Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
Siemianowice Śląskie
41-100 Siemianowice Śląskie
ul. Śmiłowskiego 15

Usługi

Szybki
kontakt

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Sp. z.o.o.
41-100 Siemianowice Śląskie
ul. Śmiłowskiego 15

Kierownictwo

Organy Spółki

Rada Nadzorcza:
Grzegorz Natkaniec- przewodniczący
Robert Myrta - z-ca przewodniczącego
Jerzy Kopyczok - członek
Małgorzata Domeradzka - członek
Andrzej Machnik - sekretarz


Zarząd spółki:
Andrzej Prochota - Dyrektor Zarządu
Mariola Kołodziej - Z-ca Dyrektora Zarządu ds. Ekonomicznych, Gł. Księgowy
Alojzy Grzesiek - Prokurent

Kierownictwo:

Zakład Oczyszczania Miasta
Wiesław Rak- tel. 32 766 00 52; 32 766 77 38

Prace Drogowe/Konserwacja Terenów Zielonych
Marian Oczko - tel. 32 765 99 08

Dział Usług Remontowych i Konserwacji
Antoni Grzesiek - tel. 32 766 77 40
Alojzy Grzesiek - Dział Dokumentacji  tel. 32 766 00 00 wew. 23, 57, 26;
32 765 94 49; 32 766 77 23 (57)

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Wanda Krajewska - tel. 32 766 00 00 wew. 32; 32 766 77 32

Usługi Pogrzebowe
Teresa Ginter- tel. 32 766 00 00 wew. 27; 32 766 77 27