Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
Siemianowice Śląskie
41-100 Siemianowice Śląskie
ul. Śmiłowskiego 15

Usługi

Szybki
kontakt

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Sp. z.o.o.
41-100 Siemianowice Śląskie
ul. Śmiłowskiego 15

Surowce wtórne-zab. wielorodzinna i niezamieszkała

Harmonogram odbioru selektywnie zbieranych odpadów komunalnych w postaci tworzyw sztucznych, papieru i tektury oraz szkła opakowaniowego z zabudowy zamieszkałej, wielorodzinnej oraz zabudowy niezamieszkałej w 2019 rokuRejon I /poniedziałki/


Komuny Paryskiej - Michałkowicka – Stawowa - Orzeszkowej – Kościelna – Maciejkowicka - Budryka - Barlickiego- Bytomska - Żeromskiego - Rozwojowa - Tarnogórska - Londyńska - Brandysa – Wyzwolenia – Towarowa - Harcerska - Wrocławska
 

 • szkoły: SP nr 5, Zespół Szkół nr 2, SP nr 13,Gimnazjum nr 2,  Przedszkole nr 12, Zespół Szkół nr 1, Gimnazjum nr 4, Przedszkole nr 6, I LO, Przedszkole nr 10, Przedszkole nr 15, Zespół Szkół Integracyjnych, Wesołe Przedszkole, Przedszkole Waldorfskie, Przedszkole nr 16


          2019 r.

 • styczeń 14, 28
 • luty 11, 25
 • marzec 11, 25
 • kwiecień 08, 23 /wtorek/
 • maj 06, 20
 • czerwiec 03, 17
 • lipiec 01, 15, 29
 • sierpień 12, 26
 • wrzesień 09, 23
 • październik 07, 21
 • listopad 04, 18
 • grudzień 02, 16, 30

  2020 r.
 • styczeń  13, 27
 • luty   10, 24Rejon II /wtorki/
 

Łącząca - Oświęcimska - M.Dąbrowskiej - Krupanka - Reymonta -  Szymanowskiego - Wiejska - Zwycięstwa - Park Pszczelnik - Chopina - AL.Sportowców - 1-go Maja - Barbary - Jana Pawła II - Parkowa - Krasińskiego - Szpitalna - Wróblewskiego - Niepodległości - Kapicy - Wróbla - Leśna - Lipowa

szkoły:Zespół Szkół nr. 4, Zespół Szkół nr.1, SP nr 6, Zespół Szkół Integracyjnych SP 20
 

2019 r.
 • styczeń 02/środa/, 15, 29
 • luty 12, 26
 • marzec 12, 26
 • kwiecień 09, 25 /czwartek/
 • maj 07, 21
 • czerwiec 04, 18
 • lipiec 02, 16, 30
 • sierpień  13, 27
 • wrzesień 10, 24
 • październik 08, 22
 • listopad 05, 19
 • grudzień 03, 17, 31

2020r.
 • styczeń 14, 28
 • luty 11, 25

Rejon III /piątki/

Cicha - Pułaskiego - Kościuszki - Poprzeczna - Śmiłowskiego - Mickiewicza - Pszczelnicza - Mysłowicka - Powstańców - Srokowiecka - Brzozowa - Cmentarna - Ślaska - Śniadeckiego - Matejki - Plac Skargi
 
szkoły: Zespół Szkół Specjalnych

2019 r.

 • styczeń 04, 18
 • luty 01, 15
 • marzec 01, 15, 29
 • kwiecień 12, 26
 • maj 10, 24
 • czerwiec 07, 21
 • lipiec 05, 19
 • sierpień 02, 16, 30
 • wrzesień 13, 27
 • październik 11, 25
 • listopad 08, 22
 • grudzień 06, 20

2020r.
 • styczeń 03, 17, 31
 • luty 14, 28

 

Rejon IV /poniedziałki/

Wróbla - Niepodległości - AL.Młodych - Boh.Westerplatte - Plac Skrzeka i Wójcika - Bytkowska - Watoły - Niepodległości - Mikołaja - Chorzowska - Łokietka - Jagiełły - Wróblewskiego - Chrobrego - Grunwaldzka -
Fitznerów

szkoły: "Meritum", Przedszkole nr 9, II LO, Żłobek, "Imperium Słońca",SP nr1, Przedszkole nr 7, Przedszkole nr 2, Zespół Szkół Sportowych SP nr 8, Przedszkole nr 20, Gumisiowe Przedszkole, Przedszkole nr 10, Przedszkole nr 18

2019 r.

 • styczeń 07,21
 • luty 04, 18
 • marzec 04,18
 • kwiecień 01, 15, 29
 • maj 13, 27
 • czerwiec 10, 24
 • lipiec 08, 22
 • sierpień 05, 19
 • wrzesień 02, 16, 30
 • październik 14, 28
 • listopad 12/wtorek/, 25
 • grudzień 09, 23

2020r.
 • styczeń 07/wtorek/, 20
 • luty 03, 17

      

Rejon V /wtorki/
 

Stalmacha - Fabryczna - Konopnickiej - Chemiczna - Srokowiecka - Budowlana - Głowackiego - Plac Skargi - Sobieskiego - Szkolna - Hutnicza - Olimpijska
 

 • szkoły: SP nr 3, Szkoła "Cogito"

2019 r.

 • styczeń 08, 22
 • luty 05, 19
 • marzec 05, 19
 • kwiecień 02, 16, 30
 • maj  14, 28
 • czerwiec 11, 25
 • lipiec 09, 23
 • sierpień 06, 20
 • wrzesień 03, 17
 • październik 01, 15, 29
 • listopad 13/środa/, 26
 • grudzień 10, 24

          2020r.
 • styczeń 08/środa/, 21
 • luty 04, 18


  Rejon VI /piątki/

  Obwodowa - Słowackiego - Dworcowa - K.Miarki - Kapicy - Chopina - Katowicka - Leśna - Kasztanowa - Wierzbowa - Grabowa - Lipowa - Klonowa - Wróbla - Olimpijska

  szkoły: Przedszkole nr 11, SP nr 11, Przedszkole nr 19

  2019 r.

 • styczeń 11,  25
 • luty 08, 22
 • marzec 08, 22
 • kwiecień 05, 19
 • maj 02/czwartek/,17, 31
 • czerwiec 14, 28
 • lipiec 12, 26
 • sierpień 09, 23
 • wrzesień 06, 20
 • październik 04, 18, 31/czwartek/
 • listopad 15, 29
 • grudzień 13, 27

          2020r.
 • styczeń 10, 24
 • luty 07, 21