Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
Siemianowice Śląskie
41-100 Siemianowice Śląskie
ul. Śmiłowskiego 15

Usługi

Szybki
kontakt

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Sp. z.o.o.
41-100 Siemianowice Śląskie
ul. Śmiłowskiego 15

Komunikat - ograniczenia w funkcjonowaniu Spółki

KOMUNIKAT – ograniczenia w funkcjonowaniu Spółki

W celu zapobiegania i rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia, MPGKiM Sp. z o. o. Siemianowice Śląskie od dnia 19 marca br. do odwołania informuje o zmianie w zakresie obsługi interesantów oraz sposobie funkcjonowania Spółki, w następującym zakresie:

1. Bezpośrednia obsługa mieszkańców zostaje ograniczona do spraw niezbędnych po uprzednim telefonicznym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej uzgodnieniu terminu.

2. W pozostałych sprawach obsługa odbywać się będzie telefonicznie, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej lub korespondencyjnie.

Poczta elektroniczna: mpgkim@mpgkim.com.pl

Ważniejsze telefony:
ZARZĄD SPÓŁKI             32 766-77-33 Sekretariat (ul. Śmiłowskiego 15)
                                       32 766-77-32 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej (odbiór zgód remontowych)
                                       32 766-77-29 Kadry
                                       32 766-77- 52 Kasa
                                       32 766-77-37 Zakład Oczyszczania Miasta
                                       32 766-77-75 Zakład Remontowy

                                       32 766-77-77 Biuro Obsługi Mieszkańców

ADMINISTRACJE            32 765-92-10 Administracja I (ul. Waryńskiego 2)
                                       32 766-01-06 Administracja II (ul. Śmiłowskiego 17)
                                       32 730-81-35 Administracja III (ul. Klonowa 1)
                                       32 765-35-35 Administracja IV (ul. Plater 1)

                                       32 765-99-08 Zakład Infrastruktury Komunalnej      
      

3) W budynkach Administracji udostępniono na potrzeby mieszkańców skrzynki pocztowe, celem przekazywania korespondencji (bez potwierdzenia odbioru).


Powyższe ograniczenia wprowadzono w celu zapobiegania i przeciwdziałaniu rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19.

                                                                                                      Prosimy Państwa o wyrozumiałość.