Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej i mieszkaniowej Sp. z o.o.
Siemianowice Śląskie
41-100 Siemianowice Śląskie
ul. Śmiłowskiego 15

Usługi

Szybki
kontakt

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Sp. z.o.o.
41-100 Siemianowice Śląskie
ul. Śmiłowskiego 15

Odbiór surowców wtórnych - zabudowa wielorodzinna

Harmonogram odbioru selektywnie zbieranych odpadów komunalnych w postaci tworzyw sztucznych, papieru i tektury oraz szkła opakowaniowego z zabudowy zamieszkałej, wielorodzinnej oraz zabudowy niezamieszkałej w 2017 roku


Rejon I /poniedziałki/


Michałkowicka – Stawowa - Orzeszkowej – Kościelna – Maciejkowicka - Bytomska - Rozwojowa - Londyńska (dawna Hanki Sawickiej) - Brandysa – Aleja Sportowców – Jana Pawła II /nr 5 - 13/

 • szkoły: SP nr 5, Zespół Szkół nr 4, Zespół Szkół nr 2, SP nr 13, Gimnazjum nr 2, Przedszkole nr 2, Przedszkole nr 12, Zespół Szkół nr 1, Gimnazjum nr 4, SP nr 6, Przedszkole nr 6, I LO, Przedszkole nr 10, Publiczne Gimnazjum SRKAK, Przedszkole nr 15, Zespół Szkół Integracyjnych, Wesołe Przedszkole, Przedszkole Waldorfskie, Przedszkole nr 16


2017 r.

 • styczeń 02, 16, 30
 • luty 13, 27
 • marzec 13, 27
 • kwiecień 10, 24
 • maj 08, 22
 • czerwiec 05, 19
 • lipiec 03, 17, 31
 • sierpień 14, 28
 • wrzesień 11, 25
 • październik 09, 23
 • listopad 06, 20
 • grudzień 04, 18 

Rejon II /wtorki/

Wrocławska – Tarnogórska – Wyzwolenia – Towarowa – Harcerska (dawna Hadamika) – Zwycięstwa - Krupanka – Szymanowskiego – Wiejska – Reymonta

2017 r.
 • styczeń 03, 17, 31
 • luty 14, 28
 • marzec 14, 28
 • kwiecień 11, 25
 • maj 09, 23
 • czerwiec 06, 20
 • lipiec 04, 18
 • sierpień 01, 16 (środa), 29
 • wrzesień 12, 26
 • październik 10, 24
 • listopad 07, 21
 • grudzień 05, 19

Rejon III /czwartki/

Oświęcimska – Emilii Plater – Marii Dąbrowskiej – Sikorskiego – Łącząca – Park Pszczelnik - 1-go Maja - Barbary - Jana Pawła II – Krasińskiego – Parkowa – Szpitalna – Wróblewskiego – Niepodległości - Wróbla

2017 r

 • styczeń 04 /środa/, 19
 • luty 02, 16
 • marzec 02, 16, 30
 • kwiecień 13, 27
 • maj 11, 25
 • czerwiec 08, 22
 • lipiec 06, 20
 • sierpień 03, 17, 31
 • wrzesień 14, 28
 • październik 12, 26
 • listopad 09, 23
 • grudzień 07, 21

 

Rejon IV /piątki/

Komuny Paryskiej – Cicha – Pułaskiego – Kościuszki – Poprzeczna – Śmiłowskiego – Mickiewicza – Pszczelnicza – Mysłowicka – Srokowiecka – Brzozowa – Cmentarna – Śląska (dawna Świerczewskiego) – Śniadeckiego – Matejki – Plac Skargi

2017 r.

 • styczeń 05 /czwartek/, 20
 • luty 03, 17
 • marzec 03, 17, 31
 • kwiecień 14, 28
 • maj 12, 26
 • czerwiec 09, 23
 • lipiec 07, 21
 • sierpień 04, 18
 • wrzesień 01, 15, 29
 • październik 13, 27
 • listopad 10, 24
 • grudzień 08, 22

      

Rejon V /poniedziałki/
 

Kapicy - Aleja Młodych - Niepodległości - Boh. Westerplatte - Bytkowska - Watoły - Chorzowska - Wróblewskiego - Chrobrego - Grunwaldzka - Jagiełły - Olimpijska - Fitznerów - Szeflera

 • szkoły: "Meritum". SP nr 3, Przedszkole nr 9, II LO, Żłobek, "Imperium Słońca", SP nr 1, Przedszkole nr 7, Zespół Szkół Sportowych, SP nr 8, Przedszkole nr 2, Przedszkole nr 20, Gimnazjum nr 3, Gumisiowe Przedszkole, Przedszkole nr 10, "Cogito", Przedszkole nr 18, Przedszkole nr 11, Przedszkole nr 19, SP nr 11, Zespół Szkół Specjalnych


2017 r.

 • styczeń 09,  23
 • luty 06, 20
 • marzec 06, 20
 • kwiecień 03, 18 /wtorek/
 • maj 02/wtorek/, 15, 29
 • czerwiec 12, 26
 • lipiec 10, 24
 • sierpień 07, 21
 • wrzesień 04, 18
 • październik 02, 16, 30
 • listopad 13, 27
 • grudzień 11, 27/środa/


  Rejon VI /wtorki/
   

  Powstańców - Stalmacha - Fabryczna - Konopnickiej - Chemiczna - Srokowiecka - Budowlana - Sobieskiego - Hutnicza - Szkolna - Olimpijska


2017 r.

 • styczeń 10,  24
 • luty 07, 21
 • marzec 07, 21
 • kwiecień 04, 19 /środa/
 • maj 04/czwartek/, 16, 30
 • czerwiec 13, 27
 • lipiec 11, 25
 • sierpień 08, 22
 • wrzesień 05, 19
 • październik 03, 17, 31
 • listopad 14, 28
 • grudzień 12, 28/czwartek/  Rejon VII /czwartki/
   

  Obwodowa - Chopina - Katowicka - Leśna - Kasztanowa - Grabowa - Lipowa - Klonowa - Olimpijska


  2017 r.

 • styczeń 12,  26
 • luty 09, 23
 • marzec 09, 23
 • kwiecień 06, 20
 • maj 05/piątek/, 18
 • czerwiec 01, 16/piątek/, 29
 • lipiec 13, 27
 • sierpień 10, 24
 • wrzesień 07, 21
 • październik 05, 19
 • listopad 02, 16, 30
 • grudzień 14, 29/piątek/