Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej i mieszkaniowej Sp. z o.o.
Siemianowice Śląskie
41-100 Siemianowice Śląskie
ul. Śmiłowskiego 15

Usługi

Szybki
kontakt

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Sp. z.o.o.
41-100 Siemianowice Śląskie
ul. Śmiłowskiego 15

Miejski punkt zbiórki odpadów niebezpiecznych

Miejski Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych – Punkt Przyjmowania Odpadów Budowlanych został zlokalizowany przy ul. Obwodowej 19-21 w Siemianowicach Śląskich na terenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o. o.

Punkt jest dostępny dla mieszkańców za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 oraz w każdą sobotę od 9:00 do 13:00.

Frakcje odpadów komunalnych w postaci odpadów budowlanych pochodzące od mieszkańców i dotyczące nieruchomości zamieszkanych przyjmowane są po uprzednim zgłoszeniu tego faktu w Referacie Gospodarki Odpadami ul. Michałkowicka 105, Siemianowice Śląskie, pok. 17 (email: ir-go@um.siemianowice.pl) w ilości do 500 litrów jednorazowo dwa razy w ciągu roku na jeden adres zamieszkania.