Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
Siemianowice Śląskie
41-100 Siemianowice Śląskie
ul. Śmiłowskiego 15

Usługi

Szybki
kontakt

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Sp. z.o.o.
41-100 Siemianowice Śląskie
ul. Śmiłowskiego 15

Surowce wtórne-zab. wielorodzinna i niezamieszkała

Harmonogram odbioru selektywnie zbieranych odpadów komunalnych w postaci tworzyw sztucznych, papieru i tektury oraz szkła opakowaniowego z zabudowy zamieszkałej, wielorodzinnej oraz zabudowy niezamieszkałej w 2020 rokuRejon I 


Komuny Paryskiej - Michałkowicka – Stawowa - Orzeszkowej – Kościelna – Maciejkowicka - Budryka - Barlickiego- Bytomska - Żeromskiego - Londyńska - Brandysa 
+ szkoły: SP nr 5, Zespół Szkół nr 2, SP nr 13, Gimnazjum nr 2,  Przedszkole nr 12, Zespół Szkół nr 1, Gimnazjum nr 4, Przedszkole nr 6, I LO, Przedszkole nr 10, Przedszkole nr 15, Zespół Szkół Integracyjnych, Wesołe Przedszkole, Przedszkole Waldorfskie, Przedszkole nr 16


          2020 r.

 • marzec 9, 23
 • kwiecień 6, 20
 • maj 4, 18
 • czerwiec 1, 15, 29
 • lipiec 13, 27
 • sierpień 10, 24
 • wrzesień 7, 21
 • październik 5, 19
 • listopad 2, 16, 30
 • grudzień 14, 28
   Rejon II 
 

Rozwojowa - Tarnogórska - Wyzwolenia - Towarowa - Harcerska - Wrocławska - Krupanka - Reymonta - Szymanowskiego - Wiejska - Zwycięstwa 
+ szkoły:Zespół Szkół nr. 4, Zespół Szkół nr.1, SP nr 6, Zespół Szkół Integracyjnych SP 20, Szkoła ARCONA, Przedszkole ul. Zachodnia 1
 

2020 r.
 • marzec 10, 24
 • kwiecień 7, 21
 • maj 5, 19
 • czerwiec 2, 16, 30
 • lipiec 14, 28
 • sierpień  11, 25
 • wrzesień 8, 22
 • październik 6, 20
 • listopad 3, 17
 • grudzień 1, 15, 29

Rejon III 

Park Pszczelnik - Chopina - Al. Sportowców - 1-go Maja - Barbary - Jana Pawła II do nr 16 - Krasińskiego - Szpitalna - Wróblewskiego - Jagiełły - M. Dąbrowskiej - Andersa - Sikorskiego - Łącząca
 +szkoły: Zespół Szkół Specjalnych

2020 r.

 • marzec 12, 26
 • kwiecień 9, 23
 • maj 7, 21
 • czerwiec 4, 18
 • lipiec 2, 16, 30
 • sierpień 13, 27
 • wrzesień 10, 24
 • październik 8, 22
 • listopad 5, 19
 • grudzień 3, 17, 30

 

Rejon IV 

Pułaskiego - Jana Pawła II od nr 16 - Kościuszki - Poprzeczna - Śmiłowskiego - Mickiewicza - Pszczelnicza - Mysłowicka - Powstańców - Myśliwiecka - Srokowiecka - Słowackiego - Cmentarna - Śląska

 • marzec 13, 27
 • kwiecień 10, 24
 • maj 8, 22
 • czrewiec 5, 19
 • lipiec 3, 17, 31
 • sierpień 14, 28
 • wrzesień 11, 25
 • październik 9, 23
 • listopad 6, 20
 • grudzień 4, 18, 31
   

Rejon V

Wróbla - Niepodległości - AL.Młodych - Boh.Westerplatte - Plac Skrzeka i Wójcika - Bytkowska - Watoły - Mikołaja - Chorzowska - Jagiełły - Wróblewskiego - Chrobrego - Grunwaldzka - Michałkowicka - -Parkowa - -Obwodowa
+szkoły: "Meritum", Przedszkole nr 9, II LO, Żłobek, "Imperium Słońca",SP nr1, Przedszkole nr 7, Przedszkole nr 2, Zespół Szkół Sportowych SP nr 8, Przedszkole nr 20, Gumisiowe Przedszkole, Przedszkole nr 10, Przedszkole nr 18

2020 r.

 • marzec 2, 16, 30
 • kwiecień 14, 27
 • maj 11, 25
 • czerwiec 8, 22
 • lipiec 6, 20
 • sierpień 3, 17, 31
 • wrzesień 14, 28
 • październik 12, 26
 • listopad 9, 23
 • grudzień 7, 21
   


      

Rejon VI
 

Stalmacha - Fabryczna - Konopnickiej - Chemiczna - Srokowiecka - Budowlana - Głowackiego - Plac Skargi - Sobieskiego - Floriana - Hutnicza - Szkolna - Olimpijska
+szkoły: SP nr 3, Szkoła "Cogito"

2020r. 

 • marzec 3, 17, 31
 • kwiecień 15, 28
 • maj  12, 26
 • czerwiec 9, 23
 • lipiec 7, 21
 • sierpień 4, 18
 • wrzesień 1, 15, 29
 • październik 13, 27
 • listopad 10, 24
 • grudzień 8, 22
   

Rejon VII


Słowackiego - Obwodowa - Chopina - Dworcowa - K.Miarki - Kapicy - Łokietka - Matejki-Oświęcimska

         2020r.

 • marzec 5, 19
 • kwiecień 2, 16, 29
 • maj 14, 28
 • czerwiec 10, 25
 • lipiec 9, 23
 • sierpień 6, 20
 • wrzesień 3, 17
 • październik 1, 15, 29
 • listopad 12, 26
 • grudzień 10, 23
   
Rejon VIII

Katowicka - Leśna - Kasztanowa - Wierzbowa - Grabowa - Klonowa- Lipowa - Leśna - Olimpijska
+szkoły: Przedszkole nr 11, SP nr 11, Przedszkole nr 19


      2020r.

 • marzec 6, 20
 • kwiecień 3, 17, 30
 • maj 15, 29
 • czerwiec 12, 26
 • lipiec 10, 24
 • sierpień 7, 21
 • wrzesień 4, 18
 • październik 2, 16, 30
 • listopad 13, 27
 • grudzień 11, 24