Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
Siemianowice Śląskie
41-100 Siemianowice Śląskie
ul. Śmiłowskiego 15

Usługi

Szybki
kontakt

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Sp. z.o.o.
41-100 Siemianowice Śląskie
ul. Śmiłowskiego 15

Kierownictwo

Organy Spółki

Rada Nadzorcza:
Paweł Tołkacz- przewodniczący
Arkadiusz Sowiński- z-ca przewodniczącego
Paweł Szulc - członek
Jerzy Spindel - członek
Magdalena Kuczmik- sekretarz


Zarząd spółki:
Mariola Kołodziej- Dyrektor Zarządu ds ekonomicznych
Karol Termin -  Dyrektor Zarządu ds technicznych

Kierownictwo:

Zakład Oczyszczania Miasta
Wiesław Rak- tel. 32 766 00 52; 32 766 77 38

Prace Drogowe/Konserwacja Terenów Zielonych
Marian Oczko - tel. 32 765 99 08

Dział Usług Remontowych i Konserwacji
Grzegorz Natkaniec- tel. 32 766 77 40
Adrian Mróz- Dział Dokumentacji  tel. 32 766 00 00 wew. 23, 57, 26;
32 765 94 49; 32 766 77 23 (57)

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Wanda Krajewska - tel. 32 766 00 00 wew. 32; 32 766 77 32