Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
Siemianowice Śląskie
41-100 Siemianowice Śląskie
ul. Śmiłowskiego 15

Usługi

Szybki
kontakt

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Sp. z.o.o.
41-100 Siemianowice Śląskie
ul. Śmiłowskiego 15

Biuro Obsługi Mieszkańców

MPGKiM  Spółka zo.o. w Siemianowicach Śląskich informuje,że od dnia 01.11.2019r. w siedzibie Spółki przy ul.Śmiłowskiego 15 w Siemianowicach Śląskich zostaje utworzone Biuro Obsługi Mieszkańców, w którym lokatorzy mogą uzyskać informację dotyczącą opłat i zadłużenia czynszowego.

                                                                 Biuro będzie czynne:
       w poniedziałki od 7:00 - 17:00 oraz od wtorku do piątku od 7:00 - 15:00. Kontakt z Biurem
      Obsługi Mieszkańców pod  nr.telefonu 32-766-77-77 lub 601-695-767 oraz pocztą elektroniczną:
                                                                 bom@mpgkim.com.pl

      Jednocześnie informujemy, że zmieniają się także godziny pracy administracji w zakresie obsługi
                                                                 najemców i właścicieli.

      Administracje przyjmować będą petentów w następujących godzinach:
      - poniedziałek od 7:00 - 17:00
      - wtorek i czwartek od 10:00 - 15:00
      - środa - nieczynne
      - piątek od 7:00 - 12:00

 

Od 01.11.2019r.  w przypadku wystąpienia awarii po godzinach pracy administracji tj. w dni powszednie w godz. 15:00 - 7:00 oraz w dni wolne od pracy: soboty,niedziele i święta całodobowo należy zgłaszać do Firmy "Eko-Gaz" pod nr. telefonu 505-503-937-lub 505-503-935