Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
Siemianowice Śląskie
41-100 Siemianowice Śląskie
ul. Śmiłowskiego 15

Usługi

Szybki
kontakt

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Sp. z.o.o.
41-100 Siemianowice Śląskie
ul. Śmiłowskiego 15

Zmiana terminu wywozu odpadów komunalnych w okresie Bożego Ciała

Szanowni Mieszkańcy!

MPGKiM Sp. z o. o. w Siemianowicach Śląskich jako wykonawca usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu miasta Siemianowice Śląskie informuje o odbiorze zmieszanych odpadów komunalnych w okresie Bożego Ciała.


data dzień tygodnia  termin odbioru odpadów zmieszanych
04.06.2021 piątek odbiór odpadów przypadających na czwartek
05.06.2021 sobota odbiór odpadów przypadających na piątek


Za wszelkie niedogodności i utrudnienia przepraszamy, jednocześnie prosimy o umożliwienie dostępu /dojazdu/ do pojemników na odpady zmieszane i surowce wtórne na terenach osiedlowych oraz wystawienie przed posesję pojemników w zabudowie jednorodzinnej w terminach określonych w ogłoszeniu.