Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
Siemianowice Śląskie
41-100 Siemianowice Śląskie
ul. Śmiłowskiego 15

Usługi

Szybki
kontakt

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Sp. z.o.o.
41-100 Siemianowice Śląskie
ul. Śmiłowskiego 15

Odbiór gruzu (worki BIG-BAG)

Szanowni Mieszkańcy Siemianowic Śląskich!
 
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Siemianowicach Śląskich informuje o wznowieniu usługi wywozu odpadów w workach typu BIG-BAG (przeznaczonych do wywozu gruzu)
 
Usługa będzie realizowana po dokonaniu przedpłaty i przesłaniu potwierdzenia zapłaty ma adres e-mail: zom@mpgkim.com.pl

Konto bankowe do przedpłaty:
15 1050 1214 1000 0010 0156 3541
ING Bank Śląski o/Siemianowice Śląskie
 
Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu 32 766-77-37

Odbiór worków od ul. K. Paryskiej.