Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
Siemianowice Śląskie
41-100 Siemianowice Śląskie
ul. Śmiłowskiego 15

Usługi

Szybki
kontakt

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Sp. z.o.o.
41-100 Siemianowice Śląskie
ul. Śmiłowskiego 15

Ankieta dla mieszkańców zabudowy jednorodzinnej

Szanowni Mieszkańcy Siemianowic Śląskich!

MPGKiM Sp. z o.o. jako odbiorca odpadów komunalnych na terenie naszego miasta kieruje do Państwa ankietę. Państwa opinia może znacząco wpłynąć na jakość świadczonych przez nas usług. Uprzejmie prosimy o uczestnictwo w ankiecie i udzielenie odpowiedzi na wszystkie pytania.

1. Kilka informacji o osobie wypełniającej ankietę i jej gospodarstwie domowym:
wiek:
liczba osób mieszkających w gospodarstwie domowym:
2. Rodzaj posiadanego pojemnika na niesegregowane, zmieszane odpady komunalne:
3. Czy dotychczasowy odbiór odpadów komunalnych (1 raz na tydzień) odbywa się:
Uwagi:
4. Czy prowadzą Państwo segregację odpadów:
5. Czy odpady ulegające biodegradacji powinny być odbierane systemem:
Krótkie uzasadnienie:
6. Czy korzystaliście Państwo z usług związanych z odbiorem odpadów budowlanych (gruz, płyty karton-gips, ceramika)?:
Jeśli tak, określ sposób odbioru::
7. Jaki sposób informowania o terminach odbioru odpadów komunalnych, zmianach tych terminów oraz innych ważnych informacjach dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi jest dla Państwa najbardziej dogodny?:
* W ramach przysługującego rocznego limitu zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie miasta Siemianowice Śl.