Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej i mieszkaniowej Sp. z o.o.
Siemianowice Śląskie
41-100 Siemianowice Śląskie
ul. Śmiłowskiego 15

Usługi

Szybki
kontakt

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Sp. z.o.o.
41-100 Siemianowice Śląskie
ul. Śmiłowskiego 15

Kierownictwo

Organy Spółki

Rada Nadzorcza:
Józef Gryzak - przewodniczący
Robert Myrta - z-ca przewodniczącego
Jerzy Kopyczok - członek
Małgorzata Domeradzka - członek
Andrzej Machnik - sekretarz


Zarząd spółki:
Andrzej Prochota - Dyrektor Zarządu
Mariola Kołodziej - Z-ca Dyrektora Zarządu ds. Ekonomicznych, Gł. Księgowy
Kazimierz Krawczyk - Z-ca Dyrektora Zarządu ds. Technicznych

Kierownictwo:

Zakład Oczyszczania Miasta
Wiesław Rak- tel. 32 766 00 52; 32 766 77 38

Prace Drogowe
Marian Jadwiszczok - tel. 32 765 99 08

Dział Usług Remontowych , Dział Usług Ślusarskich
Antoni Grzesiek - tel. 32 765 97 02
Alojzy Grzesiek - Remonty kapitalne tel. 32 766 00 00 wew. 23, 57, 26;
32 765 94 49; 32 766 77 23 (57)

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Wanda Krajewska - tel. 32 766 00 00 wew. 32; 32 766 77 32

Konserwacja Terenów Zielonych
Marian Oczko- tel. 32 765 99 08

Usługi Pogrzebowe
Anna Anioł - tel. 32 766 00 00 wew. 27; 32 766 77 27