Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
Siemianowice Śląskie
41-100 Siemianowice Śląskie
ul. Śmiłowskiego 15

Usługi

Szybki
kontakt

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Sp. z.o.o.
41-100 Siemianowice Śląskie
ul. Śmiłowskiego 15

Zmiana terminów wywozu odpadów ul. Al.Sportowców, Różana,Astrów, W.Polskiego,K.Paryskiej,Lompy,Cicha

INFORMUJEMY UPRZEJMIE, ŻE W WYNIKU REORGANIZACJI REJONÓW, odbiór odpadów zmieszanych z ulic: AL.SPORTOWCÓW, RÓŻANA, ASTRÓW, W.POLSKIEGO, KOMUNY PARYSKIEJ od 29 do 57, LOMPY, CICHA, JASNA, wykonywany będzie od dnia 06  listopada  2017 roku w każdą ŚRODĘ.
Prosimy o wystawianie pojemników przed posesje.