Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
Siemianowice Śląskie
41-100 Siemianowice Śląskie
ul. Śmiłowskiego 15

Usługi

Szybki
kontakt

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Sp. z.o.o.
41-100 Siemianowice Śląskie
ul. Śmiłowskiego 15

Zmiana terminu wywozu odpadów święto 16 czerwca 2022- Boże Ciało

Szanowni Mieszkańcy!

MPGKiM Sp. z o. o. w Siemianowicach Śląskich jako wykonawca usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu miasta Siemianowice Śląskie informuje, że z uwagi na przypadające święto 16 czerwca 2022r. - Boże Ciało odbiór odpadów nastąpi wg harmonogramu:


 
data dzień tygodnia termin odbioru odpadów
17.06.2022  piątek  odbiór odpadów przypadających na czwartek
18.06.2022  sobota  odbiór odpadów przypadających na piątek
Za wszelkie niedogodności i utrudnienia przepraszamy, jednocześnie prosimy o umożliwienie dostępu /dojazdu/ do pojemników na odpady zmieszane i surowce wtórne na terenach osiedlowych oraz wystawienie przed posesję pojemników w zabudowie jednorodzinnej w terminach określonych w ogłoszeniu.