Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
Siemianowice Śląskie
41-100 Siemianowice Śląskie
ul. Śmiłowskiego 15

Usługi

Szybki
kontakt

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Sp. z.o.o.
41-100 Siemianowice Śląskie
ul. Śmiłowskiego 15

Surowce wtórne-zab. jednorodzinna (system workowy)

HARMONOGRAM
odbioru surowców wtórnych systemem workowym z terenu miasta Siemianowice Śląskie w 2020 roku
ODBIÓR W ŚRODY.

worki prosimy wystawiać  w dniu odbioru do godz. 6:00

 

                                                                   MIESIĄC PAPIER I TEKTURA     TWORZYWA SZTUCZNE
OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE
METALE
SZKŁO OPAKOWANIOWE
MARZEC 11 4, 18 25
KWIECIEŃ 8 1, 15, 29 22
MAJ 6 13, 27 20
CZERWIEC 3 10, 24 17
LIPIEC 1 8, 22 15
SIERPIEŃ 12 5, 19 26
WRZESIEŃ 9 2, 16, 30 23
PAŹDZIERNIK 7 14, 28 21
LISTOPAD 4 10/wtorek,  25 18
GRUDZIEŃ 2 9, 23 16