Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
Siemianowice Śląskie
41-100 Siemianowice Śląskie
ul. Śmiłowskiego 15

Usługi

Szybki
kontakt

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Sp. z.o.o.
41-100 Siemianowice Śląskie
ul. Śmiłowskiego 15

Kierownictwo

Organy Spółki

Rada Nadzorcza:
Arkadiusz Sowiński - Przewodniczący
Jerzy Spindel - Zastępca Przewodniczącego
Krzysztof Bruski - Członek
Witold Arciszewski - Członek
Piotr Wrzosowski- Sekretarz
 


Reprezentacja Spółki:
Karol Termin- Dyrektor Zarządu
Kamil Nachlik - Prokurent

Kierownictwo:

Zakład Oczyszczania Miasta
Wiesław Rak- tel. 32 766 00 52; 32 766 77 38

Prace Drogowe/Konserwacja Terenów Zielonych
 Krystian Troć - tel. 32 765 99 08

Dział Usług Remontowych i Konserwacji
Grzegorz Natkaniec- tel. 32 766 77 40
Adrian Mróz- Dział Dokumentacji  tel. 32 766 00 00 wew. 23, 57, 26;
32 765 94 49; 32 766 77 23 (57)

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Wanda Krajewska - tel. 32 766 00 00 wew. 32; 32 766 77 32