Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
Siemianowice Śląskie
41-100 Siemianowice Śląskie
ul. Śmiłowskiego 15

Usługi

Szybki
kontakt

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Sp. z.o.o.
41-100 Siemianowice Śląskie
ul. Śmiłowskiego 15

Szanowni Klienci z terenu Wojkowic i Katowic

Na stronie internetowej w zakładce USŁUGI OCZYSZCZANIA umieszczono nowe harmonogramy odbioru zmieszanych odpadów z nieruchomości niezamieszkałych na rok 2020 z terenu miasta Wojkowice i Katowice