Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
Siemianowice Śląskie
41-100 Siemianowice Śląskie
ul. Śmiłowskiego 15

Usługi

Szybki
kontakt

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Sp. z.o.o.
41-100 Siemianowice Śląskie
ul. Śmiłowskiego 15

Komunikat

Z dniem 10.05.2021r. wprowadza się zmiany w sposobie obsługi interesantów oraz sposobu funkcjonowania MPGKiM Sp. z o. o. w Siemianowicach Śląskich poprzez podjęcie następujących działań:
1) bezpośrednia obsługa mieszkańców obejmie wszystkie sprawy załatwiane w MPGKiM Sp. z o.o. jednakże ze względu na nadal trwającą epidemię liczba osób przebywających jednocześnie w budynku będzie ograniczona

2) w danym biurze w tym samym czasie może być obsługiwana tylko jedna osoba. Kolejne osoby będą mogły skorzystać z bezpośredniej obsługi po załatwieniu sprawy przez osobę poprzednią

Pomimo faktu, że ogólnokrajowe obostrzenia zaczynają się powoli luzować bardzo prosimy o zachowanie wszelkich środków ostrożności, oraz pilnowanie rygorów sanitarnych służących naszemu jak i mieszkańców zdrowiu. W szczególności przypominamy o zachowaniu odpowiedniego dystansu dezynfekcji dłoni oraz noszeniu maseczek ochronnych.