Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
Siemianowice Śląskie
41-100 Siemianowice Śląskie
ul. Śmiłowskiego 15

Usługi

Szybki
kontakt

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Sp. z.o.o.
41-100 Siemianowice Śląskie
ul. Śmiłowskiego 15

Aktualizacja nowe harmonogramy odbioru odpadów

Na stronie internetowej w zakładce usługi oczyszczania dostępne zaktualizowane harmonogramy wywozu odpadów na rok 2021/2022.


LINK surowce wtórne zabudowa jednorodzinna (system workowy)   http://www.mpgkim.com.pl/surowce-wtorne-zab-jednorodzinna-system-workowy.html
 

LINK wywóz bioodpadów zabudowa jednorodzinna http://www.mpgkim.com.pl/harmonogram-biodegradacja-20212022.html


LINK surowce wtórne zabudowa wielorodzinna i niezamieszkała   http://www.mpgkim.com.pl/surowce-wtorne-zab-wielorodzinna-i-niezamieszkala-pl.html


LINK  zmiany terminów wywozu odpadów zmieszanych z uwagi na przypadające dni ustawowo wolne od pracy  http://www.mpgkim.com.pl/zmiany-terminow-wywozu-odpadow-dni-swiateczne.html


LINK ulotka harmonogram odbioru odpadów   http://www.mpgkim.com.pl/ulotka-harmonogramy-odbioru-odpadow.html