Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
Siemianowice Śląskie
41-100 Siemianowice Śląskie
ul. Śmiłowskiego 15

Usługi

Szybki
kontakt

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Sp. z.o.o.
41-100 Siemianowice Śląskie
ul. Śmiłowskiego 15

Szanowni Mieszkańcy!

Pojemniki te służą tylko i wyłącznie do gromadzenia surowców wtórnych w postaci: opakowań z papieru i tektury, tworzyw sztucznych i metali oraz szkła opakowaniowego.