Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
Siemianowice Śląskie
41-100 Siemianowice Śląskie
ul. Śmiłowskiego 15

Usługi

Szybki
kontakt

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Sp. z.o.o.
41-100 Siemianowice Śląskie
ul. Śmiłowskiego 15

Odbiór surowców zab. wielorodzinna oraz firmy

Harmonogram odbioru selektywnie zbieranych odpadów komunalnych w postaci tworzyw sztucznych, papieru i tektury oraz szkła opakowaniowego z zabudowy zamieszkałej wielorodzinnej, zabudowy niezamieszkałej i zabudowy mieszanej (zabudowa wielorodzinna i niezamieszkała) w 2022/2023/2024 roku