Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
Siemianowice Śląskie
41-100 Siemianowice Śląskie
ul. Śmiłowskiego 15

Usługi

Szybki
kontakt

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Sp. z.o.o.
41-100 Siemianowice Śląskie
ul. Śmiłowskiego 15

Dodatkowy termin wywozu odpadów komunalnych w systemie workowym w dn 27.11.2018r.

Szanowni Mieszkańcy Siemianowic Śląskich!

Uprzejmie przypominamy o dodatkowym terminie wywozu odpadów komunalnych w systemie workowym w dniu 27 listopad 2018r.