Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
Siemianowice Śląskie
41-100 Siemianowice Śląskie
ul. Śmiłowskiego 15

Usługi

Szybki
kontakt

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Sp. z.o.o.
41-100 Siemianowice Śląskie
ul. Śmiłowskiego 15

KOMUNIKAT

W celu zapobiegania i rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 zgodnie z wytycznymi  Ministra Zdrowia, MPGKiM Sp. z o.o. Siemianowice Śląskie od dnia 13 marca br. do odwołania będzie prowadzić bezpośrednią obsługę mieszkańców w ograniczonym zakresie, którego wytyczne przedstawiamy poniżej:
1. Obsługa mieszkańców w sprawach, w których wizyta bezpośrednia jest wymagana przepisami prawa, prowadzona będzie wyłącznie w Biurze Obsługi Mieszkańca na parterze budynków przy ulicy Śmiłowskiego 15
2. Wstęp do budynków MPGKiM Sp. z o.o. (za wyjątkiem BOM) i na teren Przedsiębiorstwa będzie zakazany, a sprzedaż worków BIG BAG wstrzymana.
3. W pozostałych sprawach obsługa odbywać się będzie telefonicznie bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Poczta elektroniczna: mpgkim@mpgkim.com.pl

ważniejsze telefony: 32 766-77-33 Sekretariat
                                   32 766-77-77 Biuro Obsługi Mieszkańców
                                   32 765-92-10 Administracja I
                                   32 766-01-06 Administracja II
                                   32 730-81-35 Administracja III
                                   32 765-35-35 Administracja IV
                                   32 766-77-37 Zakład Oczyszczania Miasta
                                   32 766-77-75 Zakład Remontowy
Powyższe ograniczenia wprowadzono w celu zapobiegania i przeciwdziałaniu rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19.

Prosimy Państwa o wyrozumiałość.