Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
Siemianowice Śląskie
41-100 Siemianowice Śląskie
ul. Śmiłowskiego 15

Usługi

Szybki
kontakt

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Sp. z.o.o.
41-100 Siemianowice Śląskie
ul. Śmiłowskiego 15

Ankieta dla mieszkańców zabudowy wielorodzinnej

Lorem
1. Kilka informacji o osobie wypełniającej ankietę i jej gospodarstwie domowym:
wiek:
liczba osób mieszkających w gospodarstwie domowym:
2. Czy prowadzą Państwo segregację odpadów:
3. Ile razy w tygodniu wynoszą Państwo niesegregowane, zmieszane odpady komunalne do pojemnika zbiorczego?:
4. Czy korzystaliście Państwo z usług związanych z odbiorem odpadów budowlanych (gruz, płyty karton-gips, ceramika)?:
Jeśli tak, określ sposób odbioru::
5. Jaki sposób informowania o terminach odbioru odpadów komunalnych, zmianach tych terminów oraz innych ważnych informacjach dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi jest dla Państwa najbardziej dogodny?:
* W ramach przysługującego rocznego limitu zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie miasta Siemianowice Śl.