Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
Siemianowice Śląskie
41-100 Siemianowice Śląskie
ul. Śmiłowskiego 15

Usługi

Szybki
kontakt

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Sp. z.o.o.
41-100 Siemianowice Śląskie
ul. Śmiłowskiego 15

Zmiana terminów wywozu odpadów ul.Chrobrego,Ogińskiego, Drzymały, Morcinka i okolic

INFORMUJEMY UPRZEJMIE, ŻE W WYNIKU REORGANIZACJI REJONÓW, odbiór odpadów zmieszanych z ulic: CHROBREGO, OGIŃSKIEGO, DRZYMAŁY, MORCINKA, PRUSA, BRONIEWSKIEGO, CHORZOWSKA, GÓRNA, DOLNA, BEMA, BYTKOWSKA I, OŚWIĘCIMSKA  wykonywany będzie od dnia 06  listopada  2017 roku w każdą WTOREK.
Prosimy o wystawianie pojemników przed posesje.