Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
Siemianowice Śląskie
41-100 Siemianowice Śląskie
ul. Śmiłowskiego 15

Usługi

Szybki
kontakt

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Sp. z.o.o.
41-100 Siemianowice Śląskie
ul. Śmiłowskiego 15

Nowe harmonogramy wywozu odpadów

Szanowni Mieszkańcy Siemianowic Śląskich!
Na stronie internetowej w zakładce USŁUGI OCZYSZCZANIA umieszczono nowe harmonogramy wywozu odpadów w 2020 roku

- Zabudowa jednorodzinna- system workowy
http://www.mpgkim.com.pl/surowce-wtorne-zab-jednorodzinna-system-workowy.html

- Odpady wielkogabarytowe
http://www.mpgkim.com.pl/odpady-wielkogabarytowe.html

- Mobilne punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
http://www.mpgkim.com.pl/mobilne-punkty-selektywnej-zbiorki-odpadow.html

- Odpady ulegające biodegradacji
http://www.mpgkim.com.pl/harmonogram-odpady-ulegajace-biodegradacji-w-2020r.html

- Odbiór selektywnie zbieranych odpadów komunalnych zabudowa zamieszkała wielorodzinna i niezamieszkała
http://www.mpgkim.com.pl/surowce-wtorne-zab-wielorodzinna-i-niezamieszkala.html