Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
Siemianowice Śląskie
41-100 Siemianowice Śląskie
ul. Śmiłowskiego 15

Usługi

Szybki
kontakt

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Sp. z.o.o.
41-100 Siemianowice Śląskie
ul. Śmiłowskiego 15

Oferta pracy


Praca - Dozorca

Zatrudnimy dozorcę na zastępstwo w Siemianowicach Ślaskich. Praca polega na utrzymaniu czystości w budynkach i wokół budynków , mycie klatek schodowych, mycie okien,zamiatanie chodników, odśnieżanie chodników, grabienie liści itp.
Praca w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Wymagania:
-zaangażowanie
-organizacja pracy własnej

Oferujemy:
-stałe wynagrodzenie
-pełny pakiet socjalny


Oferujemy stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.

Tel. 32 765 35 35Praca - Ładowacz - sortowacz

Wymagania:
-zaangażowanie
-organizacja pracy własnej

Oferujemy:
-stałe wynagrodzenie
-odzież roboczą
-pełny pakiet socjalny

Oferujemy stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.

Tel. 32 766 00 52 lub 607 631 813


Praca - Inspektor nadzoru robót budowlanych


Zatrudnimy Inspektora Nadzoru, osoba na tym stanowisku zajmować się będzie nadzorowaniem i weryfikacją poprawności prowadzenia inwestycji pod kątem technicznym, jakościowym i terminowym przez okres przygotowania i realizowania inwestycji oraz będzie reprezentował inwestora na budowie.

Do obowiązków Inspektora Nadzoru należy:
-sprawowanie nadzoru wykonywanych prac zgodnie z projektami,pozwoleniem na budowę oraz warunkami  umów z wykonawcami
-ocenę stanu budynku
-kontrola robót zgodnie z harmonogramem budowy
-zarządzanie oraz ciągłe monitorowanie realizowanych robót
-realizacja obowiązków inspektora wynikających z aktualnie obowiązujących przepisów prawa budowlanego
-weryfikacja dokumentacji projektowej,przetargowej i powykonawczej zgodnie z posiadającymi uprawnieniami
-udział w odbiorze robót w odbiorze końcowym

Wymagania:
-uprawnienia budowlane
-znajomość kosztorysowania
-znajomość programu NORMA oraz pakietu Ms OFFice
-prawo jazdy kat"B"
-komunikatywność oraz umiejętność pracy w zespole
-dobra organizacja pracy

Oferujemy stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy oraz pełny pakiet socjalny.

Tel. 32 766 77 36


Praca - Specjalista ds technicznych


Zatrudnimy Specjalistę ds technicznych, osoba na tym stanowisku będzie reprezentowała inwestora na budowie, sprawdzała zgodność realizacji robót z projektem oraz pozwoleniem na budowę

Do obowiązków technika należy:
-prowadzenie spraw technicznych budynków
-sprawdzenie jakości wykonywanych robót oraz współpraca w przygotowaniu dokumentacji robót
-uczestnictwo w zebraniach Wspólnot Mieszkaniowych
-odbiór techniczny robót zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym

Wymagania:
-wykształcenie średnie techniczne
-uprawnienia budowlane - mile widziane
-praktyczna znajomość kosztorysowania -mile widziana
-komunikatywność
-umiejętność podejmowania decyzji, operatywność i samodzielność
-chęci podnoszenia kwalifikacji


Oferujemy stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy oraz pełny pakiet socjalny.

Tel. 32 766 77 36


Praca -Kierowca C+E


Wymagania:
-aktualne uprawnienia do przewozu rzeczy
-ważną kartę kierowcy
-świadectwo kwalifikacji

Oferujemy:
-stałe wynagrodzenie
-praca na miejscu bez delegacji
-odzież robocza dla kierowcy
-pełny pakiet socjalny

Oferujemy stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.

Tel. 32766 77 43, 32 766 77 42

Praca- Specjalista ds. Zamówień Publicznych
  

Z  atrudnimy  Specjalistę ds. Zamówień Publicznych, osoba na tym stanowisku będzie wykonywała m. in. zadania wynikające z Ustawy Prawa Zamówień Publicznych
Wymagania:
- znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych i aktów powiązanych
- prowadzenie procedury przetargowej powyżej 30 000 euro
- prowadzenie procedury przetargowej poniżej 30 000 euro
- sporządzanie sprawozdań do Urzędu Zamówień Publicznych
- prowadzenie dokumentacji przetargowej, 
- mile widziana umiejętność sporządzania kosztorysów inwestorskich w programie NORMA PRO
- znajomość pakietów MS OFFICE
- minimum 2 letni staż pracy w zamówieniach publicznych

Oferujemy:
- zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
- pełen pakiet socjalny
- praca w miłym i pomocnym zespole

tel. 32 766 77 26 lub 695-891-137