Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
Siemianowice Śląskie
41-100 Siemianowice Śląskie
ul. Śmiłowskiego 15

Usługi

Szybki
kontakt

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Sp. z.o.o.
41-100 Siemianowice Śląskie
ul. Śmiłowskiego 15

Archiwum zamówień publicznych

Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/84/XII/2019

Data utworzenia: 2020-01-02
Termin składania ofert: 2020-01-16
Adres wykonywanych robót:Zasób Gminy Siemianowice Śląskie
Rodzaj wykonywanych robót: Wykonanie okresowego czyszczenia przewodów kominowych w budynkach stanowiących własność Gminy Siemianowice Śląskie
Dokumenty:

  1. ZDZO
  2. Wzór umowy

Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/84/XII/2019 Data utworzenia: 2019-12-10
Termin składania ofert: 2020-01-08
Adres wykonywanych robót:
Siemianowice Śląskie
Rodzaj wykonywanych robót:
Wykonanie robót ogólnobudowlanych nieprzewidzianych i niemożliwych do zaplanowania w budynkach stanowiących własność Gminy Siemianowice Śląskie oraz będących w jej przymusowym zarządzie w imieniu i na rzecz której działa MPGKiM Sp. z o. o. w Siemianowicach Śląskich. Oddział budynków nr I, II, III oraz IV
Dokumenty: Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/83/XII/2019 Data utworzenia: 2019-12-10
Termin składania ofert: 2020-01-07
Adres wykonywanych robót:
Siemianowice Śląskie
Rodzaj wykonywanych robót:
Wykonanie robót kominiarskich nieprzewidzianych i niemożliwych do zaplanowania w budynkach stanowiących własność Gminy Siemianowice Śląskie oraz będących w jej przymusowym zarządzie w imieniu i na rzecz której działa MPGKiM Sp. z o. o. w Siemianowicach Śląskich. Oddział budynków nr I, II, III oraz IV
Dokumenty: Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/82/XII/2019 Data utworzenia: 2019-12-10
Termin składania ofert: 2019-12-30
Adres wykonywanych robót:
Siemianowice Śląskie
Rodzaj wykonywanych robót:
Wykonanie robót instalacji elektrycznej nieprzewidzianych i niemożliwych do zaplanowania w budynkach stanowiących własność Gminy Siemianowice Śląskie oraz będących w jej przymusowym zarządzie w imieniu i na rzecz której działa MPGKiM Sp. z o. o. w Siemianowicach Śląskich (OEB I i OEB III)
Dokumenty: Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/80/XI/2019 Data utworzenia: 2019-11-29
Termin składania ofert: 2019-12-06
Adres wykonywanych dostaw:
Siemianowice Śląskie
Rodzaj wykonywanych dostaw:
Dostawa energii elektrycznej do budynków mieszkalnych stanowiących własność Gminy Siemianowice Śląskie
Dokumenty:
Ogłoszenie numer: KO-MPGKiM/8/XI/2019

Data utworzenia: 2019-11-22
Termin składania ofert: 2019-12-06
Adres wykonywanych usług: Siemianowice Śląskie, ul. Fabryczna 14
Rodzaj wykonywanych robót:
Dostawa groszku energetycznego do budynku mieszkalnego przy ul. Fabrycznej 14 w Siemianowicach Śląskich

Dokumenty:
Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/73/X/2019 Data utworzenia: 2019-10-28
Termin składania ofert: 2019-11-14
Adres wykonywanych robót:
Siemianowice Śląskie
Rodzaj wykonywanych robót:
Dostawa wraz z montażem nawietrzników okiennych do stolarki okiennej oraz ściennych w lokalach stanowiących własność Gminy Siemianowice Śląskie
Dokumenty: Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/74/X/2019 Data utworzenia: 2019-10-25
Termin składania ofert: 2019-11-15
Adres wykonywanych robót:
Siemianowice Śląskie ul. Zwycięstwa 1, Niepodległości 18
Rodzaj wykonywanych robót:
Rozbiórka komórek gospodarczych znajdujących się przy ul. Zwycięstwa 1 oraz Niepodległości 18 w Siemianowicach Śląskich
Dokumenty: Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/72/X/2019 Data utworzenia: 2019-10-25
Termin składania ofert: 2019-11-12
Adres wykonywanych robót:
Siemianowice Śląskie ul. Boczna13a, Boczna 13b
Rodzaj wykonywanych robót:
Wykonanie chodnika wraz z wiata śmietnikową przy ul. Bocznej 13a oraz Bocznej 13b w Siemianowicach Śląskich
Dokumenty: Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/71/X/2019 Data utworzenia: 2019-10-17
Termin składania ofert: 2019-11-08
Adres wykonywanych robót:
Siemianowice Śląskie ul. Śląska, Św. Barbary
Rodzaj wykonywanych robót:
Remont nawierzchni podwórek przy ul. Śląskiej 10,10a, Św. Barbary 15, Śląskiej 18,18a oraz Śląskiej 78
Dokumenty: Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/70/X/2019 Data utworzenia: 2019-10-15
Termin składania ofert: 2019-11-06
Adres wykonywanych robót:
Siemianowice Śląskie
Rodzaj wykonywanych robót:
Wykonanie robót dekarskich nieprzewidzianych i niemożliwych do zaplanowania w budynkach stanowiących własność Gminy Siemianowice Śląskie oraz będących w jej przymusowym zarządzie w imieniu i na rzecz której działa MPGKiM Sp. z o. o. w Siemianowicach Śląskich. Oddział eksploatacji budynków nr I, II, III oraz IV
Dokumenty: Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/69/X/2019 Data utworzenia: 2019-10-15
Termin składania ofert: 2019-11-04
Adres wykonywanych robót: Siemianowice Śląskie ul. Śmiłowskiego 10
Rodzaj wykonywanych robót:
Rozbiorka budynku gospodarczego znajdującego się przy ul. Śmiłowskiego 10 w Siemianwoicach Śląskiech
Dokumenty: Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/68/X/2019 Data utworzenia: 2019-10-14
Termin składania ofert: 2019-10-31
Adres wykonywanych robót: Siemianowice Śląskie
Rodzaj wykonywanych robót:
Remont pustostanów znajdujących się w zasobie Gminy Siemianwoice Śląskie
Dokumenty: Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/67/X/2019 Data utworzenia: 2019-10-14
Termin składania ofert: 2019-10-30
Adres wykonywanych robót: Siemianowice Śląskie
Rodzaj wykonywanych robót:
Modernizacja lokali mieszkalnych w Siemianowicach Śląskich w systemie "zaprojektuj i wybuduj"
Dokumenty: Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/66/X/2019 Data utworzenia: 2019-10-11
Termin składania ofert: 2019-10-29
Adres wykonywanych robót: Siemianowice Śląskie
Rodzaj wykonywanych robót:
Wykonanie robót instalacji wad.-kan., gaz i c.o. nieprzewidzianych i niemożliwych do zaplanowania w budynkach stanowiących własność Gminy Siemianowice Śląskie oraz będących w jej przymusowym zarządzie w imieniu i na rzecz której działa MPGKiM Sp. z o. o. w Siemianowicach Śląskich. Oddział eksploatacji budynków nr I, II, III oraz IV.
Dokumenty: Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/65/X/2019 Data utworzenia: 2019-10-04
Termin składania ofert: 2019-10-22
Adres wykonywanych robót: Siemianowice Śląskie ul. Chopina 4
Rodzaj wykonywanych robót:
Doprowadzenie do właściwego stanu technicznego budynku przy ul. Chopina 4 zgodnie z Decyzją PINB nr 54/2018
Dokumenty: Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/64/IX/2019 Data utworzenia: 2019-09-25
Termin składania ofert: 2019-10-03
Adres wykonywanych usług: Siemianowice Śląskie
Rodzaj wykonywanych usług:
Usługi w zakresie ubezpieczenia budynków stanowiących zasób Gminy Siemianowice Śląskie
Dokumenty: Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/63/IX/2019 Data utworzenia: 2019-09-19
Termin składania ofert: 2019-10-07
Adres wykonywanych robót: Siemianowice Śląskie ul. Śląska 72/5
Rodzaj wykonywanych robót:
Modernizacja lokalu mieszkalnego znajdującego się przy ul. Śląskiej 72/5 w Siemianowicach Śląskich
Dokumenty: Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/62/IX/2019 Data utworzenia: 2019-09-19
Termin składania ofert: 2019-10-04
Adres wykonywanych robót: Siemianowice Śląskie ul. Śniadeckiego 5
Rodzaj wykonywanych robót:
Rozbiórka budynku użytkowego znajdującego sie przy ul. Śniadeckiego 5 w Siemianowicach Śląskich
Dokumenty: Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/60/IX/2019 Data utworzenia: 2019-09-10
Termin składania ofert: 2019-09-26
Adres wykonywanych robót: Siemianowice Śląskie
Rodzaj wykonywanych robót:
Wykonanie robót instalacji wad.-kan., gaz i c.o. nieprzewidzianych i niemożliwych do zaplanowania w budynkach stanowiących własność Gminy Siemianowice Śląskie oraz będących w jej przymusowym zarządzie w imieniu i na rzecz której działa MPGKiM Sp. z o. o. w Siemianowicach Śląskich. Oddział eksploatacji budynków nr I, II, III oraz IV.
Dokumenty: Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/59/IX/2019 Data utworzenia: 2019-09-10
Termin składania ofert: 2019-09-25
Adres wykonywanych robót: Siemianowice Śląskie
Rodzaj wykonywanych robót:
Wykonanie robót instalacji elektrycznej nieprzewidzianych i niemożliwych do zaplanowania w budynkach stanowiących własność Gminy Siemianowice Śląskie oraz będących w jej przymusowym zarządzie w imieniu i na rzecz której działa MPGKiM Sp. z o. o. w Siemianowicach Śląskich (OEB II i OEB IV)
Dokumenty: Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/55/VIII/2019 Data utworzenia: 2019-08-27
Termin składania ofert: 2019-09-11
Adres wykonywanych robót: Siemianowice Śląskie ul. Oświęcimsak 16
Rodzaj wykonywanych robót:
Wykonanie remontu elewacji od strony podwórka oraz od strony północnej budynku mieszkalnego przy ul. Oświęcimskiej 16 w Siemianowicach Śląskich
Dokumenty: Ogłoszenie numer: ZDZO-MPGKiM/8/VIII/2019 Data utworzenia: 2019-08-22
Termin składania ofert: 2019-08-30
Adres wykonywanych usług:
Zasób Gminy Siemianowice Śląskie
Rodzaj wykonywanych usług:
Opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla budynków przy ul. 1-ego Maja oraz ul. Kościelnej 32 w Siemianowicach Śląskich
Dokumenty:
Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/54/VIII/2019 Data utworzenia: 2019-08-19
Termin składania ofert: 2019-09-04
Adres wykonywanych robót: Siemianowice Śląskie ul. Leśna 9/6
Rodzaj wykonywanych robót:
Modernizacja lokalu mieszkalnego w Siemianowicach Śląskich w systemie "Zaprojektuj i wybuduj"
Dokumenty: Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/53/VIII/2019 Data utworzenia: 2019-08-15
Termin składania ofert: 2019-09-02
Adres wykonywanych robót: Siemianowice Śląskie ul. Kołłątaja 17
Rodzaj wykonywanych robót:
Rozbiórka budynku mieszkalnego znajdującego się przy ul. Kołłątaja 17 w Siemianowicach Śląskich
Dokumenty: Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/52/VIII/2019 Data utworzenia: 2019-08-08
Termin składania ofert: 2019-08-27
Adres wykonywanych robót: Siemianowice Śląskie ul. Waryńskiego 3/12, Staszica 5/4, Parkowa 6/1 Bytkowska 7/2
Rodzaj wykonywanych robót:
Modernizacja lokali mieszkalnych w Siemianwoicach Śląskich w systemie "zaprojektu i wybuduj"
Dokumenty: Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/51/VIII/2019 Data utworzenia: 2019-08-06
Termin składania ofert: 2019-08-23
Adres wykonywanych robót: Siemianowice Śląskie ul. Śniadeckiego 9/16, Waryńskiego 4/11
Rodzaj wykonywanych robót:
Modernizacja lokali mieszkalnych w Siemianwoicach Śląskich w systemie "zaprojektu i wybuduj"
Dokumenty: Ogłoszenie numer: ZDZO-MPGKiM/7/VIII/2019 Data utworzenia: 2019-08-06
Termin składania ofert: 2019-08-21
Adres wykonywanych robót:
Zasób Gminy Siemianowice Śląskie
Rodzaj wykonywanych robót:
Wykonanie pięcioletniej kontroli obejmującej badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu,zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów w budynkach stanowiących zasób Gminy Siemianowice Śląskie.
Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/50/VII/2019 Data utworzenia: 2019-07-31
Termin składania ofert: 2019-08-22
Adres wykonywanych robót:
Siemianowice Śląskie ul. Ligonia 2
Rodzaj wykonywanych robót:
Docieplenie ścian w bramie wraz z dostawą oraz montażem nowej bramy w budynku przy ul. Ligonia 2 w Siemianowicach Śląskich
Dokumenty: Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/49/VII/2019 Data utworzenia: 2019-07-31
Termin składania ofert: 2019-08-20
Adres wykonywanych robót:
Siemianowice Śląskie ul. Kołłątaja6, 8
Rodzaj wykonywanych robót:
Wykonanie termomodernizacji budynków przy ul. Kołłątaja 6 oraz Kołłątaja 8 w Siemianowicach Śląskich
Dokumenty: Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/48/VII/2019 Data utworzenia: 2019-07-31
Termin składania ofert: 2019-08-08
Adres wykonywanych usług:
Siemianowice Śląskie ul. Deji, Żwirki i Wigury Michałkowicka, Kołłątaja
Rodzaj wykonywanych usług:
Wykonanie dokumentacji technoiczno - kosztorysowej dla podłączenia 26 budynków do centralnego ogrzewania z sieci ciepłowniczej w Siemianwoicach Śląskich
Dokumenty: Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/47/VII/2019 Data utworzenia: 2019-07-31
Termin składania ofert: 2019-08-19
Adres wykonywanych robót:
Siemianowice Śląskie ul. Sobieskiego 8, 9, 10, 10a, 36
Rodzaj wykonywanych robót:
Likwidacja źródeł ciepła w budynkach przy ul. Sobieskiego 8, 9, 10, 10a oraz 36 w Siemianowicach Śląskich
Dokumenty: Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/46/VII/2019 Data utworzenia: 2019-07-05
Termin składania ofert: 2019-07-30
Adres wykonywanych robót:
Siemianowice Śląskie
Rodzaj wykonywanych robót:
Wykonanie robót remontowych zduńskich w zasobie Gminy Siemianowice Śląskie
Dokumenty: Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/45/VII/2019 Data utworzenia: 2019-07-04
Termin składania ofert: 2019-07-29
Adres wykonywanych robót:
Siemianowice Śląskie ul. Matejki 26a
Rodzaj wykonywanych robót:
Usunięcie nieprawidłowości stanu technicznego budynku przy ul. Matejki 26a w Siemianowicach Śląskich zgodnie z Decyzją PINB nr 17/2019
Dokumenty: Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/44/VII/2019 Data utworzenia: 2019-07-04
Termin składania ofert: 2019-07-26
Adres wykonywanych robót:
Siemianowice Śląskie ul. Mickiewicza 9
Rodzaj wykonywanych robót:
Usunięcie nieprawidłowości stanu technicznego budynku przy ul. Mickiewicza 9 w Siemianowicach Śląskich zgodnie z Decyzją PINB nr 76/2018
Dokumenty: Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/43/VII/2019 Data utworzenia: 2019-07-04
Termin składania ofert: 2019-07-25
Adres wykonywanych robót:
Siemianowice Śląskie ul. Św. Barbary 2a
Rodzaj wykonywanych robót:
Remont pokrycia dachowego wraz z remontem kominów ponad dachem w budynku mieszklanym przy ul. Św. Barbary 2a w Siemianowicach Śląskich
Dokumenty: Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/42/VII/2019 Data utworzenia: 2019-07-04
Termin składania ofert: 2019-07-24
Adres wykonywanych robót:
Siemianowice Śląskie ul. Wróblewskiego 29
Rodzaj wykonywanych robót:
Wykonanie podjazdu z kostki brukowej przy ul. Wróblewskiego 29 w Siemianowicach Śląskich
Dokumenty: Ogłoszenie numer: ZDZO-MPGKiM/6/VII/2019 Data utworzenia: 2019-07-03
Termin składania ofert: 2019-07-17
Adres wykonywanych robót:
Zasób Gminy Siemianowice Śląskie
Rodzaj wykonywanych robót:
Świadczenie usług kominiarskich w budynkach stanowiących zasób Gminy Siemianowice Śląskie.
Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/41/VII/2019 Data utworzenia: 2019-07-03
Termin składania ofert: 2019-07-23
Adres wykonywanych robót:
Siemianowice Śląskie
Rodzaj wykonywanych robót:
Remont pustostanów znajdujących się w zasobie Gminy Siemianowice Śląskie
Dokumenty: Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/40/VI/2019 Data utworzenia: 2019-06-14
Termin składania ofert: 2019-07-03
Adres wykonywanych robót:
Siemianowice Śląskie ul. Komuny Paryskiej 6a
Rodzaj wykonywanych robót:
Wykonnaie remontu elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Komuny Paryskiej 6a w Siemianwoicach Śląskich zgodnie z Decyzją PINB nr 9/2019
Dokumenty: Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/39/V/2019 Data utworzenia: 2019-05-31
Termin składania ofert: 2019-06-18
Adres wykonywanych robót:
Siemianowice Śląskie
Rodzaj wykonywanych robót:
Wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCV wraz z parapetami zewnętrznymi i wewnętrznymi oraz wymiana drzwi wewnętrznych i zewnętrznych w lokalach miszkalnych i uzytkowych znajdujących się w zasobie Gminy Siemianowice Śląskie
Dokumenty: Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/38/V/2019 Data utworzenia: 2019-05-27
Termin składania ofert: 2019-06-12
Adres wykonywanych robót:
Siemianowice Śląskie ul. Śląska 3b, Św. Barbary 18, 18a
Rodzaj wykonywanych robót:
Rozbiórka komórek gospodarczych wraz z postawieniem pojedynczej komórki gospodarczej przy ul. Śląskiej 3b oraz rozbiórka komórek gospodarczych przy ul. Św. Barbary 18, 18a w Siemianowicach Śląskich
Dokumenty: Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/36/V/2019 Data utworzenia: 2019-05-10
Termin składania ofert: 2019-05-22
Adres wykonywanych usług:
Siemianowice Śląskie ul. Sobieskiego 9
Rodzaj wykonywanych usług:
Wykonnaie dokumentacji kosztorysowo - projektowej na zmianę sposobu uzytkowania 3 sztuk lokali uzytkowych na lokale mieszkalne dla osób niepełnosprawnych przy ul. Sobieskiego 9 w Siemianowicach Śląskich
Dokumenty: Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/35/IV/2019 Data utworzenia: 2019-04-23
Termin składania ofert: 2019-05-10
Adres wykonywanych robót:
Siemianowice Śląskie ul. Sobieskiego 8, Żeromskiego 13
Rodzaj wykonywanych robót:
Remont nawierzchni podwórka przy ul. Sobieskiego 8 oraz Żeromskiego 13 w Siemianowicach Śląskich
Dokumenty: Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/34/IV/2019 Data utworzenia: 2019-04-18
Termin składania ofert: 2019-05-08
Adres wykonywanych robót:
Siemianowice Śląskie ul. Boczna 13a, 13b
Rodzaj wykonywanych robót:
Wykonnaie chodnika wraz z wiatą śmietnikową przy ul. Bocznej 13a oraz Bocznej 13b w Sieminaowicach Śląskich
Dokumenty: Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/32/IV/2019 Data utworzenia: 2019-04-16
Termin składania ofert: 2019-05-07
Adres wykonywanych robót:
Siemianowice Śląskie ul. Św. barbary 25
Rodzaj wykonywanych robót:
Usunięcie nieprawidłowości stanu technicznego budynku przy ul. Św. Barbary 25 w Siemianowicach Śląskich zgodnie z Decyzją PINB nr 82/2018
Dokumenty: Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/31/IV/2019 Data utworzenia: 2019-04-16
Termin składania ofert: 2019-05-06
Adres wykonywanych robót:
Siemianowice Śląskie
Rodzaj wykonywanych robót:
Wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCV wraz z parapetami zewnetrznymi i wewnętrznymi oraz wymiana drzwi wewnetrznych i zewnętrznych w lokalach miszkalnych i uzytkowych znajdujących się w zasobie Gminy Siemianowice Śląskie
Dokumenty: Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/29/IV/2019 Data utworzenia: 2019-04-01
Termin składania ofert: 2019-04-19
Adres wykonywanych robót:
Siemianowice Śląskie ul. Grabowa 10a/14, Grabowa 11a/16
Rodzaj wykonywanych robót:
Modernizacja lokali mieszkalnych przy ul. Grabowej 10a/14 oraz Grabowej 11a/16 w Siemianowicach Śląskich
Dokumenty: Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/28/IV/2019 Data utworzenia: 2019-04-01
Termin składania ofert: 2019-04-18
Adres wykonywanych robót:
Siemianowice Śląskie ul. Kościuszki 6, 6a, Staszica 9 Michałkowicka 39
Rodzaj wykonywanych robót:
Wymiana instalacji elektrycznej na klatkach schodowych w budynkach przy ul. Kościuszki 6, 6a, Staszica 9 oraz Michałkowickiej 39 w Siemianowicach Śląskich
Dokumenty: Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/27/IV/201 Data utworzenia: 2019-04-01
Termin składania ofert: 2019-04-17
Adres wykonywanych robót:
Siemianowice Śląskie ul. Zwycięstwa 1, 3
Rodzaj wykonywanych robót:
Wykonanie remontu i docieplenie ścian szczytowych w budynkach przy ul. Zwycięstwa 1 oraz Zwycięstwa 3 w Siemianowicach Śląskich
Dokumenty: Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/26/III/2019 Data utworzenia: 2019-03-26
Termin składania ofert: 2019-04-11
Adres wykonywanych robót:
Siemianowice Śląskie
Rodzaj wykonywanych robót:
Wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCV wraz z parapetami zewnetrznymi i wewnętrznymi oraz wymiana drzwi wewnetrznych i zewnętrznych w lokalach miszkalnych i uzytkowych znajdujących się w zasobie Gminy Siemianowice Śląskie
Dokumenty: Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/25/III/2019 Data utworzenia: 2019-03-26
Termin składania ofert: 2019-04-10
Adres wykonywanych robót:
Siemianowice Śląskie ul. Św. barbary 25
Rodzaj wykonywanych robót:
Usunięcie nieprawidłowości stanu technicznego budynku przy ul. Św. Barbary 25 w Siemianowicach Śląskich zgodnie z Decyzją PINB nr 82/2018
Dokumenty: Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/24/III/2019 Data utworzenia: 2019-03-26
Termin składania ofert: 2019-04-08
Adres wykonywanych robót:
Siemianowice Śląskie ul. Śniadeckiego 9/9
Rodzaj wykonywanych robót:
Wykonanie wewnętrznej instalacji gazu oraz instalacji C. O. w lokalu mieszkalnym przy ul. Śniadeckiego 9/9 w Siemianowicach Śląskich stanowiącym własność Gminy Siemianowice Śląskie
Dokumenty: Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/21/III/2019 Data utworzenia: 2019-03-18
Termin składania ofert: 2019-04-02
Adres wykonywanych robót:
Siemianowice Śląskie ul. Michałkowicka 39/8, Kołłątaja 7/13, K. Miarki 10/6, Waryńskiego 3/16, Parkowa 15/10, Powstańców 18/9, Śmiłowskiego 17/17.
Rodzaj wykonywanych robót:
Wydzielenie pomieszczenia łazienki w lokalach mieszkalnych w Siemianowicach Ślaskich
Dokumenty: Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/19/III/2019 Data utworzenia: 2019-03-13
Termin składania ofert: 2019-03-28
Adres wykonywanych robót:
Siemianowice Śląskie
Rodzaj wykonywanych robót:
Wykonanie robót ogólnobudowlanych nieprzewidzianych i niemożliwych do zaplanowania w budynkach stanowiących własność Gminy Siemianowice Śląskie oraz będących w jej przymusowym zarządzie w imieniu i na rzecz której działa MPGKiM Sp. z o. o. w Siemianowicach Śląskich. Oddział eksploatacji budynków nr I, II, III oraz IV
Dokumenty: Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/18/III/2019 Data utworzenia: 2019-03-12
Termin składania ofert: 2019-03-27
Adres wykonywanych robót:
Siemianowice Śląskie
Rodzaj wykonywanych robót:
Wykonanie robót dekarskich nieprzewidzianych i niemożliwych do zaplanowania w budynkach stanowiących własność Gminy Siemianowice Śląskie oraz będących w jej przymusowym zarządzie w imieniu i na rzecz której działa MPGKiM Sp. z o. o. w Siemianowicach Śląskich. Oddział eksploatacji budynków nr I, II, III oraz IV
Dokumenty: Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/17/III/2019 Data utworzenia: 2019-03-04
Termin składania ofert: 2019-03-21
Adres wykonywanych robót:
Siemianowice Śląskie ul. Ligonia 4/4, Śląska 75/13, Waryńskiego 7/6, Waryńskiego 7/9, Matejki 24a/6 Powstańców 30/4
Rodzaj wykonywanych robót:
Remont pustsostanów znajdujących się w zasobie Gminy Siemianowice Śląskie
Dokumenty: Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/16/II/2019
Data utworzenia: 2019-02-28
Termin składania ofert: 2019-03-11
Adres wykonywanych usług:
Siemianowice Śląskie ul. Mickiewicza 1
Rodzaj wykonywanych usług:
Wykonanie dokumentacji kosztorysowo - projektowej na doprowadzenie do właściwego stanu technicznego budynku przy ul. Mickiewicza 1 w Siemianowicach Śląskich (Zgodnie z Decyzją PINB nr 87/2018)
Dokumenty: Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/15/II/2019 Data utworzenia: 2019-02-27
Termin składania ofert: 2019-03-20
Adres wykonywanych robót:
Siemianowice Śląskie ul. Kościuszki 5
Rodzaj wykonywanych robót:
Wykonanie remontu i docieplenie ściany szczytowej budynku mieszkalnego przy ul. Kościuszki 5 w Siemianowicach Śląskich
Dokumenty: Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/14/II/2019 Data utworzenia: 2019-02-27
Termin składania ofert: 2019-03-19
Adres wykonywanych robót:
Siemianowice Śląskie ul. Fabryczna 2
Rodzaj wykonywanych robót:
Dostawa wraz z montażem bramy wjazdowej na podwórko przy ul. Fabrycznej 2 w Siemianowicach Śląskich
Dokumenty: Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/13/II/2019 Data utworzenia: 2019-02-26
Termin składania ofert: 2019-03-15
Adres wykonywanych robót:
Siemianowice Śląskie ul. Śniadeckiego 9/9
Rodzaj wykonywanych robót:
Wykonanie wewnętrznej instalacji gazu oraz instalacji C. O. w lokalu mieszkalnym przy ul. Śniadeckiego 9/9 stanowiącym własność Gminy Siemianowice Śląskie.
Dokumenty: Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/12/II/2019 Data utworzenia: 2019-02-26
Termin składania ofert: 2019-03-14
Adres wykonywanych robót:
Siemianowice Śląskie
Rodzaj wykonywanych robót:
Wykonanie robót instalacji elektrycznej nieprzewidzianych i niemożliwych do zaplanowania w budynkach stanowiących własność Gminy Siemianowice Ślaskie oraz będących w jej przymusowym zarządzie w imieniu i na rzecz której działa MPGKiM Sp. z o. o. w Siemianowicach Śląskich (OEB I i OEB III)
Dokumenty: Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/10/II/2019 Data utworzenia: 2019-02-22
Termin składania ofert: 2019-03-13
Adres wykonywanych robót:
Siemianowice Śląskie ul. Powstańców 19,17
Rodzaj wykonywanych robót:
Wykonanie kotwienia i remontu ściany szczytowej budynku przy ul. Powstańców 19 oraz wymiana dachu przy ul. Powstańców 17 w Siemianowicach Śląskich
Dokumenty: Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/11/II/2019 Data utworzenia: 2019-02-21
Termin składania ofert: 2019-03-12
Adres wykonywanych robót:
Siemianowice Śląskie ul. Śmiłowskiego 12
Rodzaj wykonywanych robót:
Usunięcie nieprawidłowości stanu technicznego budynku przy ul. Śmiłowskiego 12 w Siemianowicach Śląskich zgodnie z Decyzją PINB nr 83/2018
Dokumenty: Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/9/I/2019

Data utworzenia: 2019-02-04
Termin składania ofert: 2019-02-12
Adres wykonywanych usług:
Siemianowice Śląskie
Rodzaj wykonywanych usług:
Wykonanie dokumentacji kosztorysowo - projektowej dla zabudowy łazienek w lokalch stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Siemianowice Ślaskie.
Dokumenty: Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/8/I/2019 Data utworzenia: 2019-01-31
Termin składania ofert: 2019-02-08
Adres wykonywanych usług:
Siemianowice Śląskie
Rodzaj wykonywanych usług:
Wykonanie dokumentacji kosztorysowo - projektowej dla zabudowy centralnego ogrzewania w lokalach stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Siemianowice Ślaskie.
Dokumenty: Ogłoszenie numer: ZDZO-MPGKiM/5/I/2019 Data utworzenia: 2019-01-29
Termin składania ofert: 2019-02-07
Adres wykonywanych robót:
Zasób Gminy Siemianowice Śląskie
Rodzaj wykonywanych robót:
Przeglądy gazowe w budynkach stanowiących zasób Gminy Siemianowice Śląskie.
Ogłoszenie numer: ZDZO-MPGKiM/4/I/2019 Data utworzenia: 2019-01-28
Termin składania ofert: 2019-02-06
Adres wykonywanych robót:
Zasób Gminy Siemianowice Śląskie
Rodzaj wykonywanych robót:
Wykonanie przeglądów stanu technicznego w budynkach stanowiących zasób Gminy Siemianowice Śląskie.
Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/7/I/2019 Data utworzenia: 2019-01-28
Termin składania ofert: 2019-02-14
Adres wykonywanych robót:
Siemianowice Śląskie
Rodzaj wykonywanych robót:
Remont pustostanów znajdujących się w zasobie Gminy Siemianowice Śląskie
Dokumenty: Ogłoszenie numer: ZDZO-MPGKiM/1/I/2019 Data utworzenia: 2019-01-28
Termin składania ofert: 2019-02-08
Adres wykonywanych robót:
Zasób Gminy Siemianowice Śląskie
Rodzaj wykonywanych robót:
Wykonanie okresowego czyszczenia przewodów kominowych w budynkach stanowiących własność Gminy Siemianowice Śląskie. II Postępowanie
Dokumenty:
Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/6/I/2019 Data utworzenia: 2019-01-23
Termin składania ofert: 2019-02-11
Adres wykonywanych robót:
Siemianowice Śląskie al. Sportowców 4/4
Rodzaj wykonywanych robót:
Modernizacja lokalu mieszkalnego przy al. Sportowców 4/4 w Siemianowicach Śląskich
Dokumenty: Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/5/I/2019 Data utworzenia: 2019-01-21
Termin składania ofert: 2019-02-07
Adres wykonywanych robót:
Siemianowice Śląskie
Rodzaj wykonywanych robót:
Wykonanie robót dekarskich nieprzewidzianych i niemożliwych do zaplanowania w budynkach stanowiących własność Gminy Siemianowice Śląskie oraz będących w jej przymusowym zarządzie w imieniu i na rzecz której działa MPGKiM Sp. z o. o. w Siemianowicach Śląskich. Oddział eksploatacji budynków nr I, II. III oraz IV
Dokumenty: Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/4/I/2019 Data utworzenia: 2019-01-21
Termin składania ofert: 2019-02-06
Adres wykonywanych robót:
Siemianowice Śląskie
Rodzaj wykonywanych robót:
Wykonanie robót instalacji elektrycznej nieprzewidzianych i niemożliwych do zaplanowania w budynkach stanowiących własność Gminy Siemianowice Śląskie oraz będących w jej przymusowym zarządzie w imieniu i na rzecz której działa MPGKiM Sp. z o. o. w Siemianowicach Śląskich (OEB I i OEB III)
Dokumenty: Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/3/I/2019 Data utworzenia: 2019-01-16
Termin składania ofert: 2019-01-30
Adres wykonywanych usług:
Siemianowice Śląskie ul. Głowackiego 5
Rodzaj wykonywanych usług:
Wykonnaie dokumentacji kosztorysowo - projektowej na doprowadzenie do właściwego stanu technicznego budynku przy ul. Głowackiego 5 w Siemianowicach Śląskich (Zgodnie z Decyzją PINB nr 91/2018)
Dokumenty: Ogłoszenie numer: ZDZO-MPGKiM/3/I/2019 Data utworzenia: 2019-01-10
Termin składania ofert: 2019-01-18
Adres wykonywanych robót:
Zasób Gminy Siemianowice Śląskie
Rodzaj wykonywanych robót:
Wykonanie kontroli obejmującej sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych w budynkach stanowiących zadsób Gmina Siemianowice Ślaskie
Dokumenty: Ogłoszenie numer: ZDZO-MPGKiM/2/I/2019 Data utworzenia: 2019-01-10
Termin składania ofert: 2019-01-18
Adres wykonywanych robót:
Zasób Gminy Siemianowice Śląskie
Rodzaj wykonywanych robót:
Świadczenie usług kominiarskich w budynkach stanowiących zadsób Gmina Siemianowice Ślaskie
Dokumenty:
Ogłoszenie numer: ZDZO-MPGKiM/1/I/2019 Data utworzenia: 2019-01-10
Termin składania ofert: 2019-01-18
Adres wykonywanych robót:
Zasób Gminy Siemianowice Śląskie
Rodzaj wykonywanych robót:
Wykonanie okresowego czyszczenia przewodów kominowych w budynkach stanowiących własność Gminy Siemianowice Śląskie.
Dokumenty:
Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/2/I/2019 Data utworzenia: 2019-01-09
Termin składania ofert: 2019-01-29
Adres wykonywanych robót:
Siemianowice Śląskie
Rodzaj wykonywanych robót:
Remont pustostanów znajdujących się w zasobie Gminy Siemianowice Śląskie
Dokumenty: Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/1/I/2019 Data utworzenia: 2019-01-09
Termin składania ofert: 2019-01-28
Adres wykonywanych robót:
Siemianowice Śląskie
Rodzaj wykonywanych robót:
Wykonanie robót kominiarskich nieprzewidzianych i niemozliwych do zaplanowania w budynkach stanowiących własność Gminy Siemianowice Śląskie oraz będących w jej przymusowym zarządzie w imieniu i na rzecz której działa MPGKiM Sp. z o. o. w Siemianowicach Śląskich. Oddział budynków nr I, II, III oraz IV.
Dokumenty: Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/93/XII/2018 Data utworzenia: 2018-12-20
Termin składania ofert: 2019-01-14
Adres wykonywanych robót:
Siemianowice Śląskie ul. Fabryczna 2
Rodzaj wykonywanych robót:
Dostawa wraz z montażem bramy wjazdowej przy ul. Fabrycznej 2 w Siemianowicach Śląskich
Dokumenty: Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/92/XII/2018 Data utworzenia: 2018-12-13
Termin składania ofert: 2019-01-07
Adres wykonywanych robót:
Siemianowice Śląskie ul. Śniadeckiego 9/14
Rodzaj wykonywanych robót:
Wykonanie wewnętrznej instalacji gazu oraz C. O. w lokalu mieszkalnym przy ul. Śniadeckiego 9/14 stanowiącym własność Gminy Siemianowice Śląskie
Dokumenty: Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/90/XI/2018 Data utworzenia: 2018-11-28
Termin składania ofert: 2018-12-17
Adres wykonywanych robót:
Siemianowice Śląskie ul. Jagiellońska 1/12
Rodzaj wykonywanych robót:
Modernizacja lokalu mieszkalnego przy ul. Jagiellońskiej 1/12 w Siemianowicach Śląskich
Dokumenty: Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/88/XI/2018 Data utworzenia: 2018-11-23
Termin składania ofert: 2018-12-05
Adres wykonywanych usług:
Siemianowice Śląskie ul. Leśna 2
Rodzaj wykonywanych usług:
Wykonanie dokumentacji kosztorysowo - projektowej na przebudowę lokalu użytkowego przy ul. Leśnej 2 w Siemianowicach Śląskich
Dokumenty: Ogłoszenie numer: ZDZO-MPGKiM/5/XI/2018 Data utworzenia: 2018-11-21
Termin składania ofert: 2018-11-28
Adres wykonywanych robót:
Budynki stanowiące własność Gminy Siemianowice Śląskie
Rodzaj wykonywanych robót:
Świadczenie usług kominiarskich w budynkach stanowiących własność Gminy Siemianowice Śląskie
Dokumenty:
Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/87/XI/2018 Data utworzenia: 2018-11-21
Termin składania ofert: 2018-12-11
Adres wykonywanych robót:
Siemianowice Śląskie ul. Św. Barbary 14/7, Staszica 5/10
Rodzaj wykonywanych robót:
Wydzielenie pomieszczenia łazienki w lokalu mieszkalnym przy ul. Św. Barbary 14/7 oraz Staszica 5/10 stanowiącym własność Gminy Siemianowice Śląskie
Dokumenty: Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/86/XI/2018 Data utworzenia: 2018-11-20
Termin składania ofert: 2018-12-10
Adres wykonywanych robót:
Siemianowice Śląskie ul. Śniadeckiego 9/14
Rodzaj wykonywanych robót:
Wykonanie wewnętrznej instalacji gazu oraz C. O. w lokalu mieszkalnym przy ul. Śniadeckiego 9/14 stanowiącym własność Gminy Siemianowice Śląskie
Dokumenty: Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/84/XI/2018 Data utworzenia: 2018-11-08
Termin składania ofert: 2018-11-26
Adres wykonywanych robót:
Siemianowice Śląskie ul. Parkowa 8
Rodzaj wykonywanych robót:
Wymiana stropu ceramicznego na strop z płyt WPS w budynku mieszkalnym przy ul. Parkowej 8 w Siemianowicach Śląskich
Dokumenty: Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/80/X/2018 Data utworzenia: 2018-10-26
Termin składania ofert: 2018-11-14
Adres wykonywanych robót:
Siemianowice Śląskie ul. Zielona 2a/22, Zielona 4/8, Zielona 3a/20, Leśna 2a/14, Kasztanowa 3a/9
Rodzaj wykonywanych robót:
Modernizacja lokali mieszkalnych znajdujących się w zasobie Gminy Siemianowice Śląskie
Dokumenty:
Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/78/X/2018 Data utworzenia: 2018-10-11
Termin składania ofert: 2018-10-31
Adres wykonywanych robót:
Siemianowice Śląskie ul. Dąbrowskiego 14/11, Matejki 24a/1
Rodzaj wykonywanych robót: Wydzielenie pomieszczenia łazienki w lokalu mieszkalnym przy ul. Dąbrowskiego 14/11 oraz Matejki 24a/1 w Siemianowicach Śląskich
Dokumenty: Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/77/X/2018 Data utworzenia: 2018-10-11
Termin składania ofert: 2018-10-30
Adres wykonywanych robót:
Siemianowice Śląskie ul. Śniadeckiego 1/4, Śniadeckiego 1/8
Rodzaj wykonywanych robót: Wydzielenie pomieszczenia łazienki w lokalu mieszkalnym przy ul. Śniadeckiego 1/4 oraz wykonanie instalacji gazowej C. O. w lokalu mieszkalnym przy ul. Śniadeckiego 1/8 w Siemianowicach Śląskich
Dokumenty: Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/75/X/2018 Data utworzenia: 2018-10-10
Termin składania ofert: 2018-10-26
Adres wykonywanych robót:
Siemianowice Śląskie
Rodzaj wykonywanych robót:
Wykonnaie robót instalacji elektrycznej nieprzewidzianych i niemozliwych do zaplanowania w budynkach stanowiących własnośc Gminy Siemianowice Śląskie ora zbędących w jej przymusowym zarządzie w imieniu i na rzecz której działa MPGKiM Sp. z o. o. w Siemianowicach Ślaskich (OEB II i OEB IV)
Dokumenty: Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/74/X/2018 Data utworzenia: 2018-10-08
Termin składania ofert: 2018-10-24
Adres wykonywanych robót:
Siemianowice Śląskie ul. Parkowa 15a/13
Rodzaj wykonywanych robót:
Modernizacja lokalu mieszkalnego przy ul. Parkowej 15a/13 w Siemianowicach Śląskich
Dokumenty: Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/73/X/2018 Data utworzenia: 2018-10-04
Termin składania ofert: 2018-10-22
Adres wykonywanych robót:
Siemianowice Śląskie
Rodzaj wykonywanych robót:
Wykonanie robót remontowych zduńskich w zasobie mieszkaniowym Gminy Sie,mianowice Śląskie
Dokumenty: Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/72/X/2018 Data utworzenia: 2018-10-02
Termin składania ofert: 2018-10-12
Adres wykonywanych uslug:
Siemianowice Śląskie ul. Kołłątaja 1, 2, 3, 4
Rodzaj wykonywanych usług:
Wykonanie dokuemntacji kosztorysowpo - projektowej wraz z audytami energetycznymi dla zadania; Termomodernizacja budynków przy ul. Kołłątaja 1, 2, 3, 4 w Siemianowicach Śląskich
Dokumenty:
Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/71/X/2018 Data utworzenia: 2018-10-02
Termin składania ofert: 2018-10-11
Adres wykonywanych robót:
Siemianowice Śląskie ul. Żwirki i Wigury3
Rodzaj wykonywanych usług:
Wykonanie dokuemntacji kosztorysowpo - projektowej wraz z audytami energetycznymi w ramach projektu "Poprawa efektywności energetycznej w zasobach mieszkaniowych Gminy Siemianowice Śląskie"
Dokumenty: Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/66/IX/2018 Data utworzenia: 2018-09-19
Termin składania ofert: 2018-10-10
Adres wykonywanych robót:
Siemianowice Śląskie ul. Kopernika 2, Św. Barbary 15
Rodzaj wykonywanych robót:
Remont wjazdu i docieplenie stropu przy ul. Kopernika 2 i Św. Barbary 15 w Siemianowicach Śląskich
Dokumenty:
Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/65/IX/2018 Data utworzenia: 2018-09-19
Termin składania ofert: 2018-10-08
Adres wykonywanych robót:
Siemianowice Śląskie ul. Krótka 2
Rodzaj wykonywanych robót:
Dobudowa przewodów kominowych w budynku przy ul. Krótkiej 2 w Siemianowicach Śląskich
Dokumenty:
Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/63/IX/2018 Data utworzenia: 2018-09-17
Termin składania ofert: 2018-10-03
Adres wykonywanych robót:
Siemianowice Śląskie ul. Zielona 2a/22, Zielona 4/8, Zielona 3a/20, Leśna 2a/14, Kasztanowa 3a/9
Rodzaj wykonywanych robót:
Modernizacja lokali mieszkalnych znajdujących się w zasobie Gminy Siemianowice Śląskie
Dokumenty: Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/62/IX/2018 Data utworzenia: 2018-09-12
Termin składania ofert: 2018-09-28
Adres wykonywanych robót:
Siemianowice Śląskie ul. Barbary 2/9, Bytkowska 14/7, Fabryczna 8b/4, Komuny Paryskiej 6/4, Powstańców 40/3
Rodzaj wykonywanych robót:
Remont pustostanów znajdujących sie w zasobie Gminy Siemianowice Śląskie
Dokumenty:
Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/60/IX/2018 Data utworzenia: 2018-09-07
Termin składania ofert: 2018-09-25
Adres wykonywanych robót:
Siemianowice Śląskie ul. Matejki 13, 13a
Rodzaj wykonywanych robót:
Usunięcie nieprawidłowości stanu technicznego budynku przy ul. Matejki 13 i 13a w Siemianowicach Ślaskich zgodnie z Decyzją PINB nr 27/2018
Dokumenty: Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/59/VIII/2018 Data utworzenia: 2018-08-27
Termin składania ofert: 2018-09-14
Adres wykonywanych robót:
Siemianowice Śląskie ul. Topolowa, Kasztanowa Mickiewicza
Rodzaj wykonywanych robót:
Modernizacja lokali mieszkalnych znajdujących się w zasobie Gminy Siemianowice Śląskie
Dokumenty: Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/57/VIII/2018 Data utworzenia: 2018-08-24
Termin składania ofert: 2018-09-10
Adres wykonywanych robót:
Siemianowice Śląskie ul. Matejki, Oświęcimska, Mickiewicza
Rodzaj wykonywanych robót:
Wydzielenie pomieszczenia łazienki z mieszkań znajdujących się w zasobie Gminy Siemianowice Śląskie
Dokumenty: Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/55/VIII/2018 Data utworzenia: 2018-08-17
Termin składania ofert: 2018-08-27
Adres wykonywanych robót:
Siemianowice Śląskie ul. Pszczelnicza 8
Rodzaj wykonywanych robót:
Wykonanie zabudowy śmietnika wraz z wykonaniem podłoża z kostki brukowej przy ul. Pszczelniczej 8 w Siemianowicach Śląskich
Dokumenty: Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/54/VIII/2018 Data utworzenia: 2018-08-09
Termin składania ofert: 2018-08-24
Adres wykonywanych robót:
Siemianowice Śląskie ul. Krótka 2
Rodzaj wykonywanych robót:
Dobudowa przewodów kominowych w budynku przy ul. Krótkiej 2 w Siemianowicach Śląskich
Doklumenty: Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/53/VIII/2018 Data utworzenia: 2018-08-07
Termin składania ofert: 2018-08-23
Adres wykonywanych robót:
Siemianowice Śląskie ul. Kościuszki 6, Powstańcow 52, Głowackiego 4, Piaskowa 2
Rodzaj wykonywanych robót:
Wymiana bram wjazdowych do budynków mieszkalnych w Siemianowicach Śląskich przy ul. Kościuszki 6, Powstańców 52, Głowackiego 4 oraz Piaskowej 2 Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/50/VIII/2018 Data utworzenia: 2018-08-02
Termin składania ofert: 2018-08-17
Adres wykonywanych robót:
Siemianowice Śląskie ul. 1-go Maja
Rodzaj wykonywanych robót:
Dostawa wraz z montażem platformy dla niepełnosprawnych w budynku zajmowanym przez Prokuraturę przy ul. 1-go Maja w Siemianowicach Śląskich Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/47/VII/2018 Data utworzenia: 2018-07-19
Termin składania ofert: 2018-08-07
Adres wykonywanych robót:
Siemianowice Śląskie ul. Śmiłowskiego, Kołłątaja, Śniadeckiego, Szeflera, Parkowa
Rodzaj wykonywanych robót:
Wydzielenie pomieszczenia toalety lub łazienki w lokalach mieszkalnych stanowiących własność Gminy Siemianowice Śląskie
Dokumenty: Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/46/VII/2018 Data utworzenia: 2018-07-18
Termin składania ofert: 2018-08-06
Adres wykonywanych robót:
Siemianowice Śląskie ul. Kościuszki6, Powstańców 52, Głowackiego 4, Piaskowa 2
Rodzaj wykonywanych robót:
Wymiana bram wjazdowych do budynków mieszkalnych w Siemianowicach Ślaskich przy ul. Kościuszki 6, Powstańców 52, Głowackiego 4 oraz Piaskowej 2.
Dokumenty: Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/44/VII/2018 Data utworzenia: 2018-07-16
Termin składania ofert: 2018-08-02
Adres wykonywanych robót:
Siemianowice Śląskie ul. Kołłątaja 1
Rodzaj wykonywanych robót:
Remont po pożarze pomieszczeń 1 pietra w budynku przy ul. Kołłataja 1 w Siemianowicach Śląskich
Dokumenty:
Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/43/VI/2018 Data utworzenia: 2018-06-29
Termin składania ofert: 2018-07-17
Adres wykonywanych robót:
Siemianowice Śląskie ul. Śniadeckiego 9
Rodzaj wykonywanych robót:
Docieplenie ściany szcytowej budynku wraz z izolacją ścian fundamentowych przy ul. Śniadeckiego 9 w Siemianowicach Śląskich
Dokumenty: Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/41/VI/2018 Data utworzenia: 2018-06-26
Termin składania ofert: 2018-07-11
Adres wykonywanych robót:
Siemianowice Śląskie ul. Powstańców 31,42
Rodzaj wykonywanych robót:
Remont elewacji budynnkow przy ul. Powstańców 31, 42 w Siemianowicach Śląskich
Dokumenty: Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/38/VI/2018 Data utworzenia: 2018-06-19
Termin składania ofert: 2018-07-05
Adres wykonywanych robót:
Siemianowice Śląskie ul. Kopernika 2, Św. Barbary 15, K. Miarki m12
Rodzaj wykonywanych robót:
Remont wjazdu i docieplenie stropu przy ul. Kopernika 2 i Św. Barbary 15 oraz elewacji budynku mieszkalnego - docieplenie ścian przybudówki przy ul. K. Miarki 12 w Siemianowicach Śląskich
Dokumenty: Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/36/VI/2018 Data utworzenia: 2018-06-15
Termin składania ofert: 2018-07-04
Adres wykonywanych robót:
Siemianowice Śląskie ul. Krótka 2
Rodzaj wykonywanych robót:
Dobudowa przewodów kominowych w budynku przy ul. Krótkiej 2 w Siemianowicach Śląskich
Dokumenty: Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/35/VI/2018 Data utworzenia: 2018-06-15
Termin składania ofert: 2018-07-03
Adres wykonywanych robót:
Siemianowice Śląskie ul. Matejki 13, 13a
Rodzaj wykonywanych robót:
Usunięcie nieprawidłowości stanu technicznego technicznego budynku przy ul. Matejki 13 i 13a w Siemianowicach Śląskich zgodnie z Decyzją PINB nr 27/2018
Dokumenty:
Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/33/VI/2018 Data utworzenia: 2018-06-13
Termin składania ofert: 2018-06-29
Adres wykonywanych robót:
Siemianowice Śląskie ul. Szkolna, Matejki, Śląska
Rodzaj wykonywanych robót:
Modernizacja lokali mieszkalnych znajdyujących się w zasobie Gminy Siemianowice Śląskie
Dokumenty:
Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/32/VI/2018 Data utworzenia: 2018-06-12
Termin składania ofert: 2018-06-27
Adres wykonywanych robót:
Siemianowice Śląskie ul. Powstańców 30
Rodzaj wykonywanych robót:
Usunięcie nieprawidłowości stanu technicznego w lokalach mieszkalnych przy ul. Powstańców 30 w Siemianowicach Śląskich zgodnie z Decyzją PINB 89/2016, 90/2016, 100/2017, 1058/2017, 109/2017
Dokumenty: Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/31/V/2018 Data utworzenia: 2018-06-04
Termin składania ofert: 2018-06-19
Adres wykonywanych robót:
Siemianowice Śląskie ul. Krótka 2
Rodzaj wykonywanych robót:
Wykonanie remontu elewacji frontowej budynku mieszkalnego przy ul. Krótkiej 2 w Siemianowicach Śląskich
Dokumenty: Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/30/V/2018 Data utworzenia: 2018-05-30
Termin składania ofert: 2018-06-18
Adres wykonywanych robót:
Siemianowice Śląskie ul. Mickiewicza 2
Rodzaj wykonywanych robót:
Wykonanie remontu elewacji frontowej budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 2 w Siemianowicach Śląskich
Dokumenty: Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/29/V/2018 Data utworzenia: 2018-05-28
Termin składania ofert: 2018-06-14
Adres wykonywanych robót:
Siemianowice Śląskie ul. Sobieskiego 11
Rodzaj wykonywanych robót:
Wykonanie remontu elewacji frontowej budynku przy ul. Sobieskiego 11 w Siemianowicach Śląskich
Dokumenty: Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/28/V/2018 Data utworzenia: 2018-05-28
Termin składania ofert: 2018-06-13
Adres wykonywanych robót:
Siemianowice Śląskie ul. Michałkowicka 45
Rodzaj wykonywanych robót:
Wykonanie termomodernizacji budynku przy ul. Michałkowickiej 45
Dokumenty: Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/27/V/2018 Data utworzenia: 2018-05-25
Termin składania ofert: 2018-06-11
Adres wykonywanych robót:
Siemianowice Śląskie ul. Powstańców 30
Rodzaj wykonywanych robót:
Usunięcie nieprawidłowości stanu technicznego w lokalach mieszkalnych przy ul. Powstańców 30 w Siemianowicach Śląskich zgodnie z Decyzją PINB 89/2016, 90/2016, 100/2017, 1058/2017, 109/2017
Dokumenty: Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/25/V/2018 Data utworzenia: 2018-05-23
Termin składania ofert: 2018-06-07
Adres wykonywanych usług:
Siemianowice Śląskie ul. Św. Barbary 20, 20a
Rodzaj wykonywanych robót:
Remont nawierzchni podwórka z zapewnieniem prwaidłowego odprowadzenia wody z rury spustowej oraz uzupełnienie ubytków cegieł i spoin w budynku przy ul. Św. Barbary 20 i 20a w Siemianowicach Ślaskich zgodnie z Decyzją PINB nr 43/2017 oraz 9/2018
Dokumenty:
Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/23/V/2018 Data utworzenia: 2018-05-04
Termin składania ofert: 2018-05-21
Adres wykonywanych robót:
Siemianowice Śląskie ul. Oświęcimska 16, Powstańców 8
Rodzaj wykonywanych robót:
Remont nawierzchni podwórka wraz z wykonaniem chodnika oraz miejsc pod kontenery przy ul. Oświęcimskiej 16 i Powstańców 8 w Siemianowicach Śląskich
Dokumenty: Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/21/IV/2018 Data utworzenia: 2018-04-27
Termin składania ofert: 2018-05-15
Adres wykonywanych usług:
Siemianowice Śląskie ul. Sobieskiego 11
Rodzaj wykonywanych robót:
Wykonnaie remontu elewacji frontowej budynku przy ul. Sobieskiego 11 w Siemianowicach Śląskich
Dokumenty: Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/20/IV/2018 Data utworzenia: 2018-04-26
Termin składania ofert: 2018-05-14
Adres wykonywanych usług:
Siemianowice Śląskie ul. Bytkowska 6/2, Fojkisa 4/19, Niepodległości 12A/7, Dąbrowskiego 14/11, Matejki 1/8
Rodzaj wykonywanych robót:
Remont pustostanów znajdujących się w zasobie Gminy Siemianowice Śląskie
Dokumenty: Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/19/IV/2018 Data utworzenia: 2018-04-18
Termin składania ofert: 2018-05-08
Adres wykonywanych usług:
Siemianowice Śląskie ul. Św. Barbary 20
Rodzaj wykonywanych robót:
Remont nawierzchni podwórka z zapewnieniem prwaidłowego odprowadzenia wody z rury spustowej oraz uzupełnienie ubytków cegieł i spoin w budynku przy ul. Św. Barbary 20 i 20a w Siemianowicach Ślaskich zgodnie z Decyzją PINB nr 43/2017 oraz 9/2018
Dokumenty: Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/18/IV/2018 Data utworzenia: 2018-04+17
Termin składania ofert: 2018-05-07
Adres wykonywanych usług:
Siemianowice Śląskie ul. Śląska 18
Rodzaj wykonywanych robót:
Wykonanie remontu elewacji frontowej wraz z dociepleniem ściany szczytowej oraz wykonaniem iluminacji świetlnych i remontem pokrycia dachowego budynku mieszkalnego przy ul. Śląskiej 18 w Siemianowicach Śląskich
Dokumenty:
Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/17/IV/2018 Data utworzenia: 2018-04-04
Termin składania ofert: 2018-04-23
Adres wykonywanych robót:
Siemianowice Śląskie
Rodzaj wykonywanych robót:
Remont pustostanów znajdujących się w zasobie Gminy Siemianowice Śląskie
Dokumenty:
Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/16/III/2018 Data utworzenia: 2018-03-30
Termin składania ofert: 2018-04-16
Adres wykonywanych robót:
Siemianowice Śląskie ul. Powstańców 17,20,31,42
Rodzaj wykonywanych robót:
Remont elewacji budynków przy ul. Powstańców 17,20,31,42 W Siemianowicach Śląskich
Dokumenty:

Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/15/III/2018 Data utworzenia: 2018-03-28
Termin składania ofert: 2018-04-12
Adres wykonywanych usług:
Siemianowice Śląskie ul. Śląska 18
Rodzaj wykonywanych robót:
Wykonanie remontu elewacji frontowej wraz z dociepleniem ściany szczytowej oraz wykonaniem iluminacji świetlnych i remontem pokrycia dachowego budynku mieszkalnego przy ul. Śląskiej 18 w Siemianowicach Śląskich
Dokumenty:
Ogłoszenie numer: KO-MPGKiM/3/III/2018

Data utworzenia: 2018-03-23
Termin składania ofert: 2018-03-30
Adres wykonywanych usług: Siemianowice Śląskie, ul. Fabryczna 14
Rodzaj wykonywanych robót:
Dostawa groszku energetycznego do budynku mieszkalnego przy ul. Fabrycznej 14 w Siemianowicach Śląskich
Dokumenty: Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/14/III/2018
Data utworzenia: 2018-03-22
Termin składania ofert: 2018-03-30
Adres wykonywanych usług:
Siemianowice Śląskie ul. Bytkowska 6, Kołłątaja 9 i 10
Rodzaj wykonywanych usług:
Wykonanie dokumentacji kosztorysowo - projektowej wraz z audytami energetycznymi dla zadania: Termomodernizacja budynku przy ul. Bytkowskiej 6, Kołłataja 9, Kołłątaja 10 w Siemianowicach Śląskich
Dokumenty: Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/13/III/2018

Data utworzenia: 2018-03-21
Termin składania ofert: 2018-04-09
Adres wykonywanych robót:
Siemianowice Śląskie ul. Oświęcimska 16 i Powstańców 8
Rodzaj wykonywanych robót:
Remont nawierzchni podwórka wraz z wykonaniem chodnika oraz miejsc pod kontenery przy ul. Oświęcimskiej 16 i Powstanców 8 w Siemianowicach Śląskich
Dokumenty: Ogłoszenie numer: ZDZO-MPGKiM/4/II/2018

Data utworzenia: 2018-02-28
Termin składania ofert: 2018-03-06
Adres wykonywanych usług:
Zasób Gminy Siemianowice Śląskie
Rodzaj wykonywanych robót:
Wykonanie pięcioletnich przeglądów w budynkach stanowiących własność Gminy Siemianowice Śląskie -

Dokumenty: Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/12/II/2018

Data utworzenia: 2018-02-28
Termin składania ofert: 2018-03-08
Adres wykonywanych usług:
Siemianowice Śląskie ul. Mickiewicza 2
Rodzaj wykonywanych usług:
Wykonanie dokumentacji kosztorysowo - projektowej dla zadania: Remont elewacji frontowej budynku przy ul. Mickiewicza 2 w Siemianowicach Śląskich
Dokumenty:
Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/11/II/2018

Data utworzenia: 2018-02-19
Termin składania ofert: 2018-02-28
Adres wykonywanych usług:
Siemianowice Śląskie
Rodzaj wykonywanych usług:
Wykonanie dokumentacji kosztorysowo - projektowej instalacji gazowej c. o. w lokalach mieszkalnych stanowiących własność Gminy Siemianowice Śląskie
Dokumenty:
Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/10/II/2018

Data utworzenia: 2018-02-19
Termin składania ofert: 2018-03-06
Adres wykonywanych usług:
Siemianowice Śląskie
Rodzaj wykonywanych robót:
Remont instalacji elektrycznej klatek schodowych w budynkach mieszkalnych w Siemianowicach Śląskich
Dokumenty:
Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/09/II/2018

Data utworzenia: 2018-02-12
Termin składania ofert: 2018-03-01
Adres wykonywanych usług:
Siemianowice Śląskie ul. 1 Maja 11
Rodzaj wykonywanych robót:
Wykonanie robót budowlanych w systemie zaprojektuj i wybuduj: Zabudowa windy - podnośnika zewnetrznego dla osób niepełnosprawnych w budynku zajmowanym przez Prokuraturę przy ul. 1_maja 11 w Siemianowicach Śląskich
Dokumenty: Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/08/II/2018

Data utworzenia: 2018-02-12
Termin składania ofert: 2018-02-27
Adres wykonywanych usług:
Siemianowice Śląskie ul. Głowackiego 1
Rodzaj wykonywanych robót:
Remont elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Głowackiego 1 w Siemianowicach Śląskich
Dokumenty:

Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/07/II/2018
Data utworzenia: 2018-02-06
Termin składania ofert: 2018-02-21
Adres wykonywanych robót:
Siemianowice Śląskie
Rodzaj wykonywanych robót:
Wykonanie robót kominiarskich nieprzewidzianych i niemożliwych do zaplanowania w budynkach stanowiących własność Gminy Siemianowice Śląskie oraz będących w jej przymusowym zarządzie w imieniu i na rzecz której działa MPGKiM Sp. z o. o. w Siemianowicach Śląskich Oddział budynków nr II i IV
Dokumenty:
Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/05/II/2018

Data utworzenia: 2018-02-06
Termin składania ofert: 2018-02-14
Adres wykonywanych usług:
Siemianowice Śląskie
Rodzaj wykonywanych usług:
Wykonanie dokumentacji kosztorysowo - projektowej dla zadania: Dobudowa przewodów kominowych w budynku przy ul. Krótkiej 2 i Śniadeckiego 2 w Siemianowicach Śląskich
Dokumenty:
Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/06/II/2018

Data utworzenia: 2018-02-05
Termin składania ofert: 2018-02-15
Adres wykonywanych usług:
Siemianowice Śląskie
Rodzaj wykonywanych usług:
Wykonanie dokumentacji kosztorysowo - projektowej dla zadania: Zabudowa łazienek w lokalach mieszkalnych stanowiących własność Gminy Siemianowice Śląskie
Dokumenty:
Ogłoszenie numer: KO-MPGKiM/1/II/2018

Data utworzenia: 2018-02-05
Termin składania ofert: 2018-02-13
Rodzaj wykonywanych usług:
Opracowanie kosztorysów inwestorskich na remont pustostanów w zasobach mieszkaniowych Gminy Siemianowice Śląskie w zakresie robót ogólnobudowlanych i instalacyjnych wodno-kanalizacyjnych
Dokumenty:


Ogłoszenie numer: ZDZO-MPGKiM/3/I/2018

Data utworzenia: 2018-01-26
Termin składania ofert: 2018-02-05
Adres wykonywanych usług:
Zasób Gminy Siemianowice Śląskie
Rodzaj wykonywanych robót:
Wykonanie przeglądów w budynkach stanowiących własność Gminy Siemianowice Śląskie -przeglądy gazowe
Dokumenty: Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/04/I/2018

Data utworzenia: 2018-01-25
Termin składania ofert: 2018-02-12
Adres wykonywanych usług:
Siemianowice Śląskie
Rodzaj wykonywanych robót:
Wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCV wraz z parapetami zewnętrznymi i wewnętrznymi oraz wymiana drzwi wewnętrznych i zewnetrznych w lokalach mieszkalnych znajdujących się w zasobie Gminy Siemianowice Śląskie
Dokumenty: Ogłoszenie numer: ZDZO-MPGKiM/2/I/2018

Data utworzenia: 2018-01-18
Termin składania ofert: 2018-01-25
Adres wykonywanych usług:
Zasób Gminy Siemianowice Śląskie
Rodzaj wykonywanych robót:
Wykonanie przeglądów w budynkach stanowiących własność Gminy Siemianowice Śląskie
Dokumenty: Ogłoszenie numer: ZDZO-MPGKiM/1/I/2018

Data utworzenia: 2018-01-09
Termin składania ofert: 2018-01-18
Adres wykonywanych usług:
Zasób Gminy Siemianowice Śląskie
Rodzaj wykonywanych robót:
Wykonanie okresowego czyszczenia przewodów kominowych w budynkach stanowiących własność Gminy Siemianowice Śląskie
Dokumenty: Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/03/I/2018

Data utworzenia: 2018-01-08
Termin składania ofert: 2018-01-23
Adres wykonywanych usług:
Siemianowice Śląskie ul. Św. Barbary 17
Rodzaj wykonywanych robót:
Remont elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Św. Barbary 17 w Siemianowicach Śląskich
Dokumenty:
Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/02/I/2018

Data utworzenia: 2018-01-04
Termin składania ofert: 2018-01-15
Adres wykonywanych usług:
Siemianowice Śląskie ul. Sobieskiego 11, Mickiewicza 2
Rodzaj wykonywanych usług:
Wykonanie dokumentacji kosztorysowo - projektowej dla zadania: Remont elewacji frontowej budynku przy ul. Sobieskiego 11 / Mickiewicza 2 w Siemianowicach Śląskich
Dokumenty:
Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/01/I/2018

Data utworzenia: 2018-01-04
Termin składania ofert: 2018-01-22
Adres wykonywanych robót:
Siemianowice Śląskie ul. Św. Barbary 18
Rodzaj wykonywanych robót:
Remont elewacji frontowej budynku mieszkalnego przy ul. Św. Barbary 18 w Siemianowicach Śląskich
Dokumenty: Ogłoszenie numer: KO-MPGKiM/57/XII/2017 Data utworzenia: 2018-01-03
Termin składania ofert: 2018-01-11
Adres wykonywanych robót:
Budynki stanowiące własność Gminy Siemianowice Śląskie
Rodzaj wykonywanych robót:
Świadczenie usług kominiarskich w budynkach stanowiących własność Gminy Siemianowice Śląskie. II POSTĘPOWANIE
Dokumenty:
Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/60/XII/2017

Data utworzenia: 2017-12-21
Termin składania ofert: 2018-01-10
Adres wykonywanych robót:
Siemianowice Śląskie ul. Matejki 14
Rodzaj wykonywanych robót:
Usunięcie uszkodzeń ściany zewnętrznej oraz naprawa stropów klatki schodowej budynku mieszkalnego przy ul. Matejki 14 w Siemianowicach Śląskich zgodnie z decyzją PINB nr 27/2017
Dokumenty: Ogłoszenie numer: KO-MPGKiM/57/XII/2017 Data utworzenia: 2017-12-21
Termin składania ofert: 2017-12-29
Adres wykonywanych robót:
Budynki stanowiące własność Gminy Siemianowice Śląskie
Rodzaj wykonywanych robót:
Świadczenie usług kominiarskich w budynkach stanowiących własność Gminy Siemianowice Śląskie
Dokumenty:

Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/59/XII/2017

Data utworzenia: 2017-12-14
Termin składania ofert: 2018-01-09
Adres wykonywanych robót:
Siemianowice Śląskie ul. Boczna 7, 7a
Rodzaj wykonywanych robót:
Remont elewacji i stropów w budynku mieszkalnym przy ul. Bocznej 7 i 7a w Siemianowicach Śląskich
Dokumenty: Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/58/XII/2017

Data utworzenia: 2017-12-13
Termin składania ofert: 2018-01-08
Adres wykonywanych robót:
Siemianowice Śląskie ul. Matejki 19, 19a, 19b
Rodzaj wykonywanych robót:
Remont elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Matejki 19, 19a, 19b w Siemianowicach Śląskich
Dokumenty:
Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/57/XII/2017

Data utworzenia: 2017-12-13
Termin składania ofert: 2018-01-04
Adres wykonywanych robót:
Siemianowice Śląskie ul. Głowackiego 1
Rodzaj wykonywanych robót:
Remont elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Głowackiego 1 w Siemianowicach Śląskich
Dokumenty: Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/56/XII/2017

Data utworzenia: 2017-12-13
Termin składania ofert: 2018-01-03
Adres wykonywanych robót:
Siemianowice Śląskie ul. Św. Barbary 17
Rodzaj wykonywanych robót:
Remont elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Św. Barbary 17 w Siemianowicach Śląskich
Dokumenty: Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/55/XII/2017

Data utworzenia: 2017-12-12
Termin składania ofert: 2017-12-28
Adres wykonywanych robót:
Siemianowice Śląskie ul. Św. barbary 18
Rodzaj wykonywanych robót:
Remont elewacji frontowej budynku mieszkalnego przy ul. Św. Barbary 18 w Siemianowicach Śląskich
Dokumenty: Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/54/XI/2017

Data utworzenia: 2017-11-29
Termin składania ofert: 2017-12-14
Adres wykonywanych robót:
Siemianowice Śląskie ul. Parkowa 8
Rodzaj wykonywanych robót:
Naprawa uszkodzonego sklepienia stropowego w klatce schodowej oraz wymiana skorodowanych belek stropu nad piwnicami przy ul. Parkowej 8 w Siemianowicach Śląskich, zgodnie z decyzją PINB nr 5/2009
Dokumenty:

Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/53/XI/2017

Data utworzenia: 2017-11-20
Termin składania ofert: 2017-12-05
Adres wykonywanych robót:
Siemianowice Śląskie
Rodzaj wykonywanych robót:
Wykonanie robót remontowych zduńskich w zasobie mieszkaniowym Gminy Siemianowice Śląskie
Dokumenty:
Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/52/XI/2017

Data utworzenia: 2017-11-17
Termin składania ofert: 2017-12-04
Adres wykonywanych robót:
Siemianowice Śląskie
Rodzaj wykonywanych robót:
Rozebranie komórek gospodarczych mieszczących się na ulicy Niepodległości 34 w Siemianowicach Śląskich
Dokumenty: Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/48/XI/2017

Data utworzenia: 2017-11-03
Termin składania ofert: 2017-11-20
Adres wykonywanych robót:
Siemianowice Śląskie
Rodzaj wykonywanych robót:
Dostawa wraz z montażem nawietrzników okiennych do stolarki okiennej oraz ściennych w lokalach stanowiących własność Gminy Siemianowice Śląskie
Dokumenty:
Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/47/X/2017

Data utworzenia: 2017-10-19
Termin składania ofert: 2017-11-07
Adres wykonywanych robót:
Siemianowice Śląskie
Rodzaj wykonywanych robót:
Wykonanie robót instalacji wod. - kan., gaz i c. o. nieprzewidzianych i niemożliwych do zaplanowania w budynkach stanowiących własność Gminy Siemianowice Śląskie oraz będących w jej przymusowym zarządzie w imieniu i na rzecz której działa MPGKiM Sp. z o.o. w Siemianowicach Ślaskich
Dokumenty: Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/46/X/2017

Data utworzenia: 2017-10-19
Termin składania ofert: 2017-11-06
Adres wykonywanych robót:
Siemianowice Śląskie
Rodzaj wykonywanych robót:
Wykonanie robót instalacji elektrycznej nieprzewidzianych i niemożliwych do zaplanowania w budynkach stanowiących własność Gminy Siemianowice Śląskie oraz będących w jej przymusowym zarządzie w imieniu i na rzecz której działa MPGKiM Sp. z o.o. w Siemianowicach Ślaskich
Dokumenty: Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/44/X/2017

Data utworzenia: 2017-10-19
Termin składania ofert: 2017-11-10
Adres wykonywanych robót:
Siemianowice Śląskie ul. Św. Barbary 17
Rodzaj wykonywanych robót:
Remont elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Św. Barbary 17 w Siemianowicach Śląskich
Dokumenty: Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/43/X/2017

Data utworzenia: 2017-10-17
Termin składania ofert: 2017-11-08
Adres wykonywanych robót:
Siemianowice Śląskie ul. Śmiłowskiego 28
Rodzaj wykonywanych robót:
Wykonanie izolacji pionowej ściany szczytowej poniżej poziomu terenu w budynku mieszkalnym przy ul. Śmiłowskiego 28 w Siemianowicach Śląskich
Dokumenty: Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/42/X/2017

Data utworzenia: 2017-10-17
Termin składania ofert: 2017-11-07
Adres wykonywanych robót:
Siemianowice Śląskie ul. Głowackiego 1
Rodzaj wykonywanych robót:
Remont elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Głowackiego 1 w Siemianowicach Śląskich
Dokumenty: Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/41/X/2017

Data utworzenia: 2017-10-17
Termin składania ofert: 2017-11-06
Adres wykonywanych robót:
Siemianowice Śląskie ul. Kościuszki 6
Rodzaj wykonywanych robót:
Wyrównanie powierzchni terenu podwórka przy ul. Kościuszki 6 w Siemianowicach Śląskich
Dokumenty:

Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/45/X/2017

Data utworzenia: 2017-10-17
Termin składania ofert: 2017-11-03
Adres wykonywanych robót:
Siemianowice Śląskie
Rodzaj wykonywanych robót:
Wykonanie robót kominiarskich nieprzewidzianych i niemożliwych do zaplanowania w budynkach stanowiących własność Gminy Siemianowice Śląskie oraz będących w jej przymusowym zarządzie w imieniu i na rzecz której działa MPGKiM Sp. z o. o. w Siemianowicach Śląskich
Dokumenty:
Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/40/X/2017

Data utworzenia: 2017-10-13
Termin składania ofert: 2017-10-30
Adres wykonywanych robót:
Siemianowice Śląskie
Rodzaj wykonywanych robót:
Wykonanie robót dekarskich nieprzewidzianych i niemożliwych do zaplanowania w budynkach stanowiących własność Gminy Siemianowice Śląskie oraz będących w jwj przymusowym zarządzie w imieniu i na rzecz której działa MPGKiM Sp. z o. o. w Siemianowicach Śląskich
Dokumenty: Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/39/X/2017
Data utworzenia: 2017-10-12
Termin składania ofert: 2017-10-27
Adres wykonywanych robót:
Siemianowice Śląskie ul. Niepodległości 34
Rodzaj wykonywanych robót:
Rozebranie komórek gospodarczych mieszczących się na ulicy Niepodległości 34 w Siemianowicach Śląskich.
Dokumenty:

Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/38/X/2017

Data utworzenia: 2017-10-11
Termin składania ofert: 2017-10-26
Adres wykonywanych robót:
Siemianowice Śląskie
Rodzaj wykonywanych robót:
Wykonanie robót ogólnobudowlanych nieprzewidzianych i niemożliwych do zaplanowania w budynkach stanowiących własność Gminy Siemianowice Śląskie oraz będących w jej przymusowym zarządzie w imieniu i na rzecz której działa MPGKiM Sp. z o. o. w Siemianowicach Śląskich
Dokumenty:
Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/36/IX/2017

Data utworzenia: 2017-09-27
Termin składania ofert: 2017-10-19
Adres wykonywanych robót:
Siemianowice Śląskie ul. Śmiłowskiego 3
Rodzaj wykonywanych robót:
Dostawa wraz z montażem balkonów do budynku mieszkalnego przy ul. Śmiłowskiego 3 w Siemianowicach Śląskich
Dokumenty:
Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/35/IX/2017

Data utworzenia: 2017-09-27
Termin składania ofert: 2017-10-17
Adres wykonywanych robót:
Siemianowice Śląskie ul. Śmiłowskiego 1
Rodzaj wykonywanych robót:
Dostawa wraz z montażem balkonów do budynku mieszkalnego przy ul. Śmiłowskiego 1 w Siemianowicach Śląskich
Dokumenty:

Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/34/IX/2017

Data utworzenia: 2017-09-27
Termin składania ofert: 2017-10-16
Adres wykonywanych robót:
Siemianowice Śląskie ul. Szeflera 2
Rodzaj wykonywanych robót:
Dostawa wraz z montażem balkonów do budynku mieszkalnego przy ul. Szeflera 2 w Siemianowicach Śląskich
Dokumenty:
Ogłoszenie numer: KO-MPGKiM/47/VIII/2017

Data utworzenia: 2017-09-21
Termin składania ofert: 2017-09-28
Adres wykonywanych robót:
Zasób Gminy Siemianowice Śląskie
Rodzaj wykonywanych robót:
Wykonanie okresowego czyszczenia przewodów kominowych w budynkach stanowiących własność Gminy Siemianowice Śląskie.
Dokumenty:


Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/32/IX/2017

Data utworzenia: 2017-09-20
Termin składania ofert: 2017-10-06
Adres wykonywanych robót:
Siemianowice Śląskie ul. Bytkowska 28, Żeromskiego 13a, Powstańców 18/6, Ślaska 75/8
Rodzaj wykonywanych robót:
Remont instalacji elektrycznych klatek schodowych w budynkach mieszkalnych w Siemianowicach Śląskich
Dokumenty:


Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/31/IX/2017Data utworzenia: 2017-09-19

Termin składania ofert: 2017-10-04
Adres wykonywanych robót:
Siemianowice Śląskie ul. Sobieskiego 1,1a; Krótka 8; Matejki 26a
Rodzaj wykonywanych robót:
Remont instalacji elektrycznych klatek schodowych w budynkach mieszkalnych w Siemianowicach Śląskich
Dokumenty:

Ogłoszenie numer: ZP-MPGKiM/30/IX/2017

Data utworzenia: 2017-09-14
Termin składania ofert: 2017-10-02
Adres wykonywanych robót:
Siemianowice Śląskie ul. Śmiłowskiego 12, Komuny Paryskiej 8 i 22
Rodzaj wykonywanych robót:
Remont instalacji elektrycznych klatek schodowych w budynkach mieszkalnych w Siemianowicach Śląskich
Dokumenty: