatek nr. 4a do SWZ- Przedmiar robót, STWiOR
 6. Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
 7. Informacja z otwarcia ofert
 8. Unieważnienie postępowania

Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/27/V/2021

Data utworzenia: 2021-05-31
Termin składania ofert: 2021-06-15
Adres wykonywanych usług: Sobieskiego 2 w Siemianowicach Śląskich
Rodzaj wykonywanych robót:Realizacja Decyzji PINB- ETAP I

Dokumenty:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SWZ
 3. Dodatek nr 5 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy
 4. Dodatki do SWZ w wersji edytowalnej
 5. Dodatek nr. 4a do SWZ- Przedmiar robót, STWiOR
 6. Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
 7. Unieważnienie postępowania

Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/26/V/2021

Data utworzenia: 2021-05-25
Termin składania ofert: 2021-06-08
Adres wykonywanych usług:  Akacjowa 1 w Siemianowicach Śląskich
Rodzaj wykonywanych robót: Modernizacja lokali mieszkalnych niezamieszkałych polegająca na modernizacji ogrzewania oraz wykonania zabudowy łazienek- ETAP III

Dokumenty:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 3. SWZ
 4. Dodatek nr 5 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy
 5. Dodatki do SWZ w wersji edytowalnej
 6. Dodatek nr. 4 do SWZ-Przedmiar, STWOiRB
 7. Dodatek nr. 4 do SWZ- Dokumentacja projektowa
 8. Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
 9. Informacja z otwarcia ofert
 10. Unieważnienie postępowania

Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/25/V/2021

Data utworzenia:  2021-05-24
Termin składania ofert:  2021-06-07
Adres wykonywanych usług:  Siemianowice Śląskie
Rodzaj wykonywanych robót: Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach mieszkalnych

Dokumenty:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SWZ
 3. Dodatek nr 4a do SWZ- STWOiRB okna
 4. Dodatek nr 4b do SWZ - STWOiRB drzwi
 5. Dodatek nr 5 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy
 6. Dodatki do SWZ w wersji edytowalnej
 7. Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
 8. Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/24/V/2021

Data utworzenia:  2021-05-19
Termin składania ofert:  2021-06-02
Adres wykonywanych usług:  Siemianowice Śląskie
Rodzaj wykonywanych robót: Wykonanie robót kominiarskich nieprzewidzianych i niemożliwych do zaplanowania w budynkach stanowiących własność Gminy Siemianowice Śląskie oraz będących w jej przymusowym zarządzie

Dokumenty:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SWZ
 3. Dodatek nr 4 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy
 4. Dodatki do SWZ w wersji edytowalnej
 5. Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
 6. Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/23/V/2021

Data utworzenia: 2021-05-14
Adres wykonywanych usług: Siemianowice Śląskie
Rodzaj wykonywanych robót: Wykonanie robót ogólnobudowlanych nieprzewidzianych i niemożliwych do zaplanowania w budynkach Gminy Siemianowice Śląskie - na które będą pozyskiwane odszkodowania z tytułu ubezpieczenia.

Dokumenty:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/21/V/2021

Data utworzenia: 2021-05-12
Termin składania ofert: 2021-05-26
Adres wykonywanych usług:  Grabowa 9/2, Akacjowa 4/2, Śląska 4/9, Matejki 13a/13, K.Miarki 10/1 w Siemianowicach Śląskich
Rodzaj wykonywanych robót: Modernizacja lokali mieszkalnych zamieszkałych polegająca na modernizacji ogrzewania oraz wykonania zabudowy łazienek ETAP II

Dokumenty:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2.  SWZ
 3. Dodatek nr 5 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy
 4. Dodatki do SWZ w wersji edytowalnej
 5. Dodatek nr. 4a do SWZ- Program funkcjonalno użytkowy
 6. Dodatek nr. 4b do SWZ- Program funkcjonalno użytkowy
 7. Dodatek nr 4c do SWZ - Program funkcjonalno użytkowy
 8. Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
 9. Informacja z otwarcia ofert
 10. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/20/V/2021

Data utworzenia: 2021-05-12
Termin składania ofert: 2021-05-26
Adres wykonywanych usług:  Deji 1/7, Deji3/8, Deji 5/6, Deji 2/5, Deji 2/8, Kołłątaja 4/5, Poprzeczna 1/7, Powstańców 50a/23, Św. Barbary 20/5 w Siemianowicach Śląskich
Rodzaj wykonywanych robót: Modernizacja lokali mieszkalnych zamieszkałych polegająca na modernizacji ogrzewania oraz wykonania zabudowy łazienek ETAP I

Dokumenty:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2.  SWZ
 3. Dodatek nr 5 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy
 4. Dodatki do SWZ w wersji edytowalnej
 5. Dodatek nr. 4a do SWZ- Program funkcjonalno użytkowy
 6. Dodatek nr. 4b do SWZ- Program funkcjonalno użytkowy
 7. Dodatek nr 4c do SWZ - Program funkcjonalno użytkowy
 8. Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
 9. Informacja z otwarcia ofert
 10. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/19/V/2021

Data utworzenia: 2021-05-08
Termin składania ofert: 2021-05-24
Adres wykonywanych usług: Śląska 22 w Siemianowicach Śląskich
Rodzaj wykonywanych robót:Realizacja Decyzji PINB- ETAP II

Dokumenty:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SWZ
 3. Dodatek nr 5 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy
 4. Dodatki do SWZ w wersji edytowalnej
 5. Dodatek nr. 4a do SWZ- Przedmiar robót, STWiOR
 6. Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
 7. Informacja z otwarcia ofert
 8. Unieważnienie postępowania

Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/18/V/2021

Data utworzenia: 2021-05-08
Termin składania ofert: 2021-05-24
Adres wykonywanych usług: Sobieskiego 2 w Siemianowicach Śląskich
Rodzaj wykonywanych robót: Realizacja Decyzji PINB - ETAP I

Dokumenty:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SWZ
 3. Dodatek nr 5 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy
 4. Dodatki do SWZ w wersji edytowalnej
 5. Dodatek nr. 4a do SWZ- Przedmiar robót, STWiOR
 6. Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
 7. Unieważnienie postępowania

Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/17/IV/2021

Data utworzenia: 2021-04-30
Termin składania ofert: 2021-05-14
Adres wykonywanych usług: Głowackiego 4/1, Głowackiego 4/1a, Sobieskiego 10/10, Sobieskiego 10/11, Matejki 3/6, Śląska 3b/15 w Siemianowicach Śląskich
Rodzaj wykonywanych robót: Remont pustostanów - ETAP II

Dokumenty:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SWZ
 3. Dodatek nr 5 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy
 4. Dodatki do SWZ w wersji edytowalnej
 5. Dodatek nr. 4a do SWZ- Przedmiar robót, STWiOR
 6. Dodatek nr. 4b do SWZ- Przedmiar robót, STWiOR
 7. Dodatek nr. 4c do SWZ- Przedmiar robót, STWiOR
 8. Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
 9. Informacja z otwarcia ofert
 10. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/16/IV/2021

Data utworzenia: 2021-04-29
Termin składania ofert: 2021-05-13
Adres wykonywanych usług:  1-go Maja 18/4, Śmiłowskiego 6a/1, Głowackiego 5/6, Fabryczna 14c/4, Fabryczna 8b/3, Kołłątaja 4/2, Wyzwolenia 19b/30, Fojkisa 2/2 w Siemianowicach Śląskich
Rodzaj wykonywanych robót: Remont pustostanów- ETAP I

Dokumenty:
 

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SWZ
 3. Dodatek nr 5 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy
 4. Dodatki do SWZ w wersji edytowalnej
 5. Dodatek nr. 4a do SWZ- Przedmiar robót, STWiOR
 6. Dodatek nr. 4b do SWZ- Przedmiar robót, STWiOR
 7. Dodatek nr. 4c do SWZ- Przedmiar robót, STWiOR
 8. Dodatek nr. 4d do SWZ- Przedmiar robót, STWiOR
 9. Dodatek nr. 4e do SWZ- Przedmiar robót, STWiOR
 10. Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
 11. Informacja z otwarcia ofert
 12. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
   

Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/15/IV/2021

Data utworzenia: 2021-04-25
Termin składania ofert: 2021-05-10
Adres wykonywanych usług:  Akacjowa 5a/17, Kasprzaka 6a/2 w Siemianowicach Śląskich
Rodzaj wykonywanych robót: Modernizacja lokali mieszkalnych niezamieszkałych polegająca na modernizacji ogrzewania oraz wykonania zabudowy łazienek ETAP II

Dokumenty:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2.  SWZ
 3. Dodatek nr 4 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy
 4. Dodatki do SWZ w wersji edytowalnej
 5. Dodatek nr. 4a do SWZ- Program funkcjonalno użytkowy
 6. Dodatek nr. 4b do SWZ- Program funkcjonalno użytkowy
 7. Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
 8. Informacja z otwarcia ofert
 9. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/14/IV/2021

Data utworzenia: 2021-04-23
Termin składania ofert: 2021-05-07
Adres wykonywanych usług:  Parkowa 16/4, Niepodległości 12b/4, Waryńskiego 8/8, Żwirki i Wigury 5/6 w Siemianowicach Śląskich
Rodzaj wykonywanych robót: Modernizacja lokali mieszkalnych niezamieszkałych polegająca na modernizacji ogrzewania oraz wykonania zabudowy łazienek ETAP I

Dokumenty:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2.  SWZ
 3. Dodatek nr 4 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy
 4. Dodatki do SWZ w wersji edytowalnej
 5. Dodatek nr. 4a do SWZ- Program funkcjonalno użytkowy
 6. Dodatek nr. 4b do SWZ- Program funkcjonalno użytkowy
 7. Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
 8. Informacja z otwarcia ofert
 9. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/13/IV/2021

Data utworzenia: 2021-04-21
Termin składania ofert: 2021-05-05
Adres wykonywanych usług: Siemianowice Śląskie
Rodzaj wykonywanych robót: Wykonanie robót ogólnobudowlanych nieprzewidzianych i niemożliwych do zaplanowania w budynkach Gminy Siemianowice Śląskie

Dokumenty:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SWZ
 3. Dodatek nr 4 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy
 4. Dodatki do SWZ w wersji edytowalnej
 5. Informacja o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/12/IV/2021

Data utworzenia: 2021-04-19
Termin składania ofert: 2021-05-04
Adres wykonywanych usług: Siemianowice Śląskie ul. Mickiewicza 7
Rodzaj wykonywanych robót: Remont kapitalny dachów - ETAP III

Dokumenty:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SWZ
 3. Dodatek nr 4 do SWZ - Przedmiar robót
 4. Dodatek nr 5 do SWZ - STWiORB
 5. Dodatek nr 6 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy
 6. Dodatki do SWZ w wersji edytowalnej
 7. Odpowiedzi na pytania do SWZ
 8. Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
 9. Informacja z otwarcia ofert
 10. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/11/IV/2021

Data utworzenia: 2021-04-19
Termin składania ofert: 2021-05-04
Adres wykonywanych usług: Siemianowice Śląskie ul. Kościuszki 8
Rodzaj wykonywanych robót: Remont kapitalny dachów - ETAP II

Dokumenty:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SWZ
 3. Dodatek nr 4 do SWZ - Przedmiar robót
 4. Dodatek nr 5 do SWZ - STWiORB
 5. Dodatek nr 6 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy
 6. Dodatki do SWZ w wersji edytowalnej
 7. Odpowiedzi na pytania do SWZ
 8. Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
 9. Informacja z otwarcia ofert
 10. Informacja o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie numer:ZDZO-MPGKiM/04/III/2021

Data utworzenia: 2021-03-22
Termin składania ofert: 2021-04-02
Adres wykonywanych usług: Siemianowice Śląskie
Rodzaj wykonywanych robót: Wykonanie opinii technicznych na potrzeby remontów lub modernizacji mieszkań znajdujących się w zasobie Gminy Siemianowice Śląskie.

Dokumenty:

 1. ZDZO
 2. Dodatki do ZDZO w wersji edytowalnej
 3. Unieważnienie

Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/10/II/2021

Data utworzenia: 2021-02-25
Termin składania ofert: 2021-03-16
Adres wykonywanych usług: Siemianowice Śląskie ul. Powstańców 8, 8a, K. Miarki 14
Rodzaj wykonywanych robót: Modernizacja instalacji elektrycznej na klatkach schodowych w budynkach przy ul. Powstańców 8, 8a oraz Karola Miarki 14 w Siemianowicach Śląskich

Dokumenty:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SWZ
 3. Dodatek nr 4a do SWZ - Przedmiar robót Powstańców 8, 8a
 4. Dodatek nr 5a do SWZ - STWiORB Powstańców 8, 8a
 5. Dodatek nr 4b do SWZ - Przedmiar robót K. Miarki 14
 6. Dodatek nr 5b do SWZ - STWiORB K. Miarki 14
 7. Dodatek nr 6 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy
 8. Dodatki do SWZ w wersji edytowalnej
 9. Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
 10. Informacja z otwarcia ofert
 11. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/09/II/2021

Data utworzenia: 2021-02-25
Termin składania ofert: 2021-03-15
Adres wykonywanych usług: Siemianowice Śląskie
Rodzaj wykonywanych robót: Wykonanie robót nieprzewidzianych i niemożliwych do zaplanowania w budynkach stanowiących własność Gminy Siemianowice Śląskie oraz będących w jej przymusowym zarządzie w imieniu i na rzecz której działa MPGKiM Sp. z o. o. w Siemianowicach Śląskich, na które będą pozyskiwane odszkodowania z tytułu ubezpieczenia

Dokumenty:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SWZ
 3. Dodatek nr 4 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy
 4. Dodatki do SWZ w wersji edytowalnej
 5. Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
 6. Informacja z otwarcia ofert
 7. Informacja o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/08/II/2021

Data utworzenia: 2021-02-15
Termin składania ofert: 2021-03-04
Adres wykonywanych usług: Siemianowice Śląskie
Rodzaj wykonywanych robót: Wykonanie robót instalacji elektrycznej nieprzewidzianych i niemożliwych do zaplanowania w budynkach stanowiących własność Gminy Siemianowice Śląskie oraz będących w jej przymusowym zarządzie w imieniu i na rzecz której działa MPGKiM Sp. z o. o. w Siemianowicach Śląskich Oddział budynków nr I, II, III oraz IV

Dokumenty:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SWZ
 3. Dodatek nr 4 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy
 4. Dodatki do SWZ w wersji edytowalnej
 5. Zmiana treści SWZ
 6. Zmiana treści SWZ 2
 7. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 8. Informacja z otwarcia ofert
 9. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/07/II/2021

Data utworzenia: 2021-02-15
Termin składania ofert: 2021-03-03
Adres wykonywanych usług: Siemianowice Śląskie
Rodzaj wykonywanych robót: Wykonanie robót dekarskich nieprzewidzianych i niemożliwych do zaplanowania w budynkach stanowiących własność Gminy Siemianowice Śląskie oraz będących w jej przymusowym zarządzie w imieniu i na rzecz której działa MPGKiM Sp. z o. o. w Siemianowicach Śląskich Oddział budynków nr I, II, III oraz IV

Dokumenty:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SWZ
 3. Dodatek nr 4 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy
 4. Dodatki do SWZ w wersji edytowalnej
 5. Zmiana SWZ
 6. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 7. Informacja z otwarcia ofert
 8. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie numer: ZDZO-MPGKiM/03/II/2021

Data utworzenia: 2021-02-11
Termin składania ofert: 2021-02-25
Adres wykonywanych usług: Siemianowice Śląskie
Rodzaj wykonywanych robót: Wykonanie rocznej kontroli stanu technicznego budynków stanowiących zasób Gminy Siemianowice Śląskie

 

Dokumenty:
 1. ZDZO
 2. dodatki do ZDZO w wersji edytowalnej
 3. Zmiana treści ZDZO
 4. Informacja z otwarcia ofert
 5. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie numer: ZDZO-MPGKiM/02/II/2021

Data utworzenia: 2021-02-11
Termin składania ofert: 2021-02-25
Adres wykonywanych usług: Siemianowice Śląskie
Rodzaj wykonywanych robót: Przeglądy gazowe w budynkach stanowiących zasób Gminy Siemianowice Śląskie.

 

Dokumenty:
 1. ZDZO
 2. dodatki do ZDZO  w wersji edytowalnej
 3. Zmiana treści ZDZO
 4. Informacja z otwarcia ofert
 5. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/06/II/2021

Data utworzenia: 2021-02-11
Termin składania ofert: 2021-02-19
Adres wykonywanych usług: Siemianowice Śląskie
Rodzaj wykonywanych robót: Wykonanie okresowego czyszczenia przewodów kominowych w budynkach stanowiących własność Gminy Siemianowice Śląskie

Dokumenty:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SWZ
 3. Dodatek nr 4 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy
 4. Dodatki do SWZ w wersji edytowalnej
 5. Zmiana treści SWZ
 6. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 7. Zmiana treści SWZ 2
 8. Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
 9. Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/05/II/2021

Data utworzenia: 2021-02-11
Termin składania ofert: 2021-02-18
Adres wykonywanych usług: Siemianowice Śląskie
Rodzaj wykonywanych robót: Wykonanie kontroli obejmującej sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych w budynkach stanowiących zasób Gminy Siemianowice Śląskie

Dokumenty:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SWZ
 3. Dodatek nr 4 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy
 4. Dodatki do SWZ w wersji edytowalnej
 5. Dodatek nr 6 do SWZ - Wykaz budynków
 6. Zmiana treści SWZ
 7. Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
 8. Informacja z otwarcia ofert
 9. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/4/I/2021

Data utworzenia: 2021-02-05
Termin składania ofert: 2021-02-22
Adres wykonywanych usług: Siemianowice Śląskie ul. Sienna 1
Rodzaj wykonywanych robót: Remont kapitalny dachu budynku przy ul. Siennej 1 w Siemianowicach Śląskich

Dokumenty:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SWZ
 3. Dodatek nr 4 do SWZ - Przedmiar robót
 4. Dodatek nr 5 do SWZ - STWiORB
 5. Dodatek nr 6 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy
 6. Dodatki do SWZ w wersji edytowalnej
 7. Odpowiedzi na pytania do SWZ
 8. Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
 9. Informacja z otwarcia ofert
 10. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/3/I/2021

Data utworzenia: 2021-02-03
Termin składania ofert: 2021-02-17
Adres wykonywanych usług: Siemianowice Śląskie
Rodzaj wykonywanych robót: Wykonanie robót instalacji wod.-kan., gaz. i c.o. nieprzewidzianych i niemożliwych do zaplanowania w budynkach stanowiących własność Gminy Siemianowice Ślaskie oraz będących w jej przymusowym zarządzie w imieniu i na rzecz której działa MPGKiM Sp. z o. o. w Siemianowicach Ślaskich Oddział budynków nr I, II, III oraz IV.  

Dokumenty:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SWZ
 3. Dodatek nr 4 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy
 4. Dodatki do SWZ w wersji edytowalnej
 5. Zmiana treści SWZ
 6. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 7. Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zmówienia
 8. Informacja z otwarcia ofert
 9. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej


Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/2/I/2021

Data utworzenia: 2021-01-29
Termin składania ofert: 2021-02-05
Adres wykonywanych usług: Siemianowice Śląskie
Rodzaj wykonywanych usług: Posyłki kominiarskie, sprawdzenie stanu technicznego pieców oraz sprawdzenie instalacji grzewczej w budynkach stanowiących zasób Gminy Siemianowice Śląskie  

Dokumenty:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SWZ
 3. Dodatek nr 4 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy
 4. Dodatki do SWZ w wersji edytowalnej
 5. Zmiana treści SWZ
 6. Informacja jaką kwotę Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
 7. Informacja z otwarcia ofert
 8. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/1/I/2021

Data utworzenia: 2021-01-25
Termin składania ofert: 2021-02-09
Adres wykonywanych usług: Siemianowice Śląskie
Rodzaj wykonywanych robó: tWykonanie robót ogólnobudowlanych nieprzewidzianych i niemożliwych do zaplanowania w budynkach stanowiących własność Gminy Siemianowice Ślaskie oraz będących w jej przymusowym zarządzie w imieniu i na rzecz której działa MPGKiM Sp. z o. o. w Siemianowicach Ślaskich Oddział budynków nr I, II, III oraz IV.

Dokumenty:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SWZ
 3. Dodatek nr 4 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy
 4. Dodatki do SWZ w wersji edytowalnej
 5. Zmiana treści SWZ
 6. Zmieniony Dodatek nr 4 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy
 7. Zmiana treści SWZ 2
 8. Zmiana treści SWZ 3
 9. Informacja jaka kwotę Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
 10. Informacja z otwarcia ofert
 11. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - w odniesieniu do części 2-ej postępowania

Ogłoszenie numer: ZDZO-MPGKiM/1/I/2021

Data utworzenia: 2021-01-11
Termin składania ofert: 2021-01-18
Adres wykonywanych usług: Siemianowice Śląskie
Rodzaj wykonywanych robót: Posyłki kominiarskie, sprawdzenie stanu technicznego pieców oraz sprawdzenia instalacji grzewczej w budynkach stanowiących zasób Gminy Siemianowice Śląskie

Dokumenty:

 1. ZDZO
 2. dodatki do ZDZO w wersji edytowalnej
 3. wzór umowy
 4. Pismo w.s zmiany wzoru umowy
 5. Zmieniony wzór umowy
 6. Informacja z otwarcia ofert
 7. Zawiadomienie o wyborze oferty
 8. UNIEWAŻNIENIE