Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
Siemianowice Śląskie
41-100 Siemianowice Śląskie
ul. Śmiłowskiego 15

Usługi

Szybki
kontakt

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Sp. z.o.o.
41-100 Siemianowice Śląskie
ul. Śmiłowskiego 15

Konkursy ofert Wspólnot Mieszkaniowych 2021

Ogłoszenie numer: KO-MPGKiM/1/I/2021

Data utworzenia: 2021-01-14
Termin składania ofert: 2021-01-28
Adres wykonywanych usług: Siemianowice Śląskie ul. Waryńskiego 2,3
Rodzaj wykonywanych robót: Wykonanie remontu dachu budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Waryńskiego 2,3 w Siemianowicach Śląskich

Dokumenty:

  1. Konkurs ofert
  2. Wzór umowy
  3. Dodatek nr. 4 do Zaproszenia
  4. Dodatki w wersji edytowalnej
  5. Informacja z otwarcia ofert
  6. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej