Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
Siemianowice Śląskie
41-100 Siemianowice Śląskie
ul. Śmiłowskiego 15

Usługi

Szybki
kontakt

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Sp. z.o.o.
41-100 Siemianowice Śląskie
ul. Śmiłowskiego 15

Zmiany terminów wywozu odpadów

Szanowni Mieszkańcy Siemianowic Śląskich!

Uprzejmie informujemy, iż w związku z przypadającym 15.08.2019r. dniem wolnym od pracy odbiór odpadów komunalnych zmieszanych z terenu Miasta Siemianowice Śląskie będzie dokonany w następujący sposób:

- odbiór odpadów przypadający na dzień 15 sierpnia 2019r. (czwartek) nastąpi w dniu 16 sierpnia 2019r. (piątek)
- odbiór odpadów przypadający na dzień 16 sierpnia 2019r. (piątek) nastąpi w dniu 17 sierpnia 2019r. (sobota).

Pozostałe terminy odbioru odpadów komunalnych pozostają bez zmian.

Za wszelkie powstałe niedogodności i utrudnienia przepraszamy, jednocześnie prosimy o umożliwienie dostępu (dojazdu) do pojemników w szczególności na terenach osiedlowych i w zabudowie jednorodzinnej.