Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
Siemianowice Śląskie
41-100 Siemianowice Śląskie
ul. Śmiłowskiego 15

Usługi

Szybki
kontakt

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Sp. z.o.o.
41-100 Siemianowice Śląskie
ul. Śmiłowskiego 15

Zamówienia publiczne MPGKiM w roku 2021

Ogłoszenie numer: ZO-MPGKiM/03/XII/2021

Data utworzenia:  2021-12-30
Termin składania ofert: 2022-01-13   08:30
Termin otwarcia ofert:  2022-01-13    09:00
Adres wykonywanych usług: Siemianowice Śląskie ul. Św. Barbary 18a
Rodzaj wykonywanych robót: Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego budynku mieszkalnego przy ul. Św. Barbary 18a w Siemianowicach Śląskich.

Dokumenty:

 1. Zapytanie Ofertowe
 2. dodatek nr 4 do ZO Decyzje
 3. dodatek nr 5 do ZO wzór umowy
 4. dodatki do ZO w wersji edytowalnej
 5. Unieważnienie

Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/70/XII/2021

Data utworzenia:  2021-12-22
Termin składania ofert: 2021-12-30   9:00
Termin otwarcia ofert:  2021-12-30    10:00
Adres wykonywanych usług: Siemianowice Śląskie
Rodzaj wykonywanych usług: Posyłki kominiarskie, sprawdzenie stanu technicznego pieców oraz sprawdzenie instalacji grzewczej w zasobie Gminy Siemianwoice Śląskie
Dokumenty:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SWZ
 3. Dodatek nr 4 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy
 4. Dodatki do SWZ w wersji edytowlanej
 5. Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyc na sfinansowanie zamówienia
 6. Informacja z otwarcia ofert
 7. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/69/XII/2021

Data utworzenia:  2021-12-21
Termin składania ofert: 2022-01-10   11:00
Termin otwarcia ofert:  2022-01-10    11:30
Adres wykonywanych usług: Siemianowice Śląskie
Rodzaj wykonywanych robót: Wykonanie robót elektrycznych nieprzewidzianych i niemożliwych do zaplanowania w zasobie Gminy Siemianowice Śląskie
Dokumenty:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SWZ
 3. Dodatek nr 4 do SWZ - Przedmiar robót
 4. Dodatek nr 4 do SWZ - Przedmiar orbót ath
 5. STWiORB
 6. Dodatek nr 5 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy
 7. Dodatki do SWZ w wersji edytowalnej
 8. Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
 9. Informacja z otwarcia ofert
 10. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/68/XII/2021

Data utworzenia:  2021-12-21
Termin składania ofert: 2022-01-10   09:30
Termin otwarcia ofert:  2022-01-10    10:30
Adres wykonywanych usług: Siemianowice Śląskie
Rodzaj wykonywanych robót: Wykonanie robót wod. - kan., gaz. i c. o. nieprzewidzianych i niemożliwych do zaplanowania w zasobie Gminy Siemianowice Śląskie
Dokumenty:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SWZ
 3. Dodatek nr 4 do SWZ - Przedmiar robót
 4. Dodatek nr 4 do SWZ - Przedmiar robót ath
 5. STWiORB
 6. Dodatek nr 5 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy
 7. Dodatki do SWZ w wersji edytowalnej
 8. Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
 9. Informacja o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/67/XII/2021

Data utworzenia:  2021-12-21
Termin składania ofert: 2022-01-10   9:00
Termin otwarcia ofert:  2022-01-10    10:00
Adres wykonywanych usług: Siemianowice Śląskie
Rodzaj wykonywanych robót: Wykonanie robót kominiarskich nieprzewidzianych i niemożliwych do zaplanowania w zasobie Gminy Siemianowice Śląskie
Dokumenty:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SWZ
 3. Dodatek nr 4 do SWZ - Przedmiar robót kominiarskich
 4. Dodatek nr 4 do SWZ - Przedmiar robót kominiarskich ath
 5. Dodatek nr 4 do SWZ - Przedmiar projekt
 6. Dodatek nr 4 do SWZ - Przedmiar projekt ath
 7. STWiORB
 8. Dodatek nr 5 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy
 9. Dodatki do SWZ w wersji edytowalnej
 10. Zmiana SWZ
 11. Zmiana ogłoszenia
 12. Informacja o kwocie jaką Zamwiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
 13. Informacja o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie numer: ZO-MPGKiM/02/XII/2021

Data utworzenia:  2021-12-21
Termin składania ofert: 2022-01-04   08:30
Termin otwarcia ofert:  2022-01-04    09:00
Adres wykonywanych usług: Siemianowice Śląskie ul. Fabryczna 14
Rodzaj wykonywanych robót: Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego budynku mieszkalnego przy ul. Fabrycznej 14 w Siemianowicach Śląskich.

Dokumenty:

 1. Zapytanie Ofertowe
 2. dodatek nr 4 do ZO
 3. dodatki do ZO w weersji edytowalnej
 4. Informacja z otwarcia ofert
 5. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/66/XII/2021

Data utworzenia:  2021-12-20
Termin składania ofert: 2022-01-05   09:30
Termin otwarcia ofert:  2022-01-05    10:30
Adres wykonywanych usług: Siemianowice Śląskie
Rodzaj wykonywanych robót: Wykonanie robót dekarskich nieprzewidzianych i niemożliwych do zaplanowania w zasobie Gminy Siemianowice Śląskie
Dokumenty:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SWZ
 3. Dodatek nr 4 do SWZ - Przedmiar robót
 4. Przedmiar robót ath
 5. STWiORB
 6. Dodatek nr 5 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy
 7. Dodatki do SWZ w wersji edytowalnej
 8. Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
 9. Informacja z otwarcia ofert
 10. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/65/XII/2021

Data utworzenia:  2021-12-20
Termin składania ofert: 2022-01-05   09:00
Termin otwarcia ofert:  2022-01-05    10:00
Adres wykonywanych usług: Siemianowice Śląskie
Rodzaj wykonywanych robót: Wykonanie robót ogólnobudowlanych nieprzewidzianych i niemożliwych do zaplanowania w zasobie Gminy Siemianowice Śląskie
Dokumenty:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SWZ
 3. Dodatek nr 4 do SWZ - Przedmniar robót
 4. Przedmiar robót ath
 5. STWiORB
 6. Dodatek nr 5 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy
 7. Dodatki do SWZ w wersji edytowalnej
 8. Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
 9. Informacja z otwarcia ofert
 10. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/64/XI/2021

Data utworzenia:  2021-11-26
Termin składania ofert: 2021-12-10   09:00
Termin otwarcia ofert:  2021-12-10    11:00
Adres wykonywanych dostaw: Siemianowice Śląskie
Rodzaj wykonywanych dostaw: Dostawa energii elektrycznej do budynków mieszkalnych stanowiących własność Gminy Siemianowice Śląskie
Dokumenty:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SWZ
 3. Dodatek nr 3 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy
 4. Dodatki do SWZ w wersji edytowalnej
 5. Wykaz budynków gminnych
 6. Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
 7. Informacja z otwarcia ofert
 8. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/63/XI/2021

Data utworzenia:  2021-11-02
Termin składania ofert: 2021-11-18   09:00
Termin otwarcia ofert:  2021-11-18    11:00
Adres wykonywanych usług: Siemianowice Śląskie ul. Piaskowa 11
Rodzaj wykonywanych robót: Remont kapitalny dachów - Etap V
Dokumenty:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SWZ
 3. Dodatek nr 4 do SWZ - Prezedmiar robót
 4. Dodatek nr 5 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy
 5. Dodatki do SWZ w wersji edytowalnej
 6. Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
 7. Informacja z otwarcia ofert
 8. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie numer: ZDZO-MPGKiM/08/X/2021

Data utworzenia:  2021-10-14
Termin składania ofert:  2021-10-21
Adres wykonywanych usług: -1-go Maja 11 w Siemianowicach Śląskich
Rodzaj wykonywanych robót: Wykonanie aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego  przy ul. 1-go Maja 11 w Siemianowicach Śląskich.

Dokumenty:

 1. ZDZO
 2. Dodatki do ZDZO w wersji edytowalnej
 3. dodatek nr.2 do ZDZO w wersji edytowalnej - wykaz wykonanych usług
 4. Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie numer: ZDZO-MPGKiM/07/X/2021

Data utworzenia:  2021-10-14
Termin składania ofert:  2021-10-19
Adres wykonywanych usług:  Fabryczna 14 w Siemianowicach Śląskich|
Rodzaj wykonywanych robót: Dostawa groszku energetycznego do budynku mieszkalnego przy ul. Fabrycznej 14 w Siemianowicach Śląskich

Dokumenty:

 1. ZDZO
 2. Dodatki do ZDZO w wersji edytowalnej
 3. Informacja z otwarcia ofert
 4. UNIEWAŻNIENIE

Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/62/X/2021

Data utworzenia:  2021-10-13
Termin składania ofert: 2021-10-29   09:00
Termin otwarcia ofert:  2021-10-29    11:00
Adres wykonywanych usług: Siemianowice Śląskie ul. Piaskowa 11
Rodzaj wykonywanych robót: Remont kapitalny dachów - Etap V

 1. Ogłoszenie o zamowieniu
 2. SWZ
 3. Dodatek nr 4 do SWZ - Przedmiar robót
 4. Dodatek nr 5 do SWZ - Istotne postanowienia umowy
 5. Dodatki do SWZ w wersji edytowalnej
 6. Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
 7. Informacja z otwarcia ofert
 8. Informacja o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie numer: ZDZO-MPGKiM/06/X/202

Data utworzenia:  2021-10-06
Termin składania ofert:  2021-10-20
Adres wykonywanych usług:  Głowackiego 5, Komuny Paryskiej 9, Matejki 24, Śmiłowskiego 12, Karola Miarki 2,3  w Siemianowicach Śląskich|
Rodzaj wykonywanych robót: Rozbiórka budynków i obiektów budowlanych

Dokumenty:

 1. ZDZO
 2. Wzór umowy
 3. Dodatki do ZDZO w wersji edytowalnej
 4. Dodatek nr 4a - PRZEDMIAR cześć 1
 5. Dodatek nr 4b - PRZEDMIAR część 2
 6. Dodatek nr 5 do - STWIORB dla części 1-ej i 2-ej
 7. Zmiany w ZDZO
 8. Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/60/IX/2021

Data utworzenia:  2021-09-29
Termin składania ofert: 2021-10-15   09:00
Termin otwarcia ofert:  2021-10-15    11:00
Adres wykonywanych usług: Siemianowice Śląskie ul. Matejki 13
Rodzaj wykonywanych robót: Utwardzenie nawierzchni podwórek oraz zabudowa placyków gospodarczych na posesjach budynków - Etap IV

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SWZ
 3. Dodatek nr 4 do SWZ - Przedmiar robót
 4. Dodatek nr 5 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy
 5. Dodatki do SWZ w wersji edytowalnej
 6. Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
 7. Informacja z otwarcia ofert
 8. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
   

Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/59/IX/2021

Data utworzenia:  2021-09-22
Termin składania ofert: 2021-10-11   09:00
Termin otwarcia ofert:  2021-10-11    11:00
Adres wykonywanych usług: Siemianowice Śląskie ul. Kołłątaja
Rodzaj wykonywanych robót: Remont wspólnych toalet w budynkach stanowiących własność Gminy Siemianowice Śląskie

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SWZ
 3. Dodatek nr 4 do SWZ Przedmiar robót STWiORB
 4. Dodatek nr 5 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy
 5. Dodatki do SWZ w wersji edytowalnej
 6. Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
 7. Informacja z otwarcia ofert
 8. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/58/IX/2021

Data utworzenia:  2021-09-21
Termin składania ofert: 2021-09-24   12:00
Adres wykonywanych usług: Siemianowice Śląskie
Rodzaj wykonywanych robót: Montaż nawietrzników okiennych i naściennych do stolarki okiennej

 1. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy

Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/57/IX/2021

Data utworzenia:  2021-09-21
Termin składania ofert: 2021-10-07   09:00
Termin otwarcia ofert:  2021-10-07    11:00
Adres wykonywanych usług: Siemianowice Śląskie ul. Piaskowa 6a, Piastowska 6, Św. Barbary 18, Waryńskiego 5
Rodzaj wykonywanych robót: Zabudowa bram wraz z robotami towarzyszącymi

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SWZ
 3. Dodatek nr 4a, 5a do SWZ
 4. Dodatek nr 4b do SWZ
 5. Dodatek nr 5b do SWZ
 6. Dodatek nr 4c, 5c do SWZ
 7. Dodatek nr 6 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy
 8. Dodatki do SWZ w wersji edytowalnej
 9. Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
 10. Informacja z otwarcia ofert
 11. Informacja o unieważnieniu w odniesieniu do części 1-ej postępowania
 12. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - w odniesieniu do części 2-ej oraz 3-ej postępowania 

Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/56/IX/2021

Data utworzenia:  2021-09-09
Termin składania ofert: 2021-09-28   09:00
Termin otwarcia ofert:  2021-09-28    11:00
Adres wykonywanych usług: Siemianowice Śląskie
Rodzaj wykonywanych robót: Instalowanie paneli grzewczych na podczerwień wraz z montażem sterowników w lokalach stanowiących własność Gminy Siemianowice Śląskie

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SWZ
 3. Dodatek nr 4 do SWZ - Przedmiar robót
 4. Specyfikacja techniczna
 5. Dodatek nr 5 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy
 6. Dodatki do SWZ w wersji edytowalnej
 7. Zmiana SWZ
 8. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 9. Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
 10. Informacja z otwarcia ofert
 11. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/55/IX/2021

Data utworzenia:  2021-09-07
Termin składania ofert: 2021-09-23   09:00
Termin otwarcia ofert:  2021-09-23    11:00
Adres wykonywanych usług: Siemianowice Śląskie ul. Fojkisa 8/13, Al. Młodych 18/36
Rodzaj wykonywanych robót: Remont pustostanów - Etap III

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SWZ
 3. Dodatek nr 4 do SWZ - Przedmiar robót, STWiORB
 4. Dodatek nr 5 do SWZ - Istotne postanowienia umowy
 5. Dodatki do SWZ w wersji edytowalnej
 6. Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
 7. Informacja z otwarcia ofert
 8. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/54/IX/2021

Data utworzenia:  2021-09-02
Termin składania ofert: 2021-09-21   09:00
Termin otwarcia ofert:  2021-09-21    11:00
Adres wykonywanych usług: Siemianowice Śląskie ul. Śmiłowskiego 1, Komuny Paryskiej 22
Rodzaj wykonywanych robót: Wykonanie izolacji pionowych w budynkach stanowiących własność Gminy Siemianowice Śląskie

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SWZ
 3. Dodatek nr 4a do SWZ - Przedmiar robót Śmiłowskiego 1
 4. Dodatek nr 4b do SWZ - Przedmiar robót K. Paryskiej 22
 5. Dodatek 5a 5b do SWZ - STWiORB
 6. Dodatek nr 6 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy
 7. Dodatki do SWZ w wersji edytowalnej
 8. Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
 9. Informacja  z otwarcia ofert
 10. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/53/IX/2021

Data utworzenia:  2021-09-02
Termin składania ofert: 2021-09-17   09:00
Termin otwarcia ofert:  2021-09-17    11:00
Adres wykonywanych usług: Siemianowice Śląskie ul. Kołłątaja
Rodzaj wykonywanych robót: Remont wspólnych toalet w budynkach stanowiących własność Gminy Siemianowice Śląskie

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SWZ
 3. Dodatek nr 4 do SWZ - Przedmiar robót
 4. Dodatek nr 5 do SWZ Projektowane postanowiebnia umowy
 5. Dodatki do SWZ w wersji edytowalnej
 6. Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowania zamówienia
 7. Informacja z otwarcia ofert
 8. Informacja o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/52/VIII/2021

Data utworzenia:  2021-09-01
Termin składania ofert: 2021-09-16   09:00
Termin otwarcia ofert:  2021-09-16    11:00
Adres wykonywanych usług: Siemianowice Śląskie Piaskowa 6, Piastowska 6, Św. Barbary 18, Waryńskiego 5
Rodzaj wykonywanych robót: Zabudowa bram wraz z robotami towarzyszącymi

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SWZ
 3. Dodatek nr 4a, 5a do SWZ
 4. Dodatek nr 4b do SWZ
 5. Dodatek 5b do SWZ
 6. Dodatek 4c, 5c do SWZ
 7. Dodatek nr 6 do SWZ  Projketowane postanowienia umowy
 8. Dodatki do SWZ w wersji edytowalnej
 9. Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
 10. Informacja z otwarcia ofert
 11. Informacja o unieważnieniu postępowania w odniesieniu do części 1-ej
 12. Informacja o unieważnieniu postępowania w odniesieniu do części 2-ej oraz 3-ej

Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/51/VIII/2021

Data utworzenia:  2021-08-13
Termin składania ofert: 2021-08-27   09:00
Termin otwarcia ofert:  2021-08-27    14:00
Adres wykonywanych usług: Siemianowice Śląskie
Rodzaj wykonywanych robót: Wykonanie robót elektrycznych nieprzewidzianych i niemożliwych do zaplanowania w budynkach Gminy Siemianowice Ślaskie

Dokumenty:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SWZ
 3. Dodatek nr 4 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy
 4. Dodatki do SWZ w wersji edytowalnej
 5. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 6. Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
 7. Informacja z otwarcia ofert
 8. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/50/VIII/2021

Data utworzenia:  2021-08-13
Termin składania ofert: 2021-08-27   09:00
Termin otwarcia ofert:  2021-08-27    12:00
Adres wykonywanych usług: Siemianowice Śląskie
Rodzaj wykonywanych robót: Wykonanie robót instalacji wod.-kan., gaz. i c.o. nieprzewidzianych i niemożliwych do zaplanowania w budynkach stanowiących własność Gminy Siemianowice Ślaskie. Oddział budynków nr I, II, III oraz IV.

Dokumenty:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SWZ
 3. Dodatek nr 4 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy
 4. Dodatki do SWZ w wersji edytowalnej
 5. Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
 6. Informacja z otwarcia ofert
 7. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/49/VIII/2021

Data utworzenia:  2021-08-13
Termin składania ofert: 2021-08-27   09:00
Termin otwarcia ofert:  2021-08-27    10:00
Adres wykonywanych usług: Leśna 4b/36w Siemianowicach Śląskich
Rodzaj wykonywanych robót:  Modernizacja lokali mieszkalnych niezamieszkałych polegająca na modernizacji ogrzewania oraz wykonania zabudowy łazienek- ETAP IV

Dokumenty:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SWZ
 3. Dodatek nr 5 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy
 4. Dodatki do SWZ w wersji edytowalnej
 5. Dodatek nr. 4 do SWZ - Program funkcjonalno użytkowy
 6. Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
 7. Informacja z otwarcia ofert
 8. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/48/VIII/2021

Data utworzenia:  2021-08-12
Termin składania ofert: 2021-08-26   09:00
Termin otwarcia ofert:  2021-08-26    10:00
Adres wykonywanych usług: Śmiłowskiego 1, K. Paryskiej 22 w Siemianowicach Śląskich
Rodzaj wykonywanych robót: Wykonanie izolacji pionowych w budynkach stanowiących własność Gminy Siemianowice Śląskie

Dokumenty:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SWZ
 3. Dodatek nr 5 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy
 4. Dodatki do SWZ w wersji edytowalnej
 5. Dodatek nr. 4a do SWZ- Przedmiar robót, STWiOR
 6. Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
 7. Informacja z otwarcia ofert
 8. Informacja o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/47/VIII/2021

Data utworzenia:  2021-08-11
Termin składania ofert: 2021-08-25 09:00
Termin otwarcia ofert:  2021-08-25 10:00
Adres wykonywanych usług: Fojkisa 8/13, Al. Młodych 18/36  w Siemianowicach Śląskich
Rodzaj wykonywanych robót: Remont pustostanów - ETAP III

Dokumenty:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SWZ
 3. Dodatek nr 5 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy
 4. Dodatki do SWZ w wersji edytowalnej
 5. Dodatek nr. 4a do SWZ- Przedmiar robót, STWiOR
 6. Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
 7. Informacja z otwarcia ofert
 8. Informacja o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/46/VIII/2021

Data utworzenia: 2021-08-09
Termin składania ofert: 2021-08-23   09:00
Termin otwarcia ofert: 2021-08-23 12:00
Adres wykonywanych usług: Bytkowska 28 w Siemianowicach Śląskich
Rodzaj wykonywanych robót: Utwardzenie nawierzchni podwórek oraz zabudowa placyków gospodarczych na posesjach budynków - ETAP III

Dokumenty:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SWZ
 3. Dodatki do SWZ w wersji edytowalnej
 4. Dodatek nr. 4 do SWZ- Przedmiar
 5. Dodatek nr. 5 do SWZ- STWOiRB
 6. Dodatek nr 6 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy
 7. Mapa
 8. Zmiana SWZ
 9. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 10. Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
 11. Informacja o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/45/VIII/2021

Data utworzenia: 2021-08-09
Termin składania ofert: 2021-08-23 09:00
Termin otwarcia ofert: 2021-08-23  10:00
Adres wykonywanych usług:  Jedności 5/1, K.Miarki 5/12 w Siemianowicach Śląskich
Rodzaj wykonywanych robót: Modernizacja lokali mieszkalnych zamieszkałych polegająca na modernizacji ogrzewania oraz wykonania zabudowy łazienek ETAP III

Dokumenty:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2.  SWZ
 3. Dodatek nr 5 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy
 4. Dodatki do SWZ w wersji edytowalnej
 5. Dodatek nr. 4a do SWZ- Program funkcjonalno użytkowy
 6. Zmiana SWZ
 7. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 8. Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
 9. Informacja z otwarcia ofert
 10. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/44/VIII/2021

Data utworzenia: 2021-08-05
Adres wykonywanych usług: Śląska 22,22a, Siemianowice Śląskie
Rodzaj wykonywanych robót: Realizacja Decyzji PINB – Etap II

Dokumenty:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/43/VIII/2021

Data utworzenia: 2021-08-05
Adres wykonywanych usług: Sobieskiego 2, Siemianowice Śląskie
Rodzaj wykonywanych robót: Realizacja Decyzji PINB – Etap I

Dokumenty:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/42/VII/2021

Data utworzenia: 2021-07-27
Termin składania ofert: 2021-08-10 09:00
Termin otwarcia ofert: 2021-08-10 11:00
Adres wykonywanych usług: Fabryczna 8, Franciszka Deji 1, Piastowska 1a, Piastowska 1, Powstańców 8, Matejki 4, Wróblewskiego 29, Powstańców 11a, Franciszka Deji 3, Floriana 1a, Śląska 77, Śniadeckiego 9, Sobieskiego 10, Franciszka Deji 6 w Siemianowicach Śląskich
Rodzaj wykonywanych robót: Montaż domofonów

Dokumenty:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SWZ
 3. Dodatek nr 4 do SWZ - Przedmiar
 4. Dodatek nr 5 do SWZ- Projektowane postanowienia umowy
 5. Dodatki do SWZ w wersji edytowalnej
 6. Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
 7. Informacja z otwarcia ofert
 8. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/41/VII/2021

Data utworzenia: 2021-07-26
Termin składania ofert: 2021-08-09 09:00
Termin otwarcia ofert: 2021-08-09 11:00
Adres wykonywanych usług: Siemianowice Śląskie
Rodzaj wykonywanych robót: Montaż nawietrzników okiennych i naściennych do stolarki okiennej

Dokumenty:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SWZ
 3. Dodatek nr 4 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy
 4. Dodatki do SWZ w wersji edytowalnej
 5. Zmiana treści SWZ
 6. Zmieniony Dodatek nr 1 do SWZ - Formularz Ofertowy
 7. Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
 8. Unieważnienie postępowania

Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/40/VII/2021

Data utworzenia: 2021-07-22
Termin składania ofert: 2021-08-05 09:00
Termin otwarcia ofert : 2021-08-05 11:00
Adres wykonywanych usług: Kołłątaja 3, Kołłątaja 11, Kołłątaja 14 w Siemianowicach Śląskich
Rodzaj wykonywanych robót: Remont Wspólnych toalet w budynkach stanowiących własność Gminy Siemianowice Śląskie

Dokumenty:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SWZ
 3. Dodatek nr 5 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy
 4. Dodatki do SWZ w wersji edytowalnej
 5. Dodatek nr. 4 do SWZ-Przedmiar, STWOiRB
 6. Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
 7. Unieważnienie postępowania

Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/39/VII/2021

Data utworzenia: 2021-07-15
Termin składania ofert: 2021-07-29 09:00
Termin otwarcia ofert: 2021-07-29 11:00
Adres wykonywanych usług:  Akacjowa 1 w Siemianowicach Śląskich
Rodzaj wykonywanych robót: Modernizacja lokali mieszkalnych niezamieszkałych polegająca na modernizacji ogrzewania oraz wykonania zabudowy łazienek- ETAP III

Dokumenty:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SWZ
 3. Dodatek nr 5 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy
 4. Dodatki do SWZ w wersji edytowalnej
 5. Dodatek nr. 4 do SWZ-Przedmiar, STWOiRB
 6. Dodatek nr. 4 do SWZ- Dokumentacja projektowa
 7. Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
 8. Informacja z otwarcia ofert
 9. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/38/VII/2021

Data utworzenia:  2021-07-15
Termin składania ofert:  2021-07-23 09:00
Termin otwarcia ofert : 2021-07-23   11:00
Adres wykonywanych usług: Szkolna 10 w Siemianowicach Śląskich
Rodzaj wykonywanych robót: Wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z wykonaną ekspertyzą dla budynku przy ul. Szkolnej 10 w Siemianowicach Śląskich- Etap I

Dokumenty:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SWZ
 3. Dodatek nr 4 do SWZ - Ekspertyza techniczna
 4. Dodatek nr 5 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy
 5. Dodatki do SWZ w wersji edytowalnej
 6. Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
 7. Informacja z otwarcia ofert
 8. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/37/VII/2021

Data utworzenia:  2021-07-13
Termin składania ofert:  2021-07-27  09:00
Termin otwarcia ofert : 2021-07-27   11:00
Adres wykonywanych usług: Piaskowa 6, Piastowska 6, Św. Barbary 18, Waryńskiego 5 w Siemianowicach Śląskich
Rodzaj wykonywanych robót: Zabudowa bram wraz z robotami towarzyszącymi.

Dokumenty:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SWZ
 3. Dodatek nr 4a do SWZ -Przedmiar robót
 4. Dodatek nr 5a do SWZ - STWiOR
 5. Dodatek nr. 4b do SWZ- Przedmiar robót
 6. Dodatek nr 5b do SWZ - STWiOR
 7. Dodatek nr 4c do SWZ - Przedmiar robót
 8. Dodatek nr 5c do SWZ - STWiOR
 9. Dodatek nr 6 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy
 10. Dodatki do SWZ w wersji edytowalnej
 11. Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
 12. Unieważnienie postępowania

Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/36/VII/2021

Data utworzenia:  2021-07-06
Termin składania ofert:  2021-07-20  09:00
Termin otwarcia ofert: 2021-07-20 14:00
Adres wykonywanych usług: Śląska 22 w Siemianowicach Śląskich
Rodzaj wykonywanych robót: Realizacja Decyzji PINB- ETAP II

Dokumenty:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SWZ
 3. Dodatek nr 5 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy
 4. Dodatki do SWZ w wersji edytowalnej
 5. Dodatek nr. 4a do SWZ- Przedmiar robót, STWiOR
 6. Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
 7. Unieważnienie postępowania

Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/35/VII/2021

Data utworzenia: 2021-07-06
Termin składania ofert: 2021-07-20 09:00
Termin otwarcia ofert: 2021-07-20 13:00
Adres wykonywanych usług: Ślaska 78,Matejki 26, 26a, Chopina 3,4 w Siemianowicach Śląskich
Rodzaj wykonywanych robót: Utwardzenie nawierzchni podwórek oraz zabudowa placyków gospodarczych na posesjach budynków - ETAP II

Dokumenty:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SWZ
 3. Dodatki do SWZ w wersji edytowalnej
 4. Dodatek nr. 4 do SWZ- Przedmiar
 5. Dodatek nr. 5 do SWZ- STWOiRB
 6. Dodatek nr 6 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy
 7. Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
 8. Informacja z otwarcia ofert
 9. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/34/VII/2021

Data utworzenia: 2021-07-06
Termin składania ofert: 2021-07-20 09:00
Termin otwarcia ofert : 2021-07-20 11:00
Adres wykonywanych usług: Zwycięstwa 1,3, Bytkowska 14 w Siemianowicach Śląskich
Rodzaj wykonywanych robót: Utwardzenie nawierzchni podwórek oraz zabudowa placyków gospodarczych na posesjach budynków - ETAP I

Dokumenty:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SWZ
 3. Dodatki do SWZ w wersji edytowalnej
 4. Dodatek nr. 4a do SWZ- Przedmiar
 5. Dodatek nr. 5a do SWZ- STWOiRB
 6. Dodatek nr. 4b do SWZ- Przedmiar
 7. Dodatek nr. 5b do SWZ- STWOiRB
 8. Dodatek nr 6 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy
 9. Zmiana treści SWZ
 10. Zmieniony Dodatek nr 4a do SWZ - Przedmiar
 11. Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
 12. Informacja z otwarcia ofert
 13. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/33/VI/2021

Data utworzenia: 2021-06-18
Termin składania ofert: 2021-07-02
Adres wykonywanych usług:  Akacjowa 1 w Siemianowicach Śląskich
Rodzaj wykonywanych robót: Modernizacja lokali mieszkalnych niezamieszkałych polegająca na modernizacji ogrzewania oraz wykonania zabudowy łazienek- ETAP III

Dokumenty:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SWZ
 3. Dodatek nr 5 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy
 4. Dodatki do SWZ w wersji edytowalnej
 5. Dodatek nr. 4 do SWZ-Przedmiar, STWOiRB
 6. Dodatek nr. 4 do SWZ- Dokumentacja projektowa
 7. Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
 8. Informacja z otwarcia ofert
 9. Unieważnienie postępowania

Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/32/VI/2021

Data utworzenia: 2021-06-18
Termin składania ofert: 2021-07-02
Adres wykonywanych usług: Siemianowice Śląskie ul. Pszczelnicza 8
Rodzaj wykonywanych robót: Remont kapitalny dachów - ETAP IV

Dokumenty:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SWZ
 3. Dodatek nr 4 do SWZ - Przedmiar robót
 4. Dodatek nr 5 do SWZ - STWiORB
 5. Dodatek nr 6 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy
 6. Dodatki do SWZ w wersji edytowalnej
 7. Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
 8. . Informacja z otwarcia ofert
 9. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/31/VI/2021

Data utworzenia: 2021-06-17
Termin składania ofert: 2021-07-01
Adres wykonywanych usług:  Sienna 1 w Siemianowice Śląskie.
Rodzaj wykonywanych robót: Wymiana instalacji elektrycznych na klatkach schodowych w budynkach stanowiących własność Gminy Siemianowice Śląskie.

Dokumenty:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu 
 2. SWZ
 3. Dodatek nr 4 do SWZ - Przedmiar robót
 4. Dodatek nr 5 do SWZ - STWOiRB
 5. Dodatek nr 5 do SWZ Projektowane postanowienia umowy
 6. Dodatki do SWZ w wersji edytowalnej
 7. Odpowiedź na pytania do SWZ
 8. Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
 9. Informacja z otwarcia ofert
 10. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/30/VI/2021

Data utworzenia:  2021-06-17
Termin składania ofert:  2021-07-01
Adres wykonywanych usług:  Siemianowice Śląskie
Rodzaj wykonywanych robót: Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach użytkowych

Dokumenty:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SWZ
 3. Dodatek nr 4 do SWZ- STWOiRB
 4. Dodatek nr 5 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy
 5. Dodatki do SWZ w wersji edytowalnej
 6. Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
 7. Informacja z otwarcia ofert
 8. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/29/VI/2021

Data utworzenia:  2021-06-16
Termin składania ofert:  2021-06-23
Adres wykonywanych usług: Szkolna 10 w Siemianowicach Śląskich
Rodzaj wykonywanych robót: Wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z wykonaną ekspertyzą dla budynku przy ul. Szkolnej 10 w Siemianowicach Śląskich- Etap I

Dokumenty:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SWZ
 3. Dodatek nr 4 do SWZ - Ekspertyza techniczna
 4. Dodatek nr 5 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy
 5. Dodatki do SWZ w wersji edytowalnej
 6. Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
 7. Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - korekta kwoty
 8. Informacja z otwarcia ofert
 9. Unieważnienie postępowania

Ogłoszenie numer: ZDZO-MPGKiM/05/VI/2021

Data utworzenia:  2021-06-15
Termin składania ofert:  2021-06-21
Adres wykonywanych usług: Fitznerów 3 w Siemianowicach Śląskich
Rodzaj wykonywanych robót: Wykonanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla budynku Willi Fitznera przy ul. Fitznerów 3 w Siemianowicach Śląskich.

Dokumenty:

 1. ZDZO
 2. Dodatki do ZDZO w wersji edytowalnej
 3. Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/28/V/2021

Data utworzenia:  2021-05-31
Termin składania ofert:  2021-06-15
Adres wykonywanych usług: Śląska 22 w Siemianowicach Śląskich
Rodzaj wykonywanych robót: Realizacja Decyzji PINB- ETAP II

Dokumenty:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SWZ
 3. Dodatek nr 5 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy
 4. Dodatki do SWZ w wersji edytowalnej
 5. Dodatek nr. 4a do SWZ- Przedmiar robót, STWiOR
 6. Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
 7. Informacja z otwarcia ofert
 8. Unieważnienie postępowania

Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/27/V/2021

Data utworzenia: 2021-05-31
Termin składania ofert: 2021-06-15
Adres wykonywanych usług: Sobieskiego 2 w Siemianowicach Śląskich
Rodzaj wykonywanych robót: Realizacja Decyzji PINB- ETAP I

Dokumenty:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SWZ
 3. Dodatek nr 5 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy
 4. Dodatki do SWZ w wersji edytowalnej
 5. Dodatek nr. 4a do SWZ- Przedmiar robót, STWiOR
 6. Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
 7. Unieważnienie postępowania

Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/26/V/2021

Data utworzenia: 2021-05-25
Termin składania ofert: 2021-06-08
Adres wykonywanych usług:  Akacjowa 1 w Siemianowicach Śląskich
Rodzaj wykonywanych robót: Modernizacja lokali mieszkalnych niezamieszkałych polegająca na modernizacji ogrzewania oraz wykonania zabudowy łazienek- ETAP III

Dokumenty:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 3. SWZ
 4. Dodatek nr 5 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy
 5. Dodatki do SWZ w wersji edytowalnej
 6. Dodatek nr. 4 do SWZ-Przedmiar, STWOiRB
 7. Dodatek nr. 4 do SWZ- Dokumentacja projektowa
 8. Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
 9. Informacja z otwarcia ofert
 10. Unieważnienie postępowania

Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/25/V/2021

Data utworzenia:  2021-05-24
Termin składania ofert:  2021-06-07
Adres wykonywanych usług:  Siemianowice Śląskie
Rodzaj wykonywanych robót: Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach mieszkalnych

Dokumenty:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SWZ
 3. Dodatek nr 4a do SWZ- STWOiRB okna
 4. Dodatek nr 4b do SWZ - STWOiRB drzwi
 5. Dodatek nr 5 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy
 6. Dodatki do SWZ w wersji edytowalnej
 7. Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
 8. Informacja z otwarcia ofert
 9. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/24/V/2021

Data utworzenia:  2021-05-19
Termin składania ofert:  2021-06-02
Adres wykonywanych usług:  Siemianowice Śląskie
Rodzaj wykonywanych robót: Wykonanie robót kominiarskich nieprzewidzianych i niemożliwych do zaplanowania w budynkach stanowiących własność Gminy Siemianowice Śląskie oraz będących w jej przymusowym zarządzie

Dokumenty:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SWZ
 3. Dodatek nr 4 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy
 4. Dodatki do SWZ w wersji edytowalnej
 5. Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
 6. Informacja z otwarcia ofert
 7. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/23/V/2021

Data utworzenia: 2021-05-14
Adres wykonywanych usług: Siemianowice Śląskie
Rodzaj wykonywanych robót: Wykonanie robót ogólnobudowlanych nieprzewidzianych i niemożliwych do zaplanowania w budynkach Gminy Siemianowice Śląskie - na które będą pozyskiwane odszkodowania z tytułu ubezpieczenia.

Dokumenty:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/21/V/2021

Data utworzenia: 2021-05-12
Termin składania ofert: 2021-05-26
Adres wykonywanych usług:  Grabowa 9/2, Akacjowa 4/2, Śląska 4/9, Matejki 13a/13, K.Miarki 10/1 w Siemianowicach Śląskich
Rodzaj wykonywanych robót: Modernizacja lokali mieszkalnych zamieszkałych polegająca na modernizacji ogrzewania oraz wykonania zabudowy łazienek ETAP II

Dokumenty:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2.  SWZ
 3. Dodatek nr 5 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy
 4. Dodatki do SWZ w wersji edytowalnej
 5. Dodatek nr. 4a do SWZ- Program funkcjonalno użytkowy
 6. Dodatek nr. 4b do SWZ- Program funkcjonalno użytkowy
 7. Dodatek nr 4c do SWZ - Program funkcjonalno użytkowy
 8. Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
 9. Informacja z otwarcia ofert
 10. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/20/V/2021

Data utworzenia: 2021-05-12
Termin składania ofert: 2021-05-26
Adres wykonywanych usług:  Deji 1/7, Deji3/8, Deji 5/6, Deji 2/5, Deji 2/8, Kołłątaja 4/5, Poprzeczna 1/7, Powstańców 50a/23, Św. Barbary 20/5 w Siemianowicach Śląskich
Rodzaj wykonywanych robót: Modernizacja lokali mieszkalnych zamieszkałych polegająca na modernizacji ogrzewania oraz wykonania zabudowy łazienek ETAP I

Dokumenty:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2.  SWZ
 3. Dodatek nr 5 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy
 4. Dodatki do SWZ w wersji edytowalnej
 5. Dodatek nr. 4a do SWZ- Program funkcjonalno użytkowy
 6. Dodatek nr. 4b do SWZ- Program funkcjonalno użytkowy
 7. Dodatek nr 4c do SWZ - Program funkcjonalno użytkowy
 8. Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
 9. Informacja z otwarcia ofert
 10. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/19/V/2021

Data utworzenia: 2021-05-08
Termin składania ofert: 2021-05-24
Adres wykonywanych usług: Śląska 22 w Siemianowicach Śląskich
Rodzaj wykonywanych robót: Realizacja Decyzji PINB- ETAP II

Dokumenty:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SWZ
 3. Dodatek nr 5 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy
 4. Dodatki do SWZ w wersji edytowalnej
 5. Dodatek nr. 4a do SWZ- Przedmiar robót, STWiOR
 6. Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
 7. Informacja z otwarcia ofert
 8. Unieważnienie postępowania

Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/18/V/2021

Data utworzenia: 2021-05-08
Termin składania ofert: 2021-05-24
Adres wykonywanych usług: Sobieskiego 2 w Siemianowicach Śląskich
Rodzaj wykonywanych robót: Realizacja Decyzji PINB - ETAP I

Dokumenty:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SWZ
 3. Dodatek nr 5 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy
 4. Dodatki do SWZ w wersji edytowalnej
 5. Dodatek nr. 4a do SWZ- Przedmiar robót, STWiOR
 6. Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
 7. Unieważnienie postępowania

Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/17/IV/2021

Data utworzenia: 2021-04-30
Termin składania ofert: 2021-05-14
Adres wykonywanych usług: Głowackiego 4/1, Głowackiego 4/1a, Sobieskiego 10/10, Sobieskiego 10/11, Matejki 3/6, Śląska 3b/15 w Siemianowicach Śląskich
Rodzaj wykonywanych robót: Remont pustostanów - ETAP II

Dokumenty:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SWZ
 3. Dodatek nr 5 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy
 4. Dodatki do SWZ w wersji edytowalnej
 5. Dodatek nr. 4a do SWZ- Przedmiar robót, STWiOR
 6. Dodatek nr. 4b do SWZ- Przedmiar robót, STWiOR
 7. Dodatek nr. 4c do SWZ- Przedmiar robót, STWiOR
 8. Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
 9. Informacja z otwarcia ofert
 10. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/16/IV/2021

Data utworzenia: 2021-04-29
Termin składania ofert: 2021-05-13
Adres wykonywanych usług:  1-go Maja 18/4, Śmiłowskiego 6a/1, Głowackiego 5/6, Fabryczna 14c/4, Fabryczna 8b/3, Kołłątaja 4/2, Wyzwolenia 19b/30, Fojkisa 2/2 w Siemianowicach Śląskich
Rodzaj wykonywanych robót: Remont pustostanów- ETAP I

Dokumenty:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SWZ
 3. Dodatek nr 5 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy
 4. Dodatki do SWZ w wersji edytowalnej
 5. Dodatek nr. 4a do SWZ- Przedmiar robót, STWiOR
 6. Dodatek nr. 4b do SWZ- Przedmiar robót, STWiOR
 7. Dodatek nr. 4c do SWZ- Przedmiar robót, STWiOR
 8. Dodatek nr. 4d do SWZ- Przedmiar robót, STWiOR
 9. Dodatek nr. 4e do SWZ- Przedmiar robót, STWiOR
 10. Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
 11. Informacja z otwarcia ofert
 12. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
   

Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/15/IV/2021

Data utworzenia: 2021-04-25
Termin składania ofert: 2021-05-10
Adres wykonywanych usług:  Akacjowa 5a/17, Kasprzaka 6a/2 w Siemianowicach Śląskich
Rodzaj wykonywanych robót: Modernizacja lokali mieszkalnych niezamieszkałych polegająca na modernizacji ogrzewania oraz wykonania zabudowy łazienek ETAP II

Dokumenty:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2.  SWZ
 3. Dodatek nr 4 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy
 4. Dodatki do SWZ w wersji edytowalnej
 5. Dodatek nr. 4a do SWZ- Program funkcjonalno użytkowy
 6. Dodatek nr. 4b do SWZ- Program funkcjonalno użytkowy
 7. Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
 8. Informacja z otwarcia ofert
 9. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/14/IV/2021

Data utworzenia: 2021-04-23
Termin składania ofert: 2021-05-07
Adres wykonywanych usług:  Parkowa 16/4, Niepodległości 12b/4, Waryńskiego 8/8, Żwirki i Wigury 5/6 w Siemianowicach Śląskich
Rodzaj wykonywanych robót: Modernizacja lokali mieszkalnych niezamieszkałych polegająca na modernizacji ogrzewania oraz wykonania zabudowy łazienek ETAP I

Dokumenty:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2.  SWZ
 3. Dodatek nr 4 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy
 4. Dodatki do SWZ w wersji edytowalnej
 5. Dodatek nr. 4a do SWZ- Program funkcjonalno użytkowy
 6. Dodatek nr. 4b do SWZ- Program funkcjonalno użytkowy
 7. Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
 8. Informacja z otwarcia ofert
 9. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/13/IV/2021

Data utworzenia: 2021-04-21
Termin składania ofert: 2021-05-05
Adres wykonywanych usług: Siemianowice Śląskie
Rodzaj wykonywanych robót: Wykonanie robót ogólnobudowlanych nieprzewidzianych i niemożliwych do zaplanowania w budynkach Gminy Siemianowice Śląskie

Dokumenty:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SWZ
 3. Dodatek nr 4 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy
 4. Dodatki do SWZ w wersji edytowalnej
 5. Informacja o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/12/IV/2021

Data utworzenia: 2021-04-19
Termin składania ofert: 2021-05-04
Adres wykonywanych usług: Siemianowice Śląskie ul. Mickiewicza 7
Rodzaj wykonywanych robót: Remont kapitalny dachów - ETAP III

Dokumenty:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SWZ
 3. Dodatek nr 4 do SWZ - Przedmiar robót
 4. Dodatek nr 5 do SWZ - STWiORB
 5. Dodatek nr 6 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy
 6. Dodatki do SWZ w wersji edytowalnej
 7. Odpowiedzi na pytania do SWZ
 8. Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
 9. Informacja z otwarcia ofert
 10. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/11/IV/2021

Data utworzenia: 2021-04-19
Termin składania ofert: 2021-05-04
Adres wykonywanych usług: Siemianowice Śląskie ul. Kościuszki 8
Rodzaj wykonywanych robót: Remont kapitalny dachów - ETAP II

Dokumenty:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SWZ
 3. Dodatek nr 4 do SWZ - Przedmiar robót
 4. Dodatek nr 5 do SWZ - STWiORB
 5. Dodatek nr 6 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy
 6. Dodatki do SWZ w wersji edytowalnej
 7. Odpowiedzi na pytania do SWZ
 8. Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
 9. Informacja z otwarcia ofert
 10. Informacja o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie numer:ZDZO-MPGKiM/04/III/2021

Data utworzenia: 2021-03-22
Termin składania ofert: 2021-04-02
Adres wykonywanych usług: Siemianowice Śląskie
Rodzaj wykonywanych robót: Wykonanie opinii technicznych na potrzeby remontów lub modernizacji mieszkań znajdujących się w zasobie Gminy Siemianowice Śląskie.

Dokumenty:

 1. ZDZO
 2. Dodatki do ZDZO w wersji edytowalnej
 3. Unieważnienie

Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/10/II/2021

Data utworzenia: 2021-02-25
Termin składania ofert: 2021-03-16
Adres wykonywanych usług: Siemianowice Śląskie ul. Powstańców 8, 8a, K. Miarki 14
Rodzaj wykonywanych robót: Modernizacja instalacji elektrycznej na klatkach schodowych w budynkach przy ul. Powstańców 8, 8a oraz Karola Miarki 14 w Siemianowicach Śląskich

Dokumenty:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SWZ
 3. Dodatek nr 4a do SWZ - Przedmiar robót Powstańców 8, 8a
 4. Dodatek nr 5a do SWZ - STWiORB Powstańców 8, 8a
 5. Dodatek nr 4b do SWZ - Przedmiar robót K. Miarki 14
 6. Dodatek nr 5b do SWZ - STWiORB K. Miarki 14
 7. Dodatek nr 6 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy
 8. Dodatki do SWZ w wersji edytowalnej
 9. Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
 10. Informacja z otwarcia ofert
 11. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/09/II/2021

Data utworzenia: 2021-02-25
Termin składania ofert: 2021-03-15
Adres wykonywanych usług: Siemianowice Śląskie
Rodzaj wykonywanych robót: Wykonanie robót nieprzewidzianych i niemożliwych do zaplanowania w budynkach stanowiących własność Gminy Siemianowice Śląskie oraz będących w jej przymusowym zarządzie w imieniu i na rzecz której działa MPGKiM Sp. z o. o. w Siemianowicach Śląskich, na które będą pozyskiwane odszkodowania z tytułu ubezpieczenia

Dokumenty:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SWZ
 3. Dodatek nr 4 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy
 4. Dodatki do SWZ w wersji edytowalnej
 5. Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
 6. Informacja z otwarcia ofert
 7. Informacja o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/08/II/2021

Data utworzenia: 2021-02-15
Termin składania ofert: 2021-03-04
Adres wykonywanych usług: Siemianowice Śląskie
Rodzaj wykonywanych robót: Wykonanie robót instalacji elektrycznej nieprzewidzianych i niemożliwych do zaplanowania w budynkach stanowiących własność Gminy Siemianowice Śląskie oraz będących w jej przymusowym zarządzie w imieniu i na rzecz której działa MPGKiM Sp. z o. o. w Siemianowicach Śląskich Oddział budynków nr I, II, III oraz IV

Dokumenty:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SWZ
 3. Dodatek nr 4 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy
 4. Dodatki do SWZ w wersji edytowalnej
 5. Zmiana treści SWZ
 6. Zmiana treści SWZ 2
 7. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 8. Informacja z otwarcia ofert
 9. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/07/II/2021

Data utworzenia: 2021-02-15
Termin składania ofert: 2021-03-03
Adres wykonywanych usług: Siemianowice Śląskie
Rodzaj wykonywanych robót: Wykonanie robót dekarskich nieprzewidzianych i niemożliwych do zaplanowania w budynkach stanowiących własność Gminy Siemianowice Śląskie oraz będących w jej przymusowym zarządzie w imieniu i na rzecz której działa MPGKiM Sp. z o. o. w Siemianowicach Śląskich Oddział budynków nr I, II, III oraz IV

Dokumenty:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SWZ
 3. Dodatek nr 4 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy
 4. Dodatki do SWZ w wersji edytowalnej
 5. Zmiana SWZ
 6. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 7. Informacja z otwarcia ofert
 8. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie numer: ZDZO-MPGKiM/03/II/2021

Data utworzenia: 2021-02-11
Termin składania ofert: 2021-02-25
Adres wykonywanych usług: Siemianowice Śląskie
Rodzaj wykonywanych robót: Wykonanie rocznej kontroli stanu technicznego budynków stanowiących zasób Gminy Siemianowice Śląskie

Dokumenty:

 1. ZDZO
 2. dodatki do ZDZO w wersji edytowalnej
 3. Zmiana treści ZDZO
 4. Informacja z otwarcia ofert
 5. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie numer: ZDZO-MPGKiM/02/II/2021

Data utworzenia: 2021-02-11
Termin składania ofert: 2021-02-25
Adres wykonywanych usług: Siemianowice Śląskie
Rodzaj wykonywanych robót: Przeglądy gazowe w budynkach stanowiących zasób Gminy Siemianowice Śląskie.

Dokumenty:

 1. ZDZO
 2. dodatki do ZDZO  w wersji edytowalnej
 3. Zmiana treści ZDZO
 4. Informacja z otwarcia ofert
 5. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/06/II/2021

Data utworzenia: 2021-02-11
Termin składania ofert: 2021-02-19
Adres wykonywanych usług: Siemianowice Śląskie
Rodzaj wykonywanych robót: Wykonanie okresowego czyszczenia przewodów kominowych w budynkach stanowiących własność Gminy Siemianowice Śląskie

Dokumenty:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SWZ
 3. Dodatek nr 4 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy
 4. Dodatki do SWZ w wersji edytowalnej
 5. Zmiana treści SWZ
 6. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 7. Zmiana treści SWZ 2
 8. Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
 9. Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/05/II/2021

Data utworzenia: 2021-02-11
Termin składania ofert: 2021-02-18
Adres wykonywanych usług: Siemianowice Śląskie
Rodzaj wykonywanych robót: Wykonanie kontroli obejmującej sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych w budynkach stanowiących zasób Gminy Siemianowice Śląskie

Dokumenty:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SWZ
 3. Dodatek nr 4 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy
 4. Dodatki do SWZ w wersji edytowalnej
 5. Dodatek nr 6 do SWZ - Wykaz budynków
 6. Zmiana treści SWZ
 7. Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
 8. Informacja z otwarcia ofert
 9. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/4/I/2021

Data utworzenia: 2021-02-05
Termin składania ofert: 2021-02-22
Adres wykonywanych usług: Siemianowice Śląskie ul. Sienna 1
Rodzaj wykonywanych robót: Remont kapitalny dachu budynku przy ul. Siennej 1 w Siemianowicach Śląskich

Dokumenty:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SWZ
 3. Dodatek nr 4 do SWZ - Przedmiar robót
 4. Dodatek nr 5 do SWZ - STWiORB
 5. Dodatek nr 6 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy
 6. Dodatki do SWZ w wersji edytowalnej
 7. Odpowiedzi na pytania do SWZ
 8. Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
 9. Informacja z otwarcia ofert
 10. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/3/I/2021

Data utworzenia: 2021-02-03
Termin składania ofert: 2021-02-17
Adres wykonywanych usług: Siemianowice Śląskie
Rodzaj wykonywanych robót: Wykonanie robót instalacji wod.-kan., gaz. i c.o. nieprzewidzianych i niemożliwych do zaplanowania w budynkach stanowiących własność Gminy Siemianowice Ślaskie oraz będących w jej przymusowym zarządzie w imieniu i na rzecz której działa MPGKiM Sp. z o. o. w Siemianowicach Ślaskich Oddział budynków nr I, II, III oraz IV.  

Dokumenty:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SWZ
 3. Dodatek nr 4 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy
 4. Dodatki do SWZ w wersji edytowalnej
 5. Zmiana treści SWZ
 6. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 7. Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zmówienia
 8. Informacja z otwarcia ofert
 9. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/2/I/2021

Data utworzenia: 2021-01-29
Termin składania ofert: 2021-02-05
Adres wykonywanych usług: Siemianowice Śląskie
Rodzaj wykonywanych usług: Posyłki kominiarskie, sprawdzenie stanu technicznego pieców oraz sprawdzenie instalacji grzewczej w budynkach stanowiących zasób Gminy Siemianowice Śląskie  

Dokumenty:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SWZ
 3. Dodatek nr 4 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy
 4. Dodatki do SWZ w wersji edytowalnej
 5. Zmiana treści SWZ
 6. Informacja jaką kwotę Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
 7. Informacja z otwarcia ofert
 8. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/1/I/2021

Data utworzenia: 2021-01-25
Termin składania ofert: 2021-02-09
Adres wykonywanych usług: Siemianowice Śląskie
Rodzaj wykonywanych robót: Wykonanie robót ogólnobudowlanych nieprzewidzianych i niemożliwych do zaplanowania w budynkach stanowiących własność Gminy Siemianowice Ślaskie oraz będących w jej przymusowym zarządzie w imieniu i na rzecz której działa MPGKiM Sp. z o. o. w Siemianowicach Ślaskich Oddział budynków nr I, II, III oraz IV.

Dokumenty:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SWZ
 3. Dodatek nr 4 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy
 4. Dodatki do SWZ w wersji edytowalnej
 5. Zmiana treści SWZ
 6. Zmieniony Dodatek nr 4 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy
 7. Zmiana treści SWZ 2
 8. Zmiana treści SWZ 3
 9. Informacja jaka kwotę Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
 10. Informacja z otwarcia ofert
 11. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - w odniesieniu do części 2-ej postępowania

Ogłoszenie numer: ZDZO-MPGKiM/1/I/2021

Data utworzenia: 2021-01-11
Termin składania ofert: 2021-01-18
Adres wykonywanych usług: Siemianowice Śląskie
Rodzaj wykonywanych robót: Posyłki kominiarskie, sprawdzenie stanu technicznego pieców oraz sprawdzenia instalacji grzewczej w budynkach stanowiących zasób Gminy Siemianowice Śląskie

Dokumenty:

 1. ZDZO
 2. dodatki do ZDZO w wersji edytowalnej
 3. wzór umowy
 4. Pismo w.s zmiany wzoru umowy
 5. Zmieniony wzór umowy
 6. Informacja z otwarcia ofert
 7. Zawiadomienie o wyborze oferty
 8. UNIEWAŻNIENIE