Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
Siemianowice Śląskie
41-100 Siemianowice Śląskie
ul. Śmiłowskiego 15

Usługi

Szybki
kontakt

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Sp. z.o.o.
41-100 Siemianowice Śląskie
ul. Śmiłowskiego 15

Zmiana terminów wywozu odpadów ul.Przyjaźni,Łukasińskiego,Harcerska,Dreyzy,

INFORMUJEMY UPRZEJMIE, ŻE W WYNIKU REORGANIZACJI REJONÓW, odbiór odpadów zmieszanych z ulic: PRZYJAŹNI, ŁUKASIŃSKIEGO, HARCERSKA, DREYZY wykonywany będzie od dnia 06  listopada  2017 roku w każdą ŚRODĘ.
Prosimy o wystawianie pojemników przed posesje.