Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
Siemianowice Śląskie
41-100 Siemianowice Śląskie
ul. Śmiłowskiego 15

Usługi

Szybki
kontakt

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Sp. z.o.o.
41-100 Siemianowice Śląskie
ul. Śmiłowskiego 15

Szanowni Klienci z terenu miasta Wojkowice i Katowic(dotyczy właścicieli firm)

Na stronie internetowej w zakładce USŁUGI OCZYSZCZANIA umieszczono nowy harmonogram odbioru zmieszanych odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych na rok 2020 z terenu miasta Wojkowic oraz Katowic.

http://www.mpgkim.com.pl/odbior-odpadow-wojkowice-i-katowice.html