Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
Siemianowice Śląskie
41-100 Siemianowice Śląskie
ul. Śmiłowskiego 15

Usługi

Szybki
kontakt

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Sp. z.o.o.
41-100 Siemianowice Śląskie
ul. Śmiłowskiego 15

Zamówienia publiczne MPGKiM w roku 2020


Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/77/XI/2020

Data utworzenia: 2020-11-16
Termin składania ofert: 2020-12-02
Adres wykonywanych usług: Siemianowice Śląskie ul. Śniadeckiego 9/10
Rodzaj wykonywanych robót: Modernizacja lokalu mieszkalnego przy ul. Śniadeckiego 9/10 w Siemianowicach Śląskich w systemie "zaprojektuj i wybuduj"
Dokumenty:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. PFU
 4. Szkic
 5. Dodatek nr 5 do SIWZ - Wzór umowy
 6. Dodatki do SIWZ  w wersji edytowalnej
 7. Informacja z otwarcia ofert
 8. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej


Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/76/X/2020

Data utworzenia: 2020-11-06
Termin składania ofert: 2020-11-23
Adres wykonywanych usług: Siemianowice Śląskie ul. Mickiewicza 13
Rodzaj wykonywanych robót: Remont kapitalny dachu budynku przy ul.Mickiewicza 13 w Siemianowicach Śląskich
Dokumenty:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Dodatek nr 4 do SIWZ - Przedmiar robót
 4. Dodatek nr 5 do SIWZ - Wzór umowy
 5. Dodatki do SIWZ w wersji edytowalnej
 6. Zmiana SIWZ
 7. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 8. Pytania do SIWZ
 9. Informacja z otwarcia ofert
 10. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie numer: ZDZO-MPGKiM/11/XI/2020

Data utworzenia: 2020-11-02
Termin składania ofert: 2020-11-16
Adres wykonywanych usług: Siemianowice Śląskie ul. Fabryczna 14
Rodzaj wykonywanych robót: Dostawa groszku energetycznego do budynku mieszkalnego przy ul. Fabrycznej 14 w Siemianowicach Śląskich.

Dokumenty:

 1. ZDZO
 2. Wzór umowy
 3. Informacja z otwarcia ofertOgłoszenie numer: ZP-MPGKiM/75/X/2020

Data utworzenia: 2020-10-19
Termin składania ofert: 2020-11-04
Adres wykonywanych usług: Siemianowice Śląskie ul. Chopina 3
Rodzaj wykonywanych robót: Wykonanie remontu dachu przybudówki budynku przy ul. Chopina 3 w Siemianowicach Śląskich
Dokumenty:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Dodatek nr 4 do SIWZ - Przedmiar robót
 4. Dodatek nr 5 do SIWZ - Wzór umowy
 5. Dodatki do SIWZ w wersji edytowalnej
 6. Informacja z otwarcia ofert
 7. Informacja z otwartcia ofert korekta
 8. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej


Ogłoszenie numer: ZDZO-MPGKiM/10/X/2020

Data utworzenia: 2020-10-08
Termin składania ofert: 2020-10-21
Adres wykonywanych usług: Siemianowice Śląskie ul. Kołłątaja 5
Rodzaj wykonywanych robót: Wykonanie ekspertyzy dotyczącej zabezpieczenia budynku mieszkalnego położonego przy ul. Kołłątaja 5 w Siemianowicach Śląskich.

Dokumenty:

 1. ZDZO
 2. Dodatki do ZDZO w wersji edytowalnej
 3. Informacja z otwarcia ofert
 4. Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej


Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/74/X/2020

Data utworzenia: 2020-10-01
Termin składania ofert: 2020-10-16
Adres wykonywanych usług: Siemianowice Śląskie ul. Powstańców 40a
Rodzaj wykonywanych robót: Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Powstańców 40a w Siemianowicach Śląskich
Dokumenty:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Dodatek nr 4 do SIWZ - Przedmiar robót
 4. Dodatek nr 5 do SIWZ - Wzór umowy
 5. Dodatki do SIWZ w wersji edytowalnej
 6. Informacja z otwarcia ofert
 7. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej


   

Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/73/IX/2020

Data utworzenia: 2020-09-24
Adres wykonywanych usług: Siemianowice Śląskie ul. Kołłątaja
Rodzaj wykonywanych usług: Wykonanie dokumentacji techniczno - kosztorysowej polegajacej na doprojektowaniu do istniejącej dokumentacji węzła cieplnego dla budynków przy ul. Kołłątaja w Siemianowicach Śląskich 
Dokumenty:

 1. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy

Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/72/IX/2020

Data utworzenia: 2020-09-16
Termin składania ofert: 2020-09-23
Adres wykonywanych usług: Siemianowice Śląskie ul. Kołłątaja
Rodzaj wykonywanych robót: Wykonanie dokumentacji techniczno - kosztorysowej polegającej na doprojektowaniu do istniejącej dokumentacji węzła cieplnego dla budynków przy ul. Kołłątaja w Siemianowicach Śląskich.
Dokumenty:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Dodatek nr 4 do SIWZ - Wzór umowy
 4. Dodatki do SIWZ w wersji edytowalnej
 5. Informacja o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/71/IX/2020

Data utworzenia: 2020-09-14
Termin składania ofert: 2020-09-30
Adres wykonywanych usług: Siemianowice Śląskie ul. Bytkowska 23
Rodzaj wykonywanych robót: Wykonanie miejsca pod śmietnik przy budynku na ul. Bytkowskiej 23 w Siemianowicach Śląskich
Dokumenty:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Dodatek nr 4 do SIWZ - Przedmiar robót
 4. Dodatek nr 5 do SIWZ - Wzór umowy
 5. Dodatki do SIWZ w wersji edytowalnej
 6. Informacja z otwarcia ofert
 7. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/70/IX/2020

Data utworzenia: 2020-09-14
Termin składania ofert: 2020-09-29
Adres wykonywanych usług: Siemianowice Śląskie al. Młodych
Rodzaj wykonywanych robót: Remont pustostanów znajdujących się w zasobie Gminy Siemianowice Śląskie
Dokumenty:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Dodatek nr 4a do SIWZ - Przedmiar robót
 4. Dodatek nr 4b do SIWZ - Przedmiar robót
 5. Dodatek nr 5 do SIWZ - Wzór umowy
 6. Dodatki do SIWZ w wersji edytowalnej
 7. Informacja z otwarcia ofert
 8. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/69/IX/2020

Data utworzenia: 2020-09-10
Termin składania ofert: 2020-09-28
Adres wykonywanych usług: Siemianowice Śląskie ul. Bytkowska, Niepodległości
Rodzaj wykonywanych robót: Wykonanie miejsca pod śmietnik wraz z wiatą śmietnikową przy ul. Bytkowskiej 14, Bykowskiej 23 oraz Niepodległości 12a, b w Siemianowicach Śląskich
Dokumenty:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Dodatek nr 4a do SIWZ - Przedmiar robót
 4. Dodatek nr 4b do SIWZ - Przedmiar robót
 5. Dodatek nr 5 do SIWZ - Wzór umowy
 6. Dodatki do SIWZ w wewrsji edytowalnej
 7. Zmiana SIWZ
 8. Zmienione Dodatki do SIWZ w wersji edytowalnej
 9. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 10. Informacja z otwarcia ofert
 11. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/68/IX/2020

Data utworzenia: 2020-09-08
Termin składania ofert: 2020-09-25
Adres wykonywanych usług: Siemianowice Śląskie
Rodzaj wykonywanych robót: Wykonanie robót instalacji elektrycznej nieprzewidzianych i niemożliwych do zaplanowania w budynkach stanowiących własność Gminy Siemianowice Śląskie oraz będących w jej przymusowym zarządzie w imieniu i na rzecz której działa MPGKiM Sp. z o. o. w Siemianowicach Ślaskich. Oddział eksploatacji budynków nr I, II, III oraz IV.
 Dokumenty:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Dodatek nr 4 do SIWZ - Wzór umowy
 4. Dodatki do SIWZ w wersji edytowalnej
 5. Informacja z otwarcia ofert
 6. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/67/IX/2020

Data utworzenia: 2020-09-07
Termin składania ofert: 2020-09-24
Adres wykonywanych usług: Siemianowice Śląskie ul. Jaworowa
Rodzaj wykonywanych robót: Modernizacja lokalu mieszkalnego przy ul. Jaworowej 2a/13 w Siemianowicach Śląskich w systemie "zaprojektuj i wybuduj" polegająca na zmianie sposobu ogrzewania z pieców węglowych na CO zasilane gazem z sieci
Dokumenty:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. PFU
 4. Dodatek nr 5 do SIWZ - Wzór umowy
 5. Szkic lokalu
 6. Dodatki do SIWZ w wersji edytowalanej
 7. Zmiana SIWZ
 8. Zmieniony Dodatek nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy
 9. Informacja z otwarcia ofert
 10. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/66/IX/2020

Data utworzenia: 2020-09-07
Termin składania ofert: 2020-09-23
Adres wykonywanych usług: Siemianowice Śląskie ul. Kościuszki 6, 6a
Rodzaj wykonywanych robót: Remont nawierzchni podwórka przy ul. Kościuszki 6, 6a w Siemianowicach Śląskich
Dokumenty:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Dodatek nr 4 do SIWZ - Przedmiar robót
 4. Dodatek nr 5 do SIWZ - Wzór umowy
 5. Dodatki do SIWZ w wersji edytowlanej
 6. Informacja z otwarcia ofert
 7. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/65/IX/2020

Data utworzenia: 2020-09-04
Adres wykonywanych usług: Siemianowice Śląskie ul. Matejki 19
Rodzaj wykonywanych robót: Wykonanie remontu elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Matejki 19 w Siemianowicach Śląskich
Dokumenty:

 1. Ogłoszenie o zmaiarze zawarcia umowy

Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/64/VIII/2020

Data utworzenia: 2020-08-06
Termin składania ofert: 2020-09-01
Adres wykonywanych usług: Siemianowice Śląskie ul. Piastowska 13a, Powstańców 40
Rodzaj wykonywanych robót: Rozbiórka budynku przy ul. Piastowskiej 13a oraz rozbiórka garażu przy ul. Powstańców 40 w Siemianowicach Śląskich
Dokumenty:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Dodatek nr 4 do SIWZ - Przedmiar robót Piastowska 13a
 4. Dodatek nr 4 do SIWZ - Przedmiar robót Powstańców 40
 5. Dodatek nr 5 do SIWZ - Wzór umowy
 6. Dodatki do SIWZ w wersji edytowalnej
 7. Informacja z otwarcia ofert
 8. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej


Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/63/VIII/2020

Data utworzenia: 2020-08-06
Termin składania ofert: 2020-08-31
Adres wykonywanych usług: Siemianowice Śląskie ul. Waryńskiego 3/14
Rodzaj wykonywanych robót: Modernizacja lokalu mieszkalnego przy ul. Waryńskiego 3/14 w Siemianowicach Śląskich w systemie "zaprojektuj i wybuduj" polegajaca na zmianie sposobu ogrzewania z pieców węglowych na CO zasilane gazem z sieci
Dokumenty:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. PFU Waryńskiego 3/14
 4. Dodatek nr 5 do SIWZ - Wzór umowy
 5. Szkic lokalu Waryńskiego 3/14
 6. Dodatki do SIWZ w wersji edytowalnej
 7. Informacja z otwarcia ofert
 8. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej


Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/62/VIII/2020

Data utworzenia: 2020-08-06
Termin składania ofert: 2020-08-28
Adres wykonywanych usług: Siemianowice Śląskie ul. Matejki 19
Rodzaj wykonywanych robót: Wykonanie remontu elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Matejki 19 w Siemianowicach Śląskich  
Dokumenty:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Dodatek nr 4 do SIWZ - Przedmiar robót
 4. Dodatek nr 5 do SIWZ - Wzór umowy
 5. Dodatki do SIWZ w wersji edytowalnej
 6. Informacja o unieważnieniu postępowania


Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/61/VIII/2020

Data utworzenia: 2020-08-06
Termin składania ofert: 2020-08-27
Adres wykonywanych usług: Siemianowice Śląskie ul. Brzozowa 4
Rodzaj wykonywanych robót: Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Brzozowej 4 w Siemianowicach Śląskich  
Dokumenty:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Dodatek nr 4 do SIWZ - Przedmiar robót
 4. Dodatek nr 5 do SIWZ - Wzór umowy
 5. Dodatki do SIWZ w wersji edytowalnej
 6. Informacja z otwarcia ofert
 7. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej


Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/60/VIII/2020

Data utworzenia: 2020-08-06
Termin składania ofert: 2020-08-26
Adres wykonywanych usług: Siemianowice Śląskie ul. Powstańców 17a
Rodzaj wykonywanych robót: Remont kapitalny dachu budynku przy ul. Powstańców 17a w Siemianowicach Śląskich  
Dokumenty:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Dodatek nr 4 do SIWZ - Przedmiar robót
 4. Dodatek nr 5 do SIWZ - Wzór umowy
 5. Dodatki do SIWZ w wersji edytowalnej
 6. Zmiana treści SIWZ
 7. Zmiana treści SIWZ 2
 8. Zmieniony Dodatek nr 4 do SIWZ - Przedmiar robót
 9. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 10. Zmiana treści SIWZ 3
 11. Zmieniony Dodatek nr 4 do SIWZ Przedmiar robót
 12. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 13. Informacja z otwarcia ofert
 14. Informacja z otwarcia ofert - korekta
 15. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej


Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/59/VIII/2020

Data utworzenia: 2020-08-06
Termin składania ofert: 2020-08-25
Adres wykonywanych usług: Siemianowice Śląskie ul. Grabowa 10b/5
Rodzaj wykonywanych robót: Modernizacja lokalu mieszkalnego przy ul. Grabowej 10b/5 w Siemianowicach Śląskich w systemie "zaprojektuj i wybuduj" polegająca na zmianie sposobu ogrzewania z pieców węglowych na CO zasilane gazem z sieci  
Dokumenty:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. PFU - Grabowa 10bm5
 4. Dodatek nr 5 do SIWZ - Wzór umowy
 5. Szkic lokalu Grabowa 10bm5
 6. Dodatki do SIWZ w wersji edytowalnej
 7. Zmiana treści SIWZ
 8. Informacja z otwarcia ofert
 9. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/57/VII/2020

Data utworzenia: 2020-07-14
Termin składania ofert: 2020-07-27
Adres wykonywanych usług: Siemianowice Śląskie ul. Akacjowa 1
Rodzaj wykonywanych robót: Wykonanie dokumentacji projektowo - technicznej na przekształcenie dwóch lokali użytkowych na dwa lokale mieszkalne dla osób niepełnosprawnych przy ul. Akacjowej 1 w Siemianowicach Śląskich 
Dokumenty:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Dodatek nr 4 do SIWZ - Wzór umowy
 4. Dodatki do SIWZ w werasji edytowalnej
 5. Zmiana SIWZ
 6. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 7. Pytania do SIWZ
 8. Pytania do SIWZ 2
 9. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 10. Informacja z otwarcia ofert
 11. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/53/VI/2020

Data utworzenia: 2020-07-07
Termin składania ofert: 2020-07-29
Adres wykonywanych robót:Siemianowice Śląskie
Rodzaj wykonywanych robót: Wykonanie robót remontowych zduńskich w zasobie mieszkaniowym Gminy Siemianowice Śląskie
Dokumenty:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Dodatek nr 4 do SIWZ - Wzór umowy
 4. Dodatki do SIWZ w wersji edytowalnej
 5. Informacja z otwarcia ofert
 6. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej


Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/55/VII/2020

Data utworzenia: 2020-07-06
Termin składania ofert: 2020-07-27
Adres wykonywanych robót:Siemianowice Śląskie ul. Parkowa 11
Rodzaj wykonywanych robót: Wykonanie miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej przy ul. Parkowej 11 w Siemianowicach Śląskich
Dokumenty:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Dodatek nr 4 do SIWZ - Przedmiar robót
 4. Dodatek nr 5 do SIWZ - Wzór umowy
 5. Dodatki do SIWZ w wersji edytowalnej
 6. Informacja  z otwarcia ofert
 7. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/54/VII/2020

Data utworzenia: 2020-07-06
Termin składania ofert: 2020-07-24
Adres wykonywanych robót:Siemianowice Śląskie ul. Niepodległości 18
Rodzaj wykonywanych robót: Zabezpieczenie skarpy przy ul. Niepodległości 18 w Siemianowicach Śląskich.
Dokumenty:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Dodatek nr 4 do SIWZ - Przedmiar robót
 4. Dodatek nr 5 do SIWZ - Wzór umowy
 5. Dodatki do SIWZ w wersji edytowalnej
 6. Zdjécie skarpa ul. Niepodlegøosci 18
 7. Informacja z otwarcia ofert
 8. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/52/VI/2020

Data utworzenia: 2020-06-25
Termin składania ofert: 2020-07-14
Adres wykonywanych robót:Siemianowice Śląskie
Rodzaj wykonywanych robót: Wykonanie robót instalacji wod. - kan., gaz., i c. o. nieprzewidzianych i niemożliwych do zaplanowania w budynkach stanowiących własność Gminy Siemianowice Śląskie oraz będących w jej przymusowym zarządzie w imieniu i na rzecz której działa MPGKiM Sp. z o. o. w Siemianowicach Śląskich. Oddział eksploatacji budynków nr I, II, III oraz IV.
Dokumenty:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Dodatek nr 4 do SIWZ - Wzór umowy
 4. Dodatki do SIWZ w wersji edytowalnej
 5. Informacja z otwarcia ofert
 6. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/51/VI/2020

Data utworzenia: 2020-06-24
Termin składania ofert: 2020-07-03
Adres wykonywanych usług: Siemianowice Śląskie ul. Akacjowa 1
Rodzaj wykonywanych robót: Wykonanie dokumentacji projektowo - technicznej na przekształcenie dwóch lokali użytkowych na dwa lokale mieszkalne dla osób niepełnosprawnych przy ul. Akacjowej 1 w Siemianowicach Śląskich 
Dokumenty:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Dodatek nr 4 do SIWZ - Wzór umowy
 4. Dodatki do SIWZ w wersji edytowalnej
 5. Zmiana SIWZ
 6. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 7. Pytania do SIWZ
 8. Informacja z otwarcia ofert
 9. Informacja o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/48/VI/2020

Data utworzenia: 2020-06-18
Termin składania ofert: 2020-07-03
Adres wykonywanych robót: Siemianowice Śląskie ul. Św. Barbary 16
Rodzaj wykonywanych robót: Montaż bramy wjazdowej wraz z otynkowaniem przejazdu w budynku przy ul. Św. Barbary 16 w Siemianowicach Śląskich 
Dokumenty:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Dodatek nr 4 do SIWZ - Przedmiar robót
 4. Dodatek nr 5 do SIWZ - Wzór umowy
 5. Dodatki do SIWZ w wersji edytowalnej
 6. Informacja o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/47/VI/2020

Data utworzenia: 2020-06-16
Termin składania ofert: 2020-07-02
Adres wykonywanych robót: Siemianowice Śląskie ul. Sienna, Powstańców
Rodzaj wykonywanych robót: Wykonanie remontu nawierzchni podwórek przy ul. Siennej 1 oraz Powstańców 17, 17a w Siemianowicach Śląskich
Dokumenty:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Dodatek nr 4a do SIWZ - Przedmiar robót Sienna 1
 4. Dodatek nr 4b do SIWZ - Przedmiar robót Powstańców 17, 17a
 5. Dodatek nr 5 do SIWZ - Wzór umowy
 6. Dodatki do SIWZ w wersji edytowalnej
 7. Informacja z otwarcia ofert
 8. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie numer: ZDZO-MPGKiM/9/VI/2020

Data utworzenia: 2020-06-12
Termin składania ofert: 2020-06-26
Adres wykonywanych robót: Siemianowice Śląskie ul. Szkolna 10
Rodzaj wykonywanych robót: Wykonanie ekspertyzy dotyczącej zachowania bezpieczeństwa użytkowania budynku położonego przy ul. Szkolnej 10 w Siemianowicach Śląskich
Dokumenty:

 1. ZDZO
 2. dodatki do ZDZO w wersji edytowalnej
 3. Informacja z otwarcia ofert
 4. Wybór oferty

Ogłoszenie numer: ZDZO-MPGKiM/8/VI/2020

Data utworzenia: 2020-06-09
Termin składania ofert: 2020-06-23
Adres wykonywanych robót: Siemianowice Śląskie
Rodzaj wykonywanych robót: :Montaż instalacji domofonowych w budynkach należących do zasobu Gminy Siemianowice Śląskie.
Dokumenty:

 1. ZDZO
 2. dodatki do ZDZO w wersji edytowalnej
 3. Informacja z otwarcia ofert
 4. Wybór oferty

Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/45/VI/2020

Data utworzenia: 2020-06-03
Termin składania ofert: 2020-06-23
Adres wykonywanych robót: Siemianowice Śląskie ul. Śląska 33
Rodzaj wykonywanych robót: Wykonanie remontu elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Śląskiej 33 w Siemianowicach Śląskich

Dokumenty:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Dodatek nr 4 do SIWZ - Przedmiar robót
 4. Dodatek nr 5 do SIWZ - Wzór umowy
 5. Zakres robót
 6. Dodatki do SIWZ w wersji edytowalnej
 7. Zmiana treści SIWZ
 8. Informacja z otwarcia ofert
 9. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/44/V/2020

Data utworzenia: 2020-06-01
Termin składania ofert: 2020-06-19
Adres wykonywanych robót: Siemianowice Śląskie ul. Żwirki i Wigury
Rodzaj wykonywanych robót: Modernizacja lokalu mieszkalnego przy ul. Żwirki i Wigury 1/6 w Siemianowicach Śląskich w trybie "zaprojektuj i wybuduj"
Dokumenty:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. PFU
 4. Szkic
 5. Dodatek nr 5 do SIWZ - Wzór umowy
 6. Dodatki do SIWZ w wersji edytowalnej
 7. Informacja o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/43/V/2020

Data utworzenia: 2020-06-01
Termin składania ofert: 2020-06-18
Adres wykonywanych robót: Siemianowice Śląskie ul. Św. Barbary, Piaskowa
Rodzaj wykonywanych robót: Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Św. Barbary 8, 8a oraz Piaskowej 2 w Siemianowicach Śląskich
Dokumenty:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Dodatek nr 4a do SIWZ - Przedmiar orbór Św. Barbary 8, 8a
 4. Dodatek nr 4b do SIWZ - Przedmiar robór Piaskowa 2
 5. Dodatek nr 5 do SIWZ - Wzór umowy
 6. Dodatki do SIWZ w wersji edytowalnej
 7. Odpowiedzi na pytania do SIWZ
 8. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 9. Odpowiedzi na pytania 2 do SIWZ
 10. Zmieniony dodatek nr 4b do SIWZ - Przedmiar robót Piaskowa 2
 11. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 12. Informacja z otwarcia ofert
 13. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/42/V/2020

Data utworzenia: 2020-05-27
Termin składania ofert: 2020-06-16
Adres wykonywanych robót: Siemianowice Śląskie ul. Szeflera
Rodzaj wykonywanych robót: Wykonanie remontu dachu budynku znajdującego się przy ul. Szeflera 2, 2a w Siemianowicach Śląskich
Dokumenty:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Dodatek nr 4 do SIWZ - Przedmiar robót
 4. Dodatek nr 5 do SIWZ - Wzór umowy
 5. Dodatki do SIWZ w wersji edytowalnej
 6. Informacja z otwarcia ofert
 7. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/41/V/2020

Data utworzenia: 2020-05-26
Termin składania ofert: 2020-06-15
Adres wykonywanych robót: Siemianowice Śląskie ul. Śniadeckiego
Rodzaj wykonywanych robót: Modernizacja lokalu mieszkalnego przy ul. Śniadeckiego 9/10 w Siemianowicach Ślaskich w trybie "zaprojektuj i wybuduj"
Dokumenty:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. PFU
 4. Dodatek nr 5 do SIWZ - Wzór umowy
 5. Szkic
 6. Dodatki do SIWZ w wersji edytowalnej
 7. Informacja o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/40/V/2020

Data utworzenia: 2020-05-25
Termin składania ofert: 2020-06-09
Adres wykonywanych robót: Siemianowice Śląskie ul. Dąbrowskiego
Rodzaj wykonywanych robót: Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Dąbrowskiego 16 w Siemianowicach Śląskich
Dokumenty:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Dodatek nr 4 do SIWZ - Przedmiar robót
 4. Dodatek nr 5 do SIWZ - Wzór umowy
 5. Dodatki do SIWZ w wersji edytowalnej
 6. Informacja z otwarcia ofert
 7. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/39/V/2020

Data utworzenia: 2020-05-20
Termin składania ofert: 2020-06-05
Adres wykonywanych robót: Siemianowice Śląskie ul. Matejki
Rodzaj wykonywanych robót: Remont pustostanu znajdującego się w zasobie Gminy Siemianowice Śląskie w systemie "zaprojektuj i wybuduj" przy ul. Matejki 13/10
Dokumenty:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Dodatek nr do SIWZ - Przedmiar robót
 4. Dodatek nr 5 do SIWZ - Wzór umowy
 5. Dodatki do SIWZ w wersji edytowalnej
 6. Zmiana treści SIWZ
 7. Zmieniony Dodatek nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy
 8. Pytania do SIWZ
 9. Informacja z otwarcia ofert
 10. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/38/V/2020

Data utworzenia: 2020-05-19
Termin składania ofert: 2020-06-03
Adres wykonywanych robót: Siemianowice Śląskie ul. Klonowa, Matejki, Fabryczna, Szeflera
Rodzaj wykonywanych robót: Remont pustostanów znajdujących się w zasobie Gminy Siemianowice Śląskie przy ul. Klonowej 1a/35, Matejki 13/7, Fabrycznej 14a/26 oraz Szeflera 2a/3
Dokumenty:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Dodatek nr 4a do SIWZ - Przedmiar robót
 4. Dodatek nr 4b od SIWZ - Przedmiar robót
 5. Dodatek nr 5 do SIWZ - Wzór umowy
 6. Dodatki do SIWZ w wersji edytowalnej
 7. Informacja z otwarcia ofert
 8. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/37/V/2020

Data utworzenia: 2020-05-15
Termin składania ofert: 2020-06-01
Adres wykonywanych robót: Siemianowice Śląskie ul. Szkolna
Rodzaj wykonywanych robót: Modernizacja lokalu mieszkalnego przy ul. Szkolnej 8/2 w Siemianowicach Śląskich w trybie "zaprojektuj i wybuduj"
Dokumenty:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. PFU Szkolna 8m2
 4. Szkic Szkolna 8m2
 5. Dodatki do SIWZ w wersji edytowalnej
 6. Dodatek nr 5 do SIWZ - Wzór umowy
 7. Zmiana treści SIWZ
 8. Zmieniony Dodatek nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy
 9. Informacja z otwarcia ofert
 10. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/36/V/2020

Data utworzenia: 2020-05-11
Termin składania ofert: 2020-05-27
Adres wykonywanych robót: Siemianowice Śląskie ul. Św. Barbary 8, Matejki 26a
Rodzaj wykonywanych robót: Wykonanie remontu dachów budynków znajdujących się przy ul. Św. Barbary 8 oraz Matejki 26a w Siemianowicach Śląskich
Dokumenty:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Dodatek nr 4a do SIWZ - Przedmiar robót Św. Barbary 8
 4. Dodatek nr 4b do SIWZ - Przedmiar robót Matejki 26 a
 5. Dodatek nr 5 do SIWZ - Wzór umowy
 6. Dodatki do SIWZ w wersji edytowalnej
 7. Zmiana SIWZ
 8. Zmieniony Dodatek nr 1a do SIWZ - Formularz ofertowy cz. 1
 9. Informacja z otwarcia ofert
 10. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/35/V/2020

Data utworzenia: 2020-05-08
Termin składania ofert: 2020-05-26
Adres wykonywanych robót: Siemianowice Śląskie ul. Św. Barbary 14b
Rodzaj wykonywanych robót: Wykonanie remontu dachu budynku znajdującego się przy ul. Św. Barbary 14b w Siemianowicach Śląskich
Dokumenty:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Dodatek nr 4 do SIWZ - Przedmiar robót
 4. Dodatek nr 5 do SIWZ - Wzór umowy
 5. Dodatki do SIWZ w wersji edytowalnej
 6. Informacja z otwarcia ofert
 7. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/34/IV/2020

Data utworzenia: 2020-04-24
Termin składania ofert: 2020-05-12
Adres wykonywanych robót: Siemianowice Śląskie ul. Kościelna 8
Rodzaj wykonywanych robót: Wykonanie remontu elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Kościelnej 8 w Siemianowicach Śląskich
Dokumenty:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Dodatek nr 4 do SIWZ - Przedmiar robót
 4. Dodatek nr 5 do SIWZ - Wzór umowy
 5. Zakres robót
 6. Dodatki do SIWZ w wersji edytowalnej
 7. Informacja z otwarcia ofert
 8. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/33/IV/2020

Data utworzenia: 2020-04-20
Termin składania ofert: 2020-05-07
Adres wykonywanych robót: Siemianowice Śląskie
Rodzaj wykonywanych robót: Wykonanie robót dekarskich nieprzewidzianych i niemożliwych do zaplanowania w budynkach stanowiących własność Gminy Siemianowice Śląskie oraz będących w jej przymusowym zarządzie w imieniu i na rzecz której działa MPGKiM Sp. z o. o. w Siemianowicach Śląskich. Oddział eksploatacji budynków nr I, II, III oraz IV.
Dokumenty:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Dodatek nr 4 do SIWZ - Wzór umowy
 4. Dodatki do SIWZ w wersji edytowalnej
 5. Informacja z otwarcia ofert
 6. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/32/IV/2020

Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/32/IV/202
Data utworzenia: 2020-04-16
Termin składania ofert: 2020-05-05
Adres wykonywanych robót: Siemianowice Śląskie ul. Szkolna, Piaskowa, Kasztanowa Akacjowa
Rodzaj wykonywanych robót: Modernizacja lokali mieszkalnych znajdujących się w zasobie Gminy Siemianowice Śląskie w systemie "zaprojektuj i wybuduj"
Dokumenty:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. PFU
 4. Szkice
 5. Dodatek nr 4 do SIWZ - Wzór umowy
 6. Dodatki do SIWZ w wersji edytowalnej
 7. Zmiana treści SIWZ
 8. Informacja z otwarcia ofert
 9. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/31/IV/2020

Data utworzenia: 2020-04-15
Termin składania ofert: 2020-04-30
Adres wykonywanych robót: Siemianowice Śląskie ul. Bytkowska
Rodzaj wykonywanych robót: Remont pustostanów znajdujących się w zasobie Gminy Siemianowice Śląskie w systemie "zaprojektuj i wybuduj"
Dokumenty:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Dodatek nr 4 do SIWZ - Przedmiar robót
 4. Dodatek nr 5 do SIWZ - Wzór umowy
 5. Dodatki do SIWZ w wersji edytowalnej
 6. Informacja z otwarcia ofert
 7. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/28/III/2020

Data utworzenia: 2020-04-01
Termin składania ofert: 2020-04-16
Adres wykonywanych robót: Siemianowice Śląskie ul. Fabryczna, Michałkowicka
Rodzaj wykonywanych robót: Wydzielenie łazienki z pomieszczenia kuchni w lokalach mieszkalnych zasiedlonych stanowiących własność Gminy Siemianowice Śląskie przy ul. Fabryczna 8/9, Michałkowicka 39/5 w trybie "zaprojektuj i wybuduj".
Dokumenty:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. PFU, szkice
 4. Dodatek nr 5 do SIWZ - Wzór umowy
 5. Dodatki do SIWZ w wersji edytowalnej
 6. Informacja z otwarcia ofert
 7. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie numer: ZDZO-MPGKiM/6/III/2020

Data utworzenia: 2020-03-31
Termin składania ofert: 2020-04-16
Adres wykonywanych robót: Siemianowice Śląskie
Rodzaj wykonywanych robót: Przeglądy gazowe w budynkach stanowiących zasób Gminy Siemianowice Śląskie.

Dokumenty:

 1. ZDZO
 2. dodatki do ZDZO w wersji edytowalnej
 3. Informacja o unieważnieniu

Ogłoszenie numer: ZDZO-MPGKiM/5/III/2020

Data utworzenia: 2020-03-31
Termin składania ofert: 2020-04-14
Adres wykonywanych robót: Siemianowice Śląskie
Rodzaj wykonywanych robót: Wykonanie rocznej kontroli stanu technicznego budynków stanowiących zasób Gminy Siemianowice Śląskie.

Dokumenty:

 1. ZDZO
 2. dodatki do ZDZO w wersji edytowalnej
 3. Informacja z otwarcia ofert
 4. Informacja o wyborze oferty

Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/27/III/2020

Data utworzenia: 2020-03-25
Termin składania ofert: 2020-04-10
Adres wykonywanych robót: Siemianowice Śląskie ul. Powstańców, Śląska
Rodzaj wykonywanych robót: Zmiana sposobu ogrzewania z pieców węglowych na C. O. zasilaniem gazem z sieci w lokalach mieszkalnych w Siemianowicach Śląskich w systemie "zaprojektuj i wybuduj" przy ul. Śląska 6/2, Powstańców 17/6.

Dokumenty:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Dodatek nr 4 do SIWZ - PFU
 4. Szkice
 5. Dodatek nr 5 do SIWZ - Wzór umowy
 6. Dodatki do SIWZ w wersji edytowalnej
 7. Informacja z otwarcia ofert
 8. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/26/III/2020

Data utworzenia: 2020-03-24
Termin składania ofert: 2020-04-09
Adres wykonywanych robót: Siemianowice Śląskie ul. Piastowska, Bytkowska
Rodzaj wykonywanych robót: Remont pustostanów znajdujących się w zasobie Gminy Siemianowice Śląskie w systemie "zaprojektuj i wybuduj".

Dokumenty:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Dodatek nr 4a do SIWZ - Przedmiar robót
 4. Dodatek nr 4b do SIWZ - Przedmiar robót
 5. Dodatek nr 5 do SIWZ - Wzór umowy
 6. Dodatki do SIWZ w wersji edytowalnej
 7. Informacja z otwarcia ofert
 8. Informacja o unieważnieniu cz.2
 9. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - część 1

Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/25/III/2020

Data utworzenia: 2020-03-14
Termin składania ofert: 2020-04-01
Adres wykonywanych robót: Siemianowice Śląskie
Rodzaj wykonywanych robót: Wykonanie robót kominiarskich nieprzewidzianych i niemożliwych do zaplanowania w budynkach stanowiących własność Gminy Siemianowice Śląskie oraz będących w jej przymusowym zarządzie w imieniu i na rzecz której działa MPGKiM Sp. z o. o. w Siemianowicach Śląskich. Oddział budynków nr I, II, III oraz IV.

Dokumenty:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Dodatek nr 4 do SIWZ -wzór umowy
 4. Dodatki do SIWZ w wersji edytowalnej
 5. Zmiana treści SIWZ
 6. Informacja o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/24/III/2020

Data utworzenia: 2020-03-14
Termin składania ofert: 2020-03-31
Adres wykonywanych robót: Siemianowice Śląskie ul. Krótka 2
Rodzaj wykonywanych robót: Dobudowa przewodów kominowych w budynku przy ul. Krótkiej 2 w Siemianowicach Śląskich
Dokumenty:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Dodatek nr 4 do SIWZ - Przedmiar robót
 4. Dodatek nr 5 do SIWZ - Wzór umowy
 5. Dodatek do SIWZ w wersji edytowalnej
 6. Zmiana treści SIWZ
 7. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 8. Zmiana treści SIWZ 2
 9. Dokumentacja projektowa
 10. Informacja o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/23/III/2020

Data utworzenia: 2020-03-14
Termin składania ofert: 2020-03-31
Adres wykonywanych robót: Siemianowice Śląskie ul. Krótka 6
Rodzaj wykonywanych robót: Remont przejazdu wraz z wymianą bramy wjazdowej przy ul. Krótkiej 6 w Siemianowicach Śląskich
Dokumenty:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Dodatek nr 4 do SIWZ - Przedmiar robót
 4. Dodatek nr 4 do SIWZ - Przedmiar robót
 5. Dodatek nr 5 do SIWZ - Wzór umowy
 6. Dodatki do SIWZ w wersji edytowalnej
 7. Zmiana treści SIWZ
 8. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 9. Informacja z otwarcia ofert
 10. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/22/III/2020

Data utworzenia: 2020-03-14
Termin składania ofert: 2020-03-30
Adres wykonywanych robót: Siemianowice Śląskie Damrota 4/2, Staszica 5/3.
Rodzaj wykonywanych robót: Remont pustostanów znajdujących się w zasobie Gminy Siemianowice Śląskie przy ul. Damrota 4/2, Staszica 5/3.

Dokumenty:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Dodatek nr 4 do SIWZ -przedmiar robót
 4. Dodatek nr 4 do SIWZ -wzór umowy
 5. Dodatki do SIWZ w wersji edytowalnej
 6. Zmiana treści SIWZ
 7. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 8. Informacja z otwarcia ofert
 9. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/20/III/2020

Data utworzenia: 2020-03-14
Termin składania ofert: 2020-03-30
Adres wykonywanych robót: Siemianowice Śląskie
Rodzaj wykonywanych robót: Wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCV wraz z parapetami zewnętrznymi i wewnętrznymi; wymiana drzwi wewnętrznych i zewnętrznych w lokalach mieszkalnych; wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCV wraz z parapetami zewnętrznymi i wewnętrznymi oraz stolarki drzwiowej w lokalach użytkowych znajdujących się w zasobie Gminy Siemianowice Śląskie.


Dokumenty:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Dodatek nr 4 do SIWZ -STWOiRB okna
 4. Dodatek nr 4 do SIWZ - STWOiRB drzwi
 5. Wykaz stolarki
 6. Dodatek nr 5 do SIWZ - wzór umowy
 7. Dodatki do SIWZ w wersji edeytowalnej
 8. Zmiana treści SIWZ
 9. Zmieniony Dodatek nr 4a do SIWZ - Formularz cenowy
 10. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 11. Informacja z otwarcia ofert
 12. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/19/II/2020

Data utworzenia: 2020-02-29
Termin składania ofert: 2020-03-20
Adres wykonywanych robót:Siemianowice Śląskie ul. Śląska 6/2 oraz Powstanców 17/6
Rodzaj wykonywanych robót: Zmiana sposobu ogrzewania z pieców węglowych na C.O. zasilaniem gazem z sieci w lokalach mieszkalnych w trybie "Zaprojektuj i wybuduj" przy ul. Śląska 6/2, Powstańców 17/6
Dokumenty:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Dodatek nr 4 do SIWZ Wzór umowy
 4. Dodatki do SIWZ w wersji edytowalnej
 5. PFU szkice
 6. Zmiana SIWZ
 7. Dodatki do SIWZ w wersji edytowalnej
 8. Informacja o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/18/II/2020

Data utworzenia: 2020-02-29
Termin składania ofert: 2020-03-19
Adres wykonywanych robót: Siemianowice Śląskie ul. Piastowska 13/1, Piastowska 13/3, Bytkowska 31/1, Bytkowska 23/10, Bytkowska 7/5
Rodzaj wykonywanych robót: Remont pustostanów znajdujących się w zasobie Gminy Siemianowice Śląskie w systemie " zaprojektuj i wybuduj"
Dokumenty:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Dodatek nr 5 do SIWZ wzór umowy
 4. Dodatki do SIWZ w wersji edytowalnej
 5. Dodatek nr 4a do SIWZ
 6. Dodatek nr 4b do SIWZ
 7. Informacja o unieważnieniu postępowania 

Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/17/II/2020

Data utworzenia: 2020-02-29
Termin składania ofert: 2020-03-18
Adres wykonywanych robót: Siemianowice Śląskie ul. Kasztanowa 10/8, Leśna 11a/8, Matejki 19/6
Rodzaj wykonywanych robót: Modernizacja lokali mieszkalnych znajdujących się w zasobie Gminy Siemianowice Śląskie w systemie "zaprojektuj i wybuduj" przy ul. Kasztanowa 10/8, Leśna 11a/8, Matejki 19/6
Dokumenty:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Dodatek nr 5 do SIWZ Wzór umowy
 4. Dodatki do SIWZ w wersji edytowalnej
 5. PFU szkice
 6. Informacja z otwarcia ofert
 7. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/16/II/2020

Data utworzenia: 2020-02-29
Termin składania ofert: 2020-03-17
Adres wykonywanych robót:Siemianowice Śląskie ul. Fabryczna 8/9, Michałkowicka 39/5
Rodzaj wykonywanych robót: Wydzielenie łazienki z pomieszczenia kuchni w lokalach mieszkalnych zasiedlonych stanowiących własnisć Gminy Siemianowice Śląskie, przy ul. Fabrycznej 8/9, Michałkowickiej 39/5 w trybie "zaprojektuj i wybuduj"
Dokumenty:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Dodatek nr 5 do SIWZ Wzór umowy
 4. Dodatki do SIWZ w wersji edytowalnej
 5. PFU szkice
 6. Informacja o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/15/II/2020

Data utworzenia: 2020-02-29
Termin składania ofert: 2020-03-13
Adres wykonywanych robót:Siemianowice Śląskie ul. Krótka 2
Rodzaj wykonywanych robót: Dobudowa przewodów kominowych w budynku przy ul. Krótkiej 2 w Siemianowicach Śląskich
Dokumenty:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Dodatek nr 4 do SIWZ - Przedmiar robót
 4. Dodatek nr 5 do SIWZ - Wzór umowy
 5. Informacja o unieważnieniu

Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/14/II/2020

Data utworzenia: 2020-02-27
Termin składania ofert: 2020-03-13
Adres wykonywanych robót:Siemianowice Śląskie ul. Sobieskiego 9
Rodzaj wykonywanych robót: Zmiana sposobu użytkowania 3 lokali usługowych na lokale mieszkalne dla osób niepełnosprawnych przy ul. Sobieskiego 9 w Siemianowicach Śląskich.
Dokumenty:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Dodatek nr 4 do SIWZ - Przedmiar robót
 4. Dodatek nr 4 do SIWZ - Przedmiar robót
 5. Dodatek nr 5 do SIWZ - Wzór umowy
 6. Dodatki do SIWZ w wersji edytowalnej
 7. Projekt
 8. STWIOR
 9. Zmiana SIWZ
 10. Dodatek nr 5 do SIWZ - Wzór umowy
 11. Dodatki do SIWZ w wersji edytowalnej
 12. Zmiana - dodatek nr 4 do SIWZ - przedmiar robót
 13. Pytania do SIWZ
 14. Zmiana terminu składania ofert
 15. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 16. Informacja z otwarcia ofert
 17. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/13/II/2020

Data utworzenia: 2020-02-24
Termin składania ofert: 2020-03-12
Adres wykonywanych robót:Siemianowice Śląskie ul. Krótka 2
Rodzaj wykonywanych robót: Wykonanie izolacji pionowej wraz z remontem i czyszczeniem elewacji frontowej budynku znajdującego się przy ul. Krótkiej 2 w Siemianowicach Śląskich.
Dokumenty:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Dodatek nr 4 do SIWZ - Przedmiar robót
 4. Dodatek nr 5 do SIWZ - Wzór umowy
 5. Dodatki do SIWZ w wersji edytowalnej
 6. Informacja z otwarcia ofert
 7. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/12/II/2020

Data utworzenia: 2020-02-19
Termin składania ofert: 2020-03-09
Adres wykonywanych robót:Siemianowice Śląskie ul. Krótka 6
Rodzaj wykonywanych robót: Remont przejazdu wraz z wymianą bramy wjazdowej przy ul. Krótkiej 6 w Siemianowicach Śląskich
Dokumenty:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Dodatek nr 4 do SIWZ - Przedmiar robót
 4. Dodatek nr 4 do SIWZ - Przedmiar robót
 5. Dodatek nr 5 do SIWZ - Wzór umowy
 6. Dodatki do SIWZ w wersji edytowalnej
 7. Informacja z otwarcia ofert
  Informacja o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/11/II/2020

Data utworzenia: 2020-02-18
Termin składania ofert: 2020-03-06
Adres wykonywanych robót:Siemianowice Śląskie ul. Mickiewicza 1
Rodzaj wykonywanych robót: Usunięcie nieprawidłowości stanu technicznego budynku znajdującego się przy ul. Mickiewicza 1 w Siemianowicach Śląskich zgodnie z Decyzją PINB nr 87/2018
Dokumenty:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Dodatek nr 4 do SIWZ - Przedmiar robót
 4. Dodatek nr 4 do SIWZ - Przedmiar robót
 5. Dodatek nr 5 do SIWZ - Wzór umowy
 6. Dodatki do SIWZ w wersji edytowalnej
 7. Projekt
 8. STWIOR
 9. Decyzja PINB nr 87/2018
 10. informacja o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/10/I/2020

Data utworzenia: 2020-01-24
Termin składania ofert: 2020-02-13
Adres wykonywanych robót:Siemianowice Śląskie ul. Krótka 6
Rodzaj wykonywanych robót: Remont przejazdu wraz z wymianą bramy wjazdowej przy ul. Krótkiej 6 w Siemianowicach Śląskich
Dokumenty:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Dodatek nr 4 do SIWZ - Przedmiar robót
 4. Dodatek nr 4 do SIWZ - Przedmiar robót
 5. Dodatek nr 5 do SIWZ - Wzór umowy
 6. Dodatki do SIWZ w wersji edytowalnej
 7. Informacja z otwarcia ofert
 8. Informacja o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/9/I/2020

Data utworzenia: 2020-01-24
Termin składania ofert: 2020-02-12
Adres wykonywanych robót:Siemianowice Śląskie ul. Bytkowska, Żwirki i Wigury, Zielona
Rodzaj wykonywanych robót: Modernizacja lokali mieszkalnych znajdujących się w zasobie Gminy Siemianowice Śląskie w systemie "zaprojektuj i wybuduj"
Dokumenty:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Dodatek nr 4 do SIWZ - Wzór umowy
 4. PFU Szkice część 1-a postępowania
 5. PFU Szkice część 2-a postępowania
 6. Dodatki do SIWZ w wersji edytowalnej
 7. informacja z otwarcia ofert
 8. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/8/I/2020

Data utworzenia: 2020-01-24
Termin składania ofert: 2020-02-11
Adres wykonywanych robót:Siemianowice Śląskie ul. Dąbrowskiego, Deji, Kołłątaja Śląska K. Miarki
Rodzaj wykonywanych robót: Modernizacja lokali mieszkalnych znajdujących się w zasobie Gminy Siemianowice Śląskie w systemie "zaprojektuj i wybuduj"
Dokumenty:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Dodatek nr 4 do SIWZ - Wzór umowy
 4. PFU Szkice część 1-a postępowania
 5. PFU Szkice część 2-a postępowania
 6. Dodatki do SIWZ w wersji edytowalnej
 7. Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/7/I/2020

Data utworzenia: 2020-01-23
Termin składania ofert: 2020-02-10
Adres wykonywanych robót:Siemianowice Śląskie ul. Krótka, Piastowska, Matejki, Kołłątaja, Staszica, Jagiellońska
Rodzaj wykonywanych robót: Remont pustostanów znajdujących się w zasobie Gminy Siemianowice Śląskie w systemie "zaprojektuj i wybuduj"
Dokumenty:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Dodatek nr 4a do SIWZ - Przedmiar robót
 4. Dodatek nr 4b do SIWZ - Przedmiar robót
 5. Dodatek nr 4c do SIWZ - Przedmiar robót
 6. Dodatek nr 5 do SIWZ - Wzór umowy
 7. Dodatki do SIWZ w wersji edytowalnej
 8. Zmiana SIWZ
 9. Dodatek nr 4c do SIWZ - Przedmiar robót elektr. Jagiellońska 4m1
 10. informacja z otwarcia ofert
 11. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/6/I/2020

Data utworzenia: 2020-01-22
Termin składania ofert: 2020-02-06
Adres wykonywanych robót:Siemianowice Śląskie ul. Fabryczna, Śmiłowskiego, Kołłątaja, Śląska
Rodzaj wykonywanych robót: Remont pustostanów znajdujących sie w zasobie Gminy Siemianowice Śląskie
Dokumenty:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Dodatek nr 4 do SIWZ - Przedmiar robót
 4. Dodatek nr 5 do SIWZ - Wzór umowy
 5. Dodatki do SIWZ w wersji edytowalnej
 6. informacja z otwarcia ofert
 7. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/5/I/2020

Data utworzenia: 2020-01-09
Termin składania ofert: 2020-01-30
Adres wykonywanych robót:Siemianowice Śląskie ul. Głowackiego 5
Rodzaj wykonywanych robót: Usunięcie nieprawidłowości stanu technicznego budynku znajdującego się przy ul. Głowackiego 5 w Siemianowicach Śląskich zgodnie z Decyzją PINB nr 91/2018
Dokumenty:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Dodatek nr 4 do SIWZ - Przedmiar robót
 4. Dodatek nr 5 do SIWZ - Wzór umowy
 5. Projekt
 6. STWIOR
 7. Opis techniczny
 8. Decyzja PINB nr 91/2018
 9. Zmiana SIWZ
 10. informacja z otwarcia ofert
 11. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/4/I/2020

Data utworzenia: 2020-01-09
Termin składania ofert: 2020-01-28
Adres wykonywanych robót:Siemianowice Śląskie ul. Mickiewicza 1
Rodzaj wykonywanych robót: Usunięcie nieprawidłowości stanu technicznego budynku znajdującego się przy ul. Mickiewicza 1 w Siemianowicach Śląskich zgodnie z Decyzją PINB nr 87/2018
Dokumenty:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Dodatek nr 4 do SIWZ - Przedmiar robót
 4. Dodatek nr 4 do SIWZ - Przedmiar robót
 5. Dodatek nr 5 do SIWZ - Wzór umowy
 6. Dodatki do SIWZ w wersji edytowalnej
 7. Projekt
 8. STWIOR
 9. Decyzja PINB nr 87/2018
 10. informacja z otwarcia ofert
 11. informacja o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/2/I/2020

Data utworzenia: 2020-01-08
Termin składania ofert: 2020-01-24
Adres wykonywanych robót:Siemianowice Śląskie ul. Powstańców 56
Rodzaj wykonywanych robót: Dostawa wraz z montażem dwóch sztuk balkonów do budynku mieszkalnego znajdującego się przy ul. Powstańców 56 w Siemianowicach Śląskich zgodnie z Decyzją PINB nr 69/2019 w systemie "zaprojektuj i wybuduj".
Dokumenty:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Dodatek nr 4 do SIWZ - Wzór umowy
 4. Dodatki do SIWZ w wersji edytowalnej
 5. Decyzja PINB nr 69/2019
 6. Zmiana SIWZ
 7. Informacja z otwarcia ofert
 8. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/1/I/2020

Data utworzenia: 2020-01-03
Termin składania ofert: 2020-01-22
Adres wykonywanych robót:Siemianowice Śląskie
Rodzaj wykonywanych robót: Wykonanie robót ogólnobudowlanych nieprzewidzianych i niemożliwych do zaplanowania w budynkach stanowiących własność Gminy Siemianowice Śląskie oraz będących w jej przymusowym zarządzie w imieniu i na rzecz której działa MPGKiM Sp. z o. o. w Siemianowicach Śląskich, na które będą pozyskiwane odszkodowania z tytułu ubezpieczenia.
Dokumenty:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Dodatek nr 4 do SIWZ - Wzór umowy
 4. Dodatki do SIWZ w wersji edytowalnej
 5. Informacja z otwarcia ofert
 6. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie numer: ZDZO-MPGKiM/4/I/2020

Data utworzenia: 2020-01-02
Termin składania ofert: 2020-01-17
Adres wykonywanych robót:Zasób Gminy Siemianowice Śląskie
Rodzaj wykonywanych robót: Sprawdzanie technicznej sprawności urządzeń grzewczych (piece węglowe, pokojowe, kuchenne i C.O.) i innych elementów urządzeń podłączonych do przewodów kominowych.
Dokumenty:

 1. ZDZO
 2. wzór umowy
 3. informacja z otwarcia ofert
 4. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie numer: ZDZO-MPGKiM/3/I/2020

Data utworzenia: 2020-01-02
Termin składania ofert: 2020-01-17
Adres wykonywanych robót:Zasób Gminy Siemianowice Śląskie
Rodzaj wykonywanych robót: Wykonanie kontroli obejmującej sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych w budynkach stanowiących zasób Gminy Siemianowice Śląskie.
Dokumenty:

 1. ZDZO
 2. wzór umowy
 3. informacja z otwarcia ofert
 4. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie numer: ZDZO-MPGKiM/2/I/2020

Data utworzenia: 2020-01-02
Termin składania ofert: 2020-01-16
Adres wykonywanych robót:Zasób Gminy Siemianowice Śląskie
Rodzaj wykonywanych robót: Świadczenie usług kominiarskich w budynkach stanowiących Zasób Gminy Siemianowice Śląskie.
Dokumenty:

 1. ZDZO
 2. Wzór umowy
 3. Informacja z otwarcia ofert
 4. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie numer: ZDZO-MPGKiM/1/I/2020

Data utworzenia: 2020-01-02
Termin składania ofert: 2020-01-16
Adres wykonywanych robót:Zasób Gminy Siemianowice Śląskie
Rodzaj wykonywanych robót: Wykonanie okresowego czyszczenia przewodów kominowych w budynkach stanowiących własność Gminy Siemianowice Śląskie
Dokumenty:

 1. ZDZO
 2. Wzór umowy

Zobacz archiwalne zamówienia publiczne